Propozycje wyszukiwania

BelloZon® CDLb zapewnia czystą wodę do pojenia zwierząt

Decydującym czynnikiem wpływającym na zdrowie i wydajność zwierząt użytkowych jest woda do pojenia. Dlatego szwajcarski zakład hodowli trzody chlewnej korzysta podczas uzdatniania wody ze sprawdzonej i ekonomicznej technologii dezynfekcji firmy ProMinent.

Nowsze, lepsze, bardziej profesjonalne

Ze względu na rozbudowę i chęć profesjonalizacji belgijski zakład hodowli trzody chlewnej zaangażował firmę specjalistyczną Indufarm N.V. Projekt miał na celu zapewnić ulepszone i ekonomiczne uzdatnianie wody do pojenia około 9000 zwierząt. Indufarm N.V. z Ruiselede we Flandrii jest oferentem rozwiązań dla hodowców trzody chlewnej, drobiu i bydła. W obszarze technologii dozowania eksperci współpracują od wielu lat wyłącznie z ProMinent Belgia. Dzięki pozytywnym doświadczeniom w zakresie dostarczonych wcześniej produktów postanowiono skorzystać ponownie z kompetencji firmy ProMinent: precyzyjne pompy dozujące, sprawdzona technologia urządzeń oraz prawidłowy pomiar i dokumentacja parametrów wody miały tutaj decydujące znaczenie. Woda do pojenia nie podlega wprawdzie żadnym wymogom prawnym w porównaniu do wody pitnej dla ludzi, jednakże odpowiednia jakość jest tutaj bardzo istotna dla dobra zwierząt oraz związanego z tym bezpiecznego wytwarzania produktów spożywczych.

Najważniejsze fakty

  • Uzdatnianie wody do pojenia 9000 zwierząt dla zakładu hodowli trzody chlewnej
  • Dezynfekcja wody przy zastosowaniu generatora dwutlenku chloru BelloZon®CDLb
  • Ilość wody uzdatnianej dziennie: 50-60 m3
  • Dozowanie substancji aktywnych i roztworu dezynfekcyjnego przy użyciu pomp gamma/X

Niezawodna dezynfekcja przy użyciu BelloZon®CDLb

W kwietniu 2019 r., po zakończeniu trwających tydzień prac instalacyjnych przez Indufarm N.V. i inne zaangażowane firmy specjalistyczne, nowy system do uzdatniania wody do pojenia został uruchomiony we współpracy z firmą ProMinent Belgia. Zakres dostawy obejmuje następujące komponenty: generator dwutlenku chloru BelloZon®CDLb (12 g/h) do dezynfekcji wody; elektromagnetyczne membranowe pompy dozujące gamma/ X typ 1602, typ 1604 do regulacji wartości pH (zakwaszenie), typ 0708 z samoodgazowującą głowica dozująca gamma/ X bez by-pass oraz gamma/ X typ 0424 do dozowania lekarstw. Dodatkowo zainstalowano trzy instalacje UV typu LP z różnymi promiennikami Vario-Flux o wysokiej wydajności, między innymi do dezynfekcji zbiornika wody bez użycia chemii. Urządzenie pomiarowo-regulacyjne DULCOMETER®diaLog DACb steruje wszystkimi parametrami wody i służy w szczególności do utrzymania stabilnej wartości pH, mierzonej w sposób ciągły przez sondę pH. Wszystkie komponenty są połączone za pomocą DULCOnneX gateway: Użytkownik korzysta przy tym z bezpośredniego dostępu zdalnego do wszystkich informacji zainstalowanych urządzeń i instalacji za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera.

Zdrowe zwierzęta dostarczają produkty wysokiej jakości

W hodowli zwierząt decydujące znaczenie ma współdziałanie wielu czynników w łańcuchu zdrowia, takich jak higiena, suplementy, substancje aktywne, bezpieczeństwo działania techniki pojenia oraz uzdatnianie wody. Po zainstalowaniu komponentów ProMinent wartość pH jest regulowana niezawodnie w pożądanym zakresie, a słaby punkt, jakim jest zbiornik zapasowy, jest bezpiecznie dezynfekowany przez promiennik UV. Zmniejszenie zawartości określonych składników oraz redukcja zanieczyszczenia drobnoustrojami zapewniają wymaganą biologiczną i fizykochemiczną jakość wody do pojenia. Właściciele hodowli trzody chlewnej są w pełni zadowoleni z nowego systemu oraz związanych z nim możliwości profesjonalnego monitorowania i sterowania. Bezproblemowa realizacja projektu ze strony Indufarm N.V. i jej partnerów, wysokiej jakości urządzenia i wsparcie techniczne firmy ProMinent Belgia to dodatkowe korzyści. Czysta woda dobrej jakości – to konieczność w zakładzie hodowili zwierząt i podstawa ich zdrowia.

  • Profesjonalne uzdatnianie wody przy użyciu generatora dwutlenku chloru BelloZon®CDLb
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki minimalnemu zastosowaniu środków chemicznych
  • Precyzyjne dozowanie roztworów do dezynfekcji i wymaganych lekarstw przy użyciu nowoczesnych elektromagnetycznych membranowych pomp dozujących gamma/ X
  • Stały pomiar parametrów wody i monitorowanie wartości pH gwarantują odpowiednią jakość wody do pojenia oraz przestrzeganie przepisów rozporządzeń UE
  • Połączenie wszystkich komponentów przy użyciu DULCOnneX umożliwia łatwe dla użytkownika sterowanie, monitorowanie i dokumentację wszystkich danych pomiarowych.

Zastosowane produkty - BelloZon® CDLb zapewnia czystą wodę do pojenia zwierząt

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 663 300 400  Wyślij zapytanie   

Pozostałe przykłady praktycznej dla tej branży

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz