Propozycje wyszukiwania

Sondy

Niezawodne czujniki

Monitoring wartości granicznej lub budowa zamkniętego obwodu regulacji to łatwa sprawa z naszymi czujnikami, które można stosować w najróżniejszych pomiarach. Rodzina produktów DULCOTEST jest dopasowana do zastosowania i zapewnia precyzyjny pomiar różnych wartości. Te wartości pomiarowe są dostarczane w czasie rzeczywistym i można je w elastyczny sposób dołączyć do różnych interfejsów procesowych za pomocą armatur obejściowych, zanurzeniowych lub wbudowanych.

Produkty

Sondy wolnego chloru DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 200 mg/l, specjalny zakres pomiarowy do 1000 mg/l

Czujniki wolnego chloru DULCOTEST gwarantują dokładne wartości pomiarowe i wysokie bezpieczeństwo procesu w każdym zadaniu dezynfekcji oraz działają w oparciu o aplikację. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Pięć różnych serii czujników oraz wiele wersji umożliwiają: Zastosowanie w wodach o różnej jakości (pH, zawartość soli, temperatura, obciążenie chemikaliami i zanieczyszczeniami), zastosowanie w połączeniu z wieloma metodami dezynfekcji: chlor gazowy, podchloryn sodu, podchloryn wapnia, elektroliza, zastosowanie w szerokim zakresie pomiarowym od 0,01 do 1000 mg/l.
 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Brak usterek w wyniku zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Stabilny punkt zerowy
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury
 • W przypadku sond z elektrodami pomiarowymi pokrytymi membraną: Zredukowana zależność od przepływu, składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady. Długa żywotność dzięki elektrodom wyposażonym w membranę oraz ich zanurzenie w elektrolicie. Dzięki temu utrzymywane są optymalne warunki pomiaru, niezależnie od warunków procesowych. Niewielki koszt konserwacji dzięki łatwej wymianie nakładek membranowych.

Sondy całego dostępnego chloru DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 10 mg/l

Dezynfekcja wody basenowej przy użyciu sond DULCOTEST zoptymalizowanych pod kątem aplikacji do całkowitego dostępnego chloru – dokładne wartości pomiarowe i wysokie bezpieczeństwo procesu gwarantowane. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Sonda do pomiaru całkowitego dostępnego chloru, także do połączenia elektrolizy In-line z pochodnymi kwasu chloro-(izo)-cyjanurowego
 • Może być również stosowana jako czujnik wolnego chloru bez zakłóceń w obecności kwasu cyjanurowego
 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Brak usterek w wyniku zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Stabilny punkt zerowy
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury

Sondy całkowitego chloru DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 10 mg/l

Niezawodny pomiar całkowitego chloru za pomocą sond DULCOTEST do całkowitego chloru o wszechstronnym zastosowaniu. Dokładne wartości pomiarowe i wysokie bezpieczeństwo monitorowania i procesu są zagwarantowane. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wszechstronne zastosowanie w wodach o różnej jakości (pH, zawartość soli, temperatura, obciążenie chemikaliami i zanieczyszczeniami); w połączeniu z wieloma metodami dezynfekcji (chlor gazowy, podchloryn sodu, podchloryn wapnia, chloraminy); zastosowanie także w przypadku wysokich wartości pH do 9,5
 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Brak usterek w wyniku zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury
 • Zredukowana zależność od przepływu, składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody pokryte membraną
 • Długa żywotność dzięki elektrodom wyposażonym w membranę oraz ich zanurzenie w elektrolicie. Dzięki temu utrzymywane są optymalne warunki pomiaru, niezależnie od warunków procesowych.

Sondy pH DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe pH 0 – 14

Pomiar wartości pH za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Sterowanie, regulacja i kontrola procesów chemicznych dzięki sterowaniu precyzyjnymi wartościami pomiarowymi. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Precyzyjny i niezawodny pomiar wartości pH umożliwia wydajną realizację procesu oraz zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa
 • Szeroki wybór typów czujnika o różnej strukturze umożliwia niezwodne zastosowanie w wielu aplikacjach
 • Długa żywotność jest osiągana dzięki zastosowaniu najlepszej jakości materiałów szkła i membran oraz dzięki systemu referencyjnemu oraz optymalnej produkcji. Pozwala to na zminimalizowanie „martwych okresów” oraz nakładów związanych z konserwacją
 • Krótkie okresy magazynowania i terminy dostaw umożliwiają szybkie zastosowanie i najlepsze wykorzystanie sond pH (starzenie sond szklanych rozpoczyna się już bezpośrednio po ich wyprodukowaniu)
 • Odpowiednie wdrożenie do procesu dzięki wielu wersjom specjalnym, z dostosowaną długością montażową, długością kabla i wtyczki
 • Partnerzy OEM otrzymują własną markę

Sondy redoks DULCOTEST

Typowy zakres pomiarowy -1.500...+1.500 mV; większe zakresy możliwe w zależności od przyrządu pomiarowego.

Pomiary redoks za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Stosowane zarówno do uzdatniania wody, jaki i dla przemysłowych wód technologicznych z wysokimi wymaganiami. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Precyzyjny i niezawodny pomiar umożliwia wydajną realizację procesu oraz zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa
 • Szeroki wybór typów czujnika o różnej strukturze umożliwia niezwodne zastosowanie w wielu aplikacjach
 • Długa żywotność jest osiągana dzięki zastosowaniu wybranej jakości materiałów elektrod pomiarowych i membran oraz dzięki stabilnemu systemowi referencyjnemu. Pozwala to na zminimalizowanie „martwych okresów” oraz nakładów związanych z konserwacją
 • Krótkie okresy magazynowania i terminy dostaw umożliwiają szybkie zastosowanie i najlepsze wykorzystanie sond (starzenie sond szklanych rozpoczyna się już bezpośrednio po ich wyprodukowaniu)
 • Odpowiednie wdrożenie do procesu dzięki wielu wersjom specjalnym, z dostosowaną długością montażową, długością kabla i wtyczki
 • Partnerzy OEM otrzymują własną markę

Sondy dwutlenku chloru DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 10 mg/l

Pomiar dwutlenku chloru za pomocą sond DULCOTEST dostarcza w przypadku wszystkich zadań utleniania i dezynfekcji dokładnych, niezawodnych wartości pomiarowych, dopasowanych do aplikacji w czasie rzeczywistym. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Dostępne są trzy serie sond zoptymalizowane pod kątem aplikacji
 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Brak usterek wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na opcjonalnie zintegrowaną lub szczególnie szybką zewnętrzną kompensację temperatury
 • Zredukowana zależność od przepływu, czułości poprzecznej, składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na czujniki wyposażone w membranę
 • Długa żywotność dzięki elektrodom pomiarowym wyposażonym w membranę oraz ich zanurzeniu w elektrolicie. Dzięki temu utrzymywane są optymalne warunki pomiaru, niezależnie od warunków procesowych

Sondy ozonu DULCOTEST

Zakres pomiarowy 0,02 – 2 mg/l

Pomiary ozonu do zadań utleniania i dezynfekcji: czujniki DULCOTEST dostarczają dokładnych, niezawodnych wartości pomiarowych, dopasowanych do aplikacji w czasie rzeczywistym. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Dwa typy sond zoptymalizowane pod kątem aplikacji
 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Brak zakłóceń wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury
 • Zredukowana zależność od przepływu, czułości poprzecznej, składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody wyposażone w membranę
 • Długa żywotność dzięki elektrodom pomiarowym wyposażonym w membranę oraz ich zanurzeniu w elektrolicie. Dzięki temu utrzymywane są optymalne warunki pomiaru, niezależnie od warunków procesowych

Sondy przewodności DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 µS/cm – 2000 mS/cm

Czujniki przewodności dla optymalnego wdrożenia w procesie: Czujniki DULCOTEST spełniają szerokie spektrum wymagań dotyczących pomiaru i umożliwiają każdorazowo najlepsze rozwiązanie zadania pomiarowego. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • 27 różnych typów sond dopasowanych do różnych wymagań z optymalnym stosunkiem jakości do ceny: Zakres pomiarowy, temperatura, odporność chemiczna, odporność na zabrudzenia i integracja w procesie
 • Od prostych 2-elektrodowych sond konduktometrycznych po czujniki high-end, bazujące na indukcyjne zasadzie pomiaru
 • Precyzyjny i niezawodny pomiar umożliwia wydajną realizację procesu oraz zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa
 • Długa żywotność i krótkie odstępy między konserwacjami redukują „martwe okresy” i zwiększają dostępność wartości pomiarowych
 • Kompletnie zamontowane wstępnie zestawu armatur i sond do możliwie prostej, szybkiej i bezbłędnej instalacji
 • Szybka dostawa zapewnia szybką wymianę

Punkt pomiarowy zmętnienia DULCOTEST DULCO turb C

Zakres pomiarowy 0 - 1000 NTU

Pomiary zmętnienia za pomocą DULCOTEST DULCO turb C: Kompaktowe urządzenie pomiarowe, pracujące w oparciu o pomiar światła rozproszonego, do pomiaru mętności, o dużym zakresie pomiarowym oraz w różnych wersjach spełniających wymagania norm ISO i EPA oraz z automatycznym czyszczeniem lub bez. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Kompaktowy punkt pomiarowy mętności ze zintegrowanym czujnikiem, kuwetką przepływową oraz urządzeniem pomiarowym pozwala zaoszczędzić miejsce oraz jest łatwy do zainstalowania i eksploatacji.
 • Szeroki dynamiczny zakres pomiarowy od 0,02 do 1000 NTU umożliwia szerokie zastosowanie na wszystkich etapach uzdatniania wody pitnej. Także do kontroli ścieków z oczyszczalni oraz kontroli przenikania filtrów.
 • Szybki czas wzbudzenia dzięki kuwetce pomiarowej niewielkich rozmiarów.
 • Stabilne pomiary przez dłuższy czas, także w obciążonych wodach, dzięki opcjonalnemu czyszczeniu ultradźwiękowemu kuwetki pomiarowej.
 • Szybka i prosta kalibracja na miejscu dzięki dostępnym opcjonalnie, wstępnie konfekcjonowanym i stabilnym standardom kalibracji.

Sondy kwasu nadoctowego DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,02–2000 mg/l

Pomiar stężenia kwasu nadoctowego przy użyciu sond DULCOTEST: Dokładna i niezawodna dezynfekcja w aplikacjach wymagających największego bezpieczeństwa, dla branży spożywczej, farmaceutycznej i medycznej. Stosowane również w obszarze uzdatniania ścieków. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Precyzyjny pomiar amperometryczny w czasie rzeczywistym zapewniający efektywną kontrolę procesu
 • Brak usterek w wyniku zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Brak czułości poprzecznej na nadtlenek wodoru
 • Zastosowanie sond w przypadku substancjami rozpuszczonych, środków powierzchniowo czynnych i mediów błonotwórczych bez uszkodzenia membrany
 • Zastosowanie sond w warunkach procesowych dla CIP (Cleaning in Place) i płuczek (rozlewnia)
 • Stabilny punkt zerowy oznacza brak przemieszczania się

Sondy bromu DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 10 mg/l

Pomiar bromu za pomocą sond DULCOTEST: Bezpieczne dozowanie w procesach dezynfekcji z udziałem bromu. Stosowane do wód o różnej jakości dzięki dużej wytrzymałości. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w rzeczywistym czasie (krótki czas wzbudzenia).
 • Zastosowanie w wodach o różnej jakości (stopień zanieczyszczenia, pH, zawartość soli, temperatura).
 • Brak zakłóceń wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej.
 • Brak przemieszczania dzięki stabilnemu punktowi zerowemu.
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury.
 • Zredukowana zależność od przepływu i składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody pokryte membraną.

Sondy fluorku DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,05 – 100 mg/l

Dokładne określanie zawartości fluorków przy użyciu sond DULCOTEST podczas monitorowania wody pitnej i ścieków, odpowiednich dla wartości pH do 9,5. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnej metodzie potencjometrycznego pomiaru w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Zastosowanie aż do wartości pH 9,5
 • Brak usterek w wyniku czułości poprzecznej ze względu na zastosowanie selektywnej elektrody krystalicznej LaF3
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na jej szczególnie szybką zewnętrzną kompensację
 • Brak usterek w wyniku zmian przepływu ze względu na zasadę potencjometrii
 • Szybkie uruchomienie dzięki zasadzie pomiaru potencjometrycznego

Sondy nadtlenku wodoru DULCOTEST

Stopnie zakresu pomiarowego 0,2 – 2.000 mg/l, Specjalne zakresy pomiarowe do 100.000 mg/l

Pomiar nadtlenku wodoru za pomocą czujników DULCOTEST: Wydajna i niezawodna metoda określanie stężenia nadtlenku wodoru – do najróżniejszych zastosowań. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w czasie rzeczywistym (krótki czas wzbudzenia)
 • Brak usterek w wyniku zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Brak przemieszczania się dzięki stabilnemu punktowi zerowemu
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na kompensację temperatury
 • Zredukowana zależność od przepływu i czułości poprzecznej ze względu na pokryte membraną elektrody
 • Szybkie uruchomienie dzięki krótkiemu czasu rozruchu

Sondy tlenu rozpuszczonego DULCOTEST

Zakres pomiarowy: 0,1 – 20 mg/l

Sonda do pomiaru rozpuszczonego tlenu od wartości 0,1 ppm do nasycenia tlenem o szerokim zastosowaniu. Do montażu w standardowych rurach zanurzeniowych lub w przewodzie obejściowym strumienia procesowego. Zastosowanie w zbiornikach odświeżania ścieków w oczyszczalniach, przedsiębiorstwach wodociągowych, hodowlach ryb lub do kontroli wody powierzchniowej. Minimalne nakłady związane z konserwacją dzięki optycznej metodzie pomiarowej. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wielkość pomiarowa: Rozpuszczony tlen, minimalne nakłady związane z konserwacją w obciążonej wodzie dzięki optycznej metodzie pomiarowej
 • Długotrwale stabilna kalibracja fabryczna. Kalibracja niezbędna dopiero po wymianie nakładki czujnika
 • Forma pręta do prostego montażu w standardowych rurach zanurzeniowych oraz armaturach obejściowych ProMinent
 • Brak zależności od przepływu oraz zminimalizowane zakłócenia przez składniki zawarte w wodzie ze względu na optyczną metodę pomiarową gaszenia fluorescencji
 • Długa żywotność barwnika fluorescencyjnego i łatwa wymiana nakładki czujnika

Sondy chlorynu DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,02 – 2 mg/l

Pomiary chlorynu przy użyciu sond DULCOTEST w procesie dezynfekcji z dwutlenkiem chloru – gwarantowane wysokie bezpieczeństwo procesu. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w rzeczywistym czasie
 • Brak usterek w wyniku zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej
 • Brak czułości poprzecznej przy obecności dwutlenku chloru, chloru i chloranu
 • Wysoka wrażliwość na pomiar ilości śladowych w przedsiębiorstwach wodociągowych do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Większa dynamika zakresu pomiarowego do 2 ppm dla innych zastosowań w połączeniu z uzdatnianiem dwutlenkiem chloru, a w szczególności do kontroli jakości generatorów dwutlenku chloru (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Brak przemieszczania się dzięki stabilnemu punktowi zerowemu

Czujniki temperatury DULCOTEST

Zakresy pomiarowe 0 – 100 °C

Pomiar temperatury za pomocą sond DULCOTEST: Stosowane do bezpośredniego określania temperatury lub kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wartości pH, wartości fluorku, przewodności, wartości dwutlenku chloru lub wartości nadtlenku wodoru. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Wybór Pt 100 lub Pt 1000, w zależności od zastosowania lub wymagań w zakresie pomiaru i dokładności
 • Stabilna konstrukcja o wymiarach standardowego czujnika z integracją elementu czujnika w obojętnej chemicznie komorze szklanej.
 • Prosta instalacja analogicznie do standardowych czujników pH przy użyciu gwintu PG 13.5 w występujących armaturach.
 • Przetwornik pomiarowy ze wskaźnikiem / obsługą oraz bez wskaźnika / obsługi do przekazywania / przekształcania sygnału głównego w sygnał 4-20 mA oraz do przesyłania do centralnego sterownika (PLC).

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 663 300 400  Wyślij zapytanie   

Zastosowania

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz