Propozycje wyszukiwania

Dyrektywa 2011/65/UE, zwana RoHS II i norma UE EN IEC 63000

RoHS - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances - dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Norma EN IEC 63000 CENELEC (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki) ma na celu zapewnienie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy UE 2011/65/UE ("RoHS2"). Dyrektywa 2011/65/UE stała się prawem europejskim w dniu 21.06.2011 r. i zastąpiła obowiązującą do tego czasu dyrektywę 2002/95/WE.

Od 18.11.2021 r. europejska norma DIN EN 50581:2012 jest stopniowo wycofywana i zastępowana zharmonizowaną normą EN IEC 63000:2018. Dotyczy to wszystkich produktów objętych dyrektywą RoHS, a zatem wymagających obowiązkowego oznakowania CE.

Obowiązki producentów

  • Wynikiem wyszukiwania jest dokument PDF, który potwierdza zgodność dla wyrobu oznaczonego znakiem CE - określony wyrób jest więc zgodny z dyrektywą RoHS II i nie zawiera substancji niebezpiecznych według listy substancji zakazanych, o ile sprzęt jest zaliczany do kategorii produktów zawartych w RoHS.
  • Deklarację zgodności z RoHS można otrzymać dla wyrobów, które nie muszą być oznaczane znakiem CE (np. części zamienne, takie jak o-ringi, części z tworzywa sztucznego itp.). Wyrób nie zawiera wtedy substancji niebezpiecznych według listy substancji zakazanych i jest zgodny z dyrektywą RoHS II.

Pod adresem w zakładce download tej strony, pod hasłem „RoHS“ znajdują się trzy pliki PDF, w których z kolei można wyszukać materiał według określonego numeru:

Szukaj w centrum pobierania ...

Artykuł specjalistyczny (0)
Broszura / Ulotka (0)
Certyfikat / Objaśnienie (0)
Informacja prasowa (0)
Instrukcja obsługi (0)
Karta charakterystyki produktu (0)
Karta danych (0)
Katalog (0)
Oprogramowanie (0)
Pozostałe (0)
Przykład zastosowania / Referencje (0)
Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
Schemat połączeń (0)

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 663 300 400  Wyślij zapytanie   

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz