Propozycje wyszukiwania

Dyrektywa 2011/65/UE, zwana RoHS II i norma UE EN 50581

RoHS - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances - dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Norma 50581, którą CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) opublikował we wrześniu 2012 r., winna zapewnić spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2011/65/UE („RoHS2“). Dyrektywa 2011/65/UE zaczęła obowiązywać w ramach prawa europejskiego od 21.06.2011 r., uchylając dotychczasowy dokument 2002/95/WE.

Norma EN 50581:2012 „Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych“ została w dniu 11.06.2012 r. przyjęta przez wszystkie komitety krajowe państw członkowskich CENELEC i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako norma zharmonizowana.

Obowiązki producentów w przyszłości

Norma zawiera wskazówki dla producentów/ dystrybutorów dotyczące zarządzania danymi części konstrukcyjnych. Producenci - oprócz przestrzegania zobowiązań zawartych już w dyrektywie RoHS - muszą od tego momentu sporządzać również dokumentację techniczną, której treść określa norma EN 50581. Wytyczne zostały tutaj podzielone według najważniejszych zadań producenta:

  • Ocena niezawodności dostawcy i materiału (EN 50581 - pkt. 4.3.2)
  • Wyznaczanie i ustalanie adekwatnych zadań
  • Gromadzenie i analiza danych (raporty) (EN 50581 - pkt. 4.3.3/4)
  • Dbałość o bieżącą aktualizację dokumentacji (EN 50581 - pkt. 4.3.5)

ProMinent GmbH posiada różnorodne grupy wyrobów, które wchodzą w inne zakresy zastosowania niniejszej dyrektywy. Nasze wyroby podzieliliśmy według trzech poziomów użytkowania, zgodnie z grupami dyrektywy RoHS. Od 22. lipca 2019 r. wszystkie wyroby (open scope) muszą być zgodne z wytycznymi RoHS II w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

  • Wynikiem wyszukiwania jest dokument PDF, który potwierdza zgodność dla wyrobu oznaczonego znakiem CE - określony wyrób jest więc zgodny z dyrektywą RoHS II i nie zawiera substancji niebezpiecznych według listy substancji zakazanych, o ile sprzęt jest zaliczany do kategorii produktów zawartych w RoHS.
  • Deklarację zgodności z RoHS można otrzymać dla wyrobów, które nie muszą być oznaczane znakiem CE (np. części zamienne, takie jak o-ringi, części z tworzywa sztucznego itp.). Wyrób nie zawiera wtedy substancji niebezpiecznych według listy substancji zakazanych i jest zgodny z dyrektywą RoHS II.

Pod adresem w zakładce download tej strony, pod hasłem „RoHS“ znajdują się trzy pliki PDF, w których z kolei można wyszukać materiał według określonego numeru:

Szukaj w centrum pobierania ...

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz