Propozycje wyszukiwania

Sondy bromu DULCOTEST

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 10 mg/l

Pomiar bromu za pomocą sond DULCOTEST: Bezpieczne dozowanie w procesach dezynfekcji z udziałem bromu. Stosowane do wód o różnej jakości dzięki dużej wytrzymałości.

Opis produktu

Niezawodny pomiar online bromu - przy użyciu sond DULCOTEST

Alternatywnie do związków chloru, mimo wyższych kosztów odczynników, do dezynfekcji wody stosowane są coraz częściej związki bromu.

W porównaniu do związków chloru, brom stosowany do dezynfekcji oferuje kilka korzyści:

 • Duża skuteczność dezynfekcji w przypadku wyższych wartości pH.
 • Mniejsza lotność w przypadku wyższych temperatur.
 • Mniejsza podatność na korozję.
 • Słabszy zapach i mniejsze podrażnienie błon śluzowych pochodzących z reakcji związków bromu (związany brom).

W naszej linii produktowej czujników bromu DULCOTEST dostępne są trzy typy sond do realizacji zadań pomiarowych.

Typy sond CBR1-mA i BCR1-mA są odporne na zabrudzoną wodę i stosowane docelowo do uzdatniania wody chłodzącej. Typ CBR1 jest przystosowany do wolnego bromu z nieorganicznych procesów bromowania, jak np. bromek sodu + podchloryn sodu lub do zastosowania BrCl.

Czujnik typu BCR1-mA jest zoptymalizowany do pomiaru organicznych środków do bromowania (np. BCDMH).

Czujnik typu BRE3-CAN jest oferowany do uzdatniania wody basenowej za pomocą BCDMH dla systemu pomiaru i regulacji DULCOMARIN.

Zalety dla użytkownika

 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w rzeczywistym czasie (krótki czas wzbudzenia).
 • Zastosowanie w wodach o różnej jakości (stopień zanieczyszczenia, pH, zawartość soli, temperatura).
 • Brak zakłóceń wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej.
 • Brak przemieszczania dzięki stabilnemu punktowi zerowemu.
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury.
 • Zredukowana zależność od przepływu i składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody pokryte membraną.

Zakres zastosowania

Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.

 • Dezynfekcja wody w wieży chłodniczej
 • Dezynfekcja wody w basenach kąpielowych i basenach z wirem wodnym
 • Dezynfekcja wody morskiej

  Szczegóły techniczne

  Pomiar wszystkich wykorzystywanych do dezynfekcji odczynników bromu:

  • Nieorganiczny wolny brom, np. według metody bromowania ACTI: HOBr, lub nieorganiczny związany brom (np. dostępny w sprzedaży jako Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina), np. dostępny w sprzedaży pod nazwą Albrom 100®
  • BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina), np. dostępny w sprzedaży pod nazwą Brom-Sticks®

  Sonda do pomiaru całego dostępnego bromu BCR 1-mA (zastępuje wcześniejszy typ BRE 1)

  Czujnik do środka dezynfekcyjnego BCDMH lub innych działających utleniająco bromowo-organicznych środków dezynfekcyjnych i całkowitego chloru, także w zanieczyszczonej wodzie i / lub do wysokich wartości pH 9,5. Do eksploatacji w urządzeniach pomiarowych i regulacyjnych z wejściem mA

  Zalety dla użytkownika

  • Wielkość pomiarowa: całkowicie dostępny brom z BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina)
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie, N-bromoamidosulfonian
  • Odporność na blokowanie zostaje osiągnięta przez elektrolit o działaniu antybakteryjnym (mniej zatorów powodowanych przez biofilmu) oraz poprzez membranę o dużych porach (mniej zatorów powodowanych przez stałe cząsteczki / zanieczyszczenia)
  • Zastosowanie w przypadku wysokiego pH przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu

  Wielkość pomiarowa

  Cały dostępny brom z BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina) i N-bromoamidosulfonian, chlor całkowity

  Metoda referencyjna

  DPD4

  Zakres pH

  5,0…9,5

  Temperatura

  5…45 °C

  Ciśnienie maks.

  1,0 bar

  Przepływ

  DGMa, DLG III: 60–80 l/h
  BAMa: 5–100 l/h (w zależności od wykonania)

  Napięcie zasilające

  16…24 V DC (technika dwuprzewodowa)

  Sygnał wyjściowy

  4–20 mA ≈ zakres pomiarowy, kompensacja temperatury, nieskalibrowany, brak separacji galwanicznej

  Selektywność

  nieselektywnie, czułość skrośna wobec wielu środków utleniających

  Proces dezynfekcji

  BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina), N-bromoamidosulfonian

  Instalacja

  Obejście: otwarty wylot wody pomiarowej

  Armatura czujnika

  BAMa, DGMa, DLG III

  Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typowe zastosowanie

  Woda chłodząca, woda użytkowa, Ścieki, woda basenowa, woda o wyższych wartościach pH (stabilne pH).

  Odporność na

  Osady zanieczyszczeń, biofilmy, środki powierzchniowo czynne

  Zasada pomiaru, technologia

  amperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną

  Zakres pomiarowy

  Nr katalogowy

  BCR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1041697

  BCR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1040115

  BCR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1041698

  Sonda do pomiaru całego dostępnego bromu BRE 3-CAN

  Sonda wolnego i związanego bromu, także do lekko zabrudzonej wody. Do eksploatacji w urządzeniach pomiarowych i regulacyjnych z podłączeniem do magistrali CAN.

  Zalety dla użytkownika

  • Wielkość pomiarowa: całkowicie dostępny brom z BCDMH oraz innych bromowo-organicznych środków dezynfekcyjnych o działaniu utleniającym
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie
  • Zastosowanie w przypadku wysokiej wartości pH przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu
  • Eksploatacja w magistrali CAN, zapewniająca wszystkie możliwe korzyści

  Wielkość pomiarowa

  Cały dostępny brom

  Metoda referencyjna

  Do DBDMH, brom wolny: DPD1. Do BCDMH: DPD4

  Zależność pH

  W przypadku zmiany wartości pH z pH 7 na pH 8 zmniejsza się czułość czujnika
  a) w przypadku DBDMH i wolnego bromu o ok. 10%
  b) w przypadku BCDMH o ok. 25%

  Temperatura

  5…45 °C

  Ciśnienie maks.

  3,0 bar

  Przepływ

  DGMa, DLG III: 30–60 l/h
  BAMa: 5–100 l/h (w zależności od wykonania)

  Napięcie zasilające

  Za pomocą interfejsu CAN (11–30 V)

  Sygnał wyjściowy

  Nieskalibrowany, kompensacja temperatury, oddzielony galwanicznie

  Selektywność

  nieselektywnie, czułość skrośna wobec wielu środków utleniających

  Proces dezynfekcji

  DBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina), BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina), wolny brom (HOBr, OBr-)

  Instalacja

  Obejście: otwarty wylot wody pomiarowej

  Armatura czujnika

  BAMa, DGMa, DLG III

  Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

  DULCOMARIN

  Typowe zastosowanie

  Baseny kąpielowe / baseny z wirem wodnym.

  Odporność na

  Środki powierzchniowo czynne

  Zasada pomiaru, technologia

  amperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną

  Zakres pomiarowy

  Nr katalogowy

  BRE 3-CAN-10 ppm

  0,02…10,0 mg/l

  1029660

  Uwaga: do pierwszego montażu sond bromu w czujnikach przepływu DLG III jest wymagany zestaw montażowy (nr zamówienia 815079).

  Sonda wolnego i związanego bromu CBR 1-mA (zastępuje poprzedni typ BRE 2)

  Sonda wolnego chloru i bromu dla zabrudzonej wody, także do wysokich wartości pH do 9,5. Do eksploatacji z urządzeniami pomiarowymi i regulacyjnymi z wejściem 4-20 mA

  Zalety dla użytkownika

  • Wielkość pomiarowa: wolny chlor oraz wolny związany brom (amina bromu)
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie
  • Odporność na osady zanieczyszczeń i biofilmy dzięki elektrolitowi z działaniem antybakteryjnym i membranie o dużych porach
  • Zastosowanie w przypadku wysokiej wartości pH do 9,5 przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu

  Wielkość pomiarowa

  wolny chlor, wolny brom, związany brom, DBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina)

  Metoda referencyjna

  DPD1

  Zakres pH

  5…9,5

  Temperatura

  1…40 °C

  Ciśnienie maks.

  1,0 bar

  Przepływ

  DGMa: 20–80 l/h
  DLG III: 40–100 l/h
  BAMa: 5–100 l/h (w zależności od wykonania)

  Napięcie zasilające

  16…24 V DC (technika dwuprzewodowa)

  Sygnał wyjściowy

  4–20 mA ≈ zakres pomiarowy, kompensacja temperatury, nieskalibrowany, brak separacji galwanicznej

  Selektywność

  wolny chlor wobec związanego chloru

  Proces dezynfekcji

  chlor gazowy, podchloryn, elektroliza z membraną, bromek + podchloryn, DBDMH

  Instalacja

  Obejście: otwarty wylot wody pomiarowej

  Armatura czujnika

  BAMa, DGMa, DLG III

  Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typowe zastosowanie

  Woda chłodząca, woda przemysłowa, ścieki, woda o wyższych wartościach pH (stabilne pH), obciążona woda basenowa. Na basenach kąpielowych, do określania związanego chloru z różnicy: chlor całkowity minus wolny chlor. Woda surowa do uzdatniania wody pitnej.

  Odporność na

  Sole, kwasy, ługi, środki powierzchniowo czynne, osady zanieczyszczeń

  Zasada pomiaru, technologia

  amperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną

  Zakres pomiarowy

  Nr katalogowy

  * Zakres pomiarowy w odniesieniu do chloru. Podczas pomiaru bromu dolna i górna granica zakresu pomiarowego jest zwiększona o współczynnik 2,25, czyli np. CBR 1-mA-0,5 ppm: 0,02–1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Sonda wolnego i związanego bromu CBR 1-CAN

  Sonda wolnego chloru i bromu dla zabrudzonej wody, także do wysokich wartości pH do 9,5. Do eksploatacji w urządzeniach pomiarowych i regulacyjnych z podłączeniem do magistrali CAN.

  Zalety dla użytkownika

  • Wielkość pomiarowa: wolny chlor oraz wolny związany brom (amina bromu)
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie
  • Odporność na osady zanieczyszczeń i biofilmy dzięki elektrolitowi z działaniem antybakteryjnym i membranie o dużych porach
  • Zastosowanie w przypadku wysokiej wartości pH do 9,5 przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu

  Wielkość pomiarowa

  wolny chlor, wolny brom, związany brom, DBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina)

  Metoda referencyjna

  DPD1

  Zakres pH

  5…9,5

  Temperatura

  1…40 °C

  Ciśnienie maks.

  1,0 bar

  Przepływ

  DGMa: 20–80 l/h
  DLG III: 40–100 l/h
  BAMa: 5–100 l/h (w zależności od wykonania)

  Napięcie zasilające

  11…30 V DC (przez interfejs CAN)

  Sygnał wyjściowy

  cyfrowy (CANopen), nieskalibrowany, kompensacja temperatury, oddzielony galwanicznie

  Selektywność

  wolny chlor wobec związanego chloru

  Proces dezynfekcji

  chlor gazowy, podchloryn, elektroliza z membraną, bromek + podchloryn, DBDMH

  Instalacja

  Obejście: otwarty wylot wody pomiarowej

  Armatura czujnika

  BAMa, DGMa, DLG III

  Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II tylko ze sprzętem po 06.02.2014 od wersji oprogramowania 3035

  Typowe zastosowanie

  Woda chłodząca, woda przemysłowa, ścieki, woda o wyższych wartościach pH (stabilne pH), obciążona woda basenowa. Na basenach kąpielowych, do określania związanego chloru z różnicy: chlor całkowity minus wolny chlor. Woda surowa do uzdatniania wody pitnej.

  Odporność na

  Osady zanieczyszczeń, biofilmy, środki powierzchniowo czynne

  Zasada pomiaru, technologia

  amperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną

  Zakres pomiarowy

  Nr katalogowy

  CBR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1122056

  Pliki do pobrania dla Sondy bromu DULCOTEST

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według Typ dokumentu
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Niezawodny pomiar online bromu - przy użyciu sond DULCOTEST

  Alternatywnie do związków chloru, mimo wyższych kosztów odczynników, do dezynfekcji wody stosowane są coraz częściej związki bromu.

  W porównaniu do związków chloru, brom stosowany do dezynfekcji oferuje kilka korzyści:

  • Duża skuteczność dezynfekcji w przypadku wyższych wartości pH.
  • Mniejsza lotność w przypadku wyższych temperatur.
  • Mniejsza podatność na korozję.
  • Słabszy zapach i mniejsze podrażnienie błon śluzowych pochodzących z reakcji związków bromu (związany brom).

  W naszej linii produktowej czujników bromu DULCOTEST dostępne są trzy typy sond do realizacji zadań pomiarowych.

  Typy sond CBR1-mA i BCR1-mA są odporne na zabrudzoną wodę i stosowane docelowo do uzdatniania wody chłodzącej. Typ CBR1 jest przystosowany do wolnego bromu z nieorganicznych procesów bromowania, jak np. bromek sodu + podchloryn sodu lub do zastosowania BrCl.

  Czujnik typu BCR1-mA jest zoptymalizowany do pomiaru organicznych środków do bromowania (np. BCDMH).

  Czujnik typu BRE3-CAN jest oferowany do uzdatniania wody basenowej za pomocą BCDMH dla systemu pomiaru i regulacji DULCOMARIN.

  Zalety dla użytkownika

  • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w rzeczywistym czasie (krótki czas wzbudzenia).
  • Zastosowanie w wodach o różnej jakości (stopień zanieczyszczenia, pH, zawartość soli, temperatura).
  • Brak zakłóceń wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej.
  • Brak przemieszczania dzięki stabilnemu punktowi zerowemu.
  • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury.
  • Zredukowana zależność od przepływu i składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody pokryte membraną.

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 663 300 400  Wyślij zapytanie   

  Odpowiednie produkty

  Pomiary redoks za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Stosowane zarówno do uzdatniania wody, jaki i dla przemysłowych wód technologicznych z wysokimi wymaganiami.

  dowiedz się więcej

  Poznaj pompę dozującą, która tworzy nowe standardy w zakresie produktywności, niezawodności i ekonomiczności.

  dowiedz się więcej

  Pompa perystaltyczna DULCOFLEX DF4a do dozowania środków flokujących i węgla aktywnego zapewnia dokładne uzdatnianie wody. Jest optymalna do zastosowania w basenach kąpielowych, basenach z wirem wodnym lub strefach SPA. Możliwe ciśnienie robocze do 4 bar.

  dowiedz się więcej

  Czy chcesz posiadać prosty przetwornik pomiarowo-regulacyjny do analizy wody? Taki, który jest łatwy w obsłudze oraz w którym dla każdego kanału można dowolnie wybierać wszystkie znane wielkości pomiarowe? Takie urządzenie istnieje: nasze wszechstronny przetwornik DULCOMETER diaLog DACb! Dodatkowo obsługuje Ethernet i LAN, umożliwiając prostą integrację w istniejących sieciach.

  dowiedz się więcej

  Urządzenie pomiarowo-regulacyjne DULCOMETER D1Cb/D1Cc może być stosowane do uzdatniania wody pitnej, uzdatniania ścieków lub w wielu innych obszarach wymagających regulacji. Bezpiecznie, komfortowo, przejrzyście dzięki dużemu, podświetlanemu wskaźnikowi graficznemu, tekstowemu menu obsługi i kontroli czujnika pH.

  dowiedz się więcej

  System pomiaru i regulacji DULCOMARIN 3 to cyfrowe rozwiązanie łączące użytkownika z technologią przyszłości. Steruje całym basenem – od basenów rekreacyjnych po prywatne – i jest używany jako system wielobasenowy dla maksymalnie 16 obwodów filtracyjnych.

  dowiedz się więcej

  Fotometry dokonują zgodnie z zasadą fotometryczną pomiar większości środków dezynfekcyjnych oraz wartości pH. Są przenośne, kompaktowe i umożliwiają bezpieczny, prosty pomiar.

  dowiedz się więcej

  Urządzenie pomiarowo-regulacyjne AEGIS II mierzy i reguluje wydajność w sposób ciągły oraz steruje stężeniem biocydów, a tym samym utrzymuje czystość przewodów rurowych oraz wymienników ciepła.

  dowiedz się więcej

  Monitorowanie i uzdatnianie ścieków przy użyciu DULCOTROL ścieki – kompaktowego systemu pomiarowego i regulacyjnego, specjalnie dopasowanego do aplikacji w obszarze uzdatniania ścieków komunalnych i przemysłowych.

  dowiedz się więcej

  Bardzo wytrzymała silnikowa membranowa pompa dozująca z opatentowaną wielowarstwową membraną bezpieczeństwa, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo procesu to Sigma/ 1 Basis. Dostępne są różnorodne warianty napędu, takie jak silniki trójfazowe lub 1-fazowe silniki prądu przemiennego, także do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem.

  dowiedz się więcej

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz