Propozycje wyszukiwania

Czujniki bromu DULCOTEST®

Stopniowane zakresy pomiarowe 0,01 – 10 mg/l

Pomiar bromu za pomocą sond DULCOTEST®: Bezpieczne dozowanie w procesach dezynfekcji z udziałem bromu. Stosowane do wód o różnej jakości dzięki dużej wytrzymałości.

Opis produktu

Niezawodny pomiar online bromu - przy użyciu sond DULCOTEST®

Alternatywnie do związków chloru, mimo wyższych kosztów odczynników, do dezynfekcji wody stosowane są coraz częściej związki bromu.

W porównaniu do związków chloru, brom stosowany do dezynfekcji oferuje kilka korzyści:

 • Duża skuteczność dezynfekcji w przypadku wyższych wartości pH.
 • Mniejsza lotność w przypadku wyższych temperatur.
 • Mniejsza podatność na korozję.
 • Słabszy zapach i mniejsze podrażnienie błon śluzowych pochodzących z reakcji związków bromu (związany brom).

W naszej linii produktowej czujników bromu DULCOTEST® dostępne są trzy typy sond do realizacji zadań pomiarowych.

Typy sond CBR1-mA i BCR1-mA są odporne na zabrudzoną wodę i stosowane docelowo do uzdatniania wody chłodzącej. Typ CBR1 jest przystosowany do wolnego bromu z nieorganicznych procesów bromowania, jak np. bromek sodu + podchloryn sodu lub do zastosowania BrCl.

Czujnik typu BCR1-mA jest zoptymalizowany do pomiaru organicznych środków do bromowania (np. BCDMH).

Czujnik typu BRE3-CAN jest oferowany do uzdatniania wody basenowej za pomocą BCDMH dla urządzenia pomiarowo-regulacyjnego DULCOMARIN® II.

Zalety dla użytkownika

 • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w rzeczywistym czasie (krótki czas wzbudzenia).
 • Zastosowanie w wodach o różnej jakości (stopień zanieczyszczenia, pH, zawartość soli, temperatura).
 • Brak zakłóceń wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej.
 • Brak przemieszczania dzięki stabilnemu punktowi zerowemu.
 • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury.
 • Zredukowana zależność od przepływu i składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody pokryte membraną.

Zakres zastosowania

 • Dezynfekcja wody w wieży chłodniczej
 • Dezynfekcja wody w basenach kąpielowych i basenach z wirem wodnym
 • Dezynfekcja wody morskiej

  Szczegóły techniczne

  Pomiar wszystkich wykorzystywanych do dezynfekcji odczynników bromu:

  • Nieorganiczny wolny brom, np. według metody bromowania ACTI: HOBr, lub nieorganiczny związany brom (np. dostępny w sprzedaży jako Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina), np. dostępny w sprzedaży pod nazwą Albrom 100®
  • BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina), np. dostępny w sprzedaży pod nazwą Brom-Sticks®

  Sonda do pomiaru całego dostępnego bromu BCR 1-mA (zastępuje wcześniejszy typ BRE 1)

  Czujnik do środka dezynfekcyjnego BCDMH lub innych działających utleniająco bromowo-organicznych środków dezynfekcyjnych i całkowitego chloru, także w zanieczyszczonej wodzie i / lub do wysokich wartości pH 9,5. Do eksploatacji w urządzeniach pomiarowych i regulacyjnych z wejściem mA

  Twoje korzyści

  • Wielkość pomiarowa: całkowicie dostępny brom z BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina)
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie, N-bromoamidosulfonian
  • Odporność na blokowanie zostaje osiągnięta przez elektrolit o działaniu antybakteryjnym (mniej zatorów powodowanych przez biofilmu) oraz poprzez membranę o dużych porach (mniej zatorów powodowanych przez stałe cząsteczki / zanieczyszczenia)
  • Zastosowanie w przypadku wysokiego pH przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu
  Wielkość pomiarowaCały dostępny brom z BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina) i N-bromoamidosulfonian, chlor całkowity
  Metoda referencyjnaDPD4
  Zakres pH5,0 … 9,5
  Temperatura5 … 45 °C
  Ciśnienie maks.1,0 bar
  Przepływ30…60 l/h (w DGM, DLG III)
  Napięcie zasilające16…24 V DC (technika dwuprzewodowa)
  Sygnał wyjściowy4…20mA = zakres pomiarowy, kompensacja temperatury, nieskalibrowany, brak separacji galwanicznej
  Selektywnośćnieselektywnie, czułość skrośna wobec wielu środków utleniających
  Proces dezynfekcjiBCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina), N-bromoamidosulfonian
  InstalacjaObejście: otwarty wylot wody pomiarowej
  Armatura czujnikaDGM, DLG III
  Urządzenia pomiarowe i regulacyjneD1C, DAC, AEGIS II
  Typowe zastosowanieWoda chłodząca, woda użytkowa, Ścieki, woda basenowa, woda o wyższych wartościach pH (stabilne pH).
  Odporność naOsady zanieczyszczeń, biofilmy, środki powierzchniowo czynne
  Zasada pomiaru, technologiaamperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną
  Zakres pomiarowyNr katalogowy
  BCR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1041697
  BCR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1040115
  BCR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1041698

  Sonda do pomiaru całego dostępnego bromu BRE 3-CAN-P

  Sonda wolnego i związanego bromu, także do lekko zabrudzonej wody. Do eksploatacji w urządzeniach pomiarowych i regulacyjnych z podłączeniem do magistrali CAN.

  Twoje korzyści

  • Wielkość pomiarowa: całkowicie dostępny brom z BCDMH oraz innych bromowo-organicznych środków dezynfekcyjnych o działaniu utleniającym
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie
  • Zastosowanie w przypadku wysokiej wartości pH przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu
  • Eksploatacja w magistrali CAN, zapewniająca wszystkie możliwe korzyści
  Wielkość pomiarowaCały dostępny brom
  Metoda referencyjnaDo DBDMH, brom wolny: DPD1. Do BCDMH: DPD4
  Zależność pH

  W przypadku zmiany wartości pH z pH 7 na pH 8 zmniejsza się czułość czujnika

  a) w przypadku DBDMH i wolnego bromu o ok. 10%

  b) w przypadku BCDMH o ok. 25%

  Temperatura5 … 45 °C
  Ciśnienie maks.3,0 bar
  Przepływ30…60 l/h (w DGM lub DLG III)
  Napięcie zasilająceZa pomocą interfejsu CAN (11 – 30 V)
  Sygnał wyjściowy Nieskalibrowany, kompensacja temperatury, oddzielony galwanicznie
  Selektywnośćnieselektywnie, czułość skrośna wobec wielu środków utleniających
  Proces dezynfekcjiDBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina), BCDMH (1-bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina), wolny brom (HOBr, OBr-)
  InstalacjaObejście: otwarty wylot wody pomiarowej
  Armatura czujnikaDGM, DLG III
  Urządzenia pomiarowe i regulacyjneDULCOMARIN®
  Typowe zastosowanieBaseny kąpielowe / baseny z wirem wodnym.
  Odporność naŚrodki powierzchniowo czynne
  Zasada pomiaru, technologiaamperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną
  Zakres pomiarowyNr katalogowy
  BRE 3-CAN-P-10 ppm0,02…10,0 mg/l1083573

  Sonda wolnego i związanego bromu CBR 1-mA (zastępuje poprzedni typ BRE 2)

  Sonda wolnego chloru i bromu dla zabrudzonej wody, także do wysokich wartości pH do 9,5. Do eksploatacji z urządzeniami pomiarowymi i regulacyjnymi z wejściem 4-20 mA

  Twoje korzyści

  • Wielkość mierzona: chlor wolny oraz brom związany (bromamina)
  • Czujnik z membraną eliminuje usterki spowodowane zmiennym przepływem lub składnikami wody
  • Odporność na tworzenie się osadów zabrudzeń i biofilmów dzięki elektrolitowi o działaniu antybakteryjnym i membranie o dużej porowatości
  • Możliwość zastosowania przy wysokiej wartości pH (do 9,5) dzięki optymalnej elektrolizie membranowej
  Wielkość pomiarowawolny chlor, wolny brom, związany brom, DBDMH (1,3-dwubromo-5,5-dimetylohydantoina)
  Metoda referencyjnaDPD1
  Zakres pH5 ... 9.5
  Temperatura1 … 40 °C
  Ciśnienie maks.1,0 bar
  Przepływ30…60 l/h (w DGM, DLG II)
  Napięcie zasilające16…24 V DC (technika dwuprzewodowa)
  Sygnał wyjściowy4…20mA = zakres pomiarowy, kompensacja temperatury, nieskalibrowany, brak separacji galwanicznej
  Selektywnośćwolny chlor wobec związanego chloru
  Proces dezynfekcjichlor gazowy, podchloryn, elektroliza z membraną, bromek + podchloryn, DBDMH
  InstalacjaObejście: otwarty wylot wody pomiarowej
  Armatura czujnikaDGM, DLG III
  Urządzenia pomiarowe i regulacyjneD1C, DAC, AEGIS II
  Typowe zastosowanieWoda chłodząca, woda przemysłowa, ścieki, woda o wyższych wartościach pH (stabilne pH), obciążona woda basenowa. Na basenach kąpielowych, do określania związanego chloru z różnicy: chlor całkowity minus wolny chlor. Woda surowa do uzdatniania wody pitnej.
  Odporność naSole, kwasy, ługi, środki powierzchniowo czynne, osady zanieczyszczeń
  Zasada pomiaru, technologiaamperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną
  Zakres pomiarowyNr katalogowy
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Zakres pomiarowy w odniesieniu do chloru. Podczas pomiaru bromu dolna i górna granica zakresu pomiarowego jest zwiększona o współczynnik 2,25, czyli np. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Sonda wolnego i związanego bromu CBR 1-CAN-P

  Sonda wolnego chloru i bromu dla zabrudzonej wody, także do wysokich wartości pH do 9,5. Do eksploatacji w urządzeniach pomiarowych i regulacyjnych z podłączeniem do magistrali CAN.

  Twoje korzyści

  • Wielkość pomiarowa: wolny chlor oraz wolny związany brom (amina bromu)
  • Czujnik pokryty membraną redukuje zakłócenia wskutek zmiennego przepływu lub działania substancji zawartych w wodzie
  • Odporność na osady zanieczyszczeń i biofilmy dzięki elektrolitowi z działaniem antybakteryjnym i membranie o dużych porach
  • Zastosowanie w przypadku wysokiej wartości pH do 9,5 przez optymalizację systemu membranowego elektrolitu
  Wielkość pomiarowaChlor wolny, brom wolny, brom związany, DBDMH (hydantoina 1,3-dibromo-5,5-dimetylu)
  Metoda referencyjnaDPD1
  Zakres pH5 … 9,5
  Temperatura1 … 40 °C
  Ciśnienie maks.1,0 bar
  Przepływ30…60 l/h (w DGM, DLG II)
  Napięcie zasilające11…30 V DC (przez interfejs CAN)
  Sygnał wyjściowycyfrowy (CANopen), nieskalibrowany, kompensacja temperatury, oddzielony galwanicznie
  Selektywnośćwolny chlor wobec związanego chloru
  Proces dezynfekcjichlor gazowy, podchloryn, elektroliza z membraną, bromek + podchloryn, DBDMH
  InstalacjaObejście: otwarty wylot wody pomiarowej
  Armatura czujnikaDGM, DLG III
  Urządzenia pomiarowe i regulacyjneDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II tylko ze sprzętem po 06.02.2014 od wersji oprogramowania 3035
  Typowe zastosowanieWoda chłodząca, woda przemysłowa, ścieki, woda o większym (stabilnym) pH, obciążona woda basenowa Na basenach kąpielowych, do określania związanego chloru z różnicy: chlor całkowity minus wolny chlor. Woda surowa do uzdatniania wody pitnej.
  Odporność naOsady zanieczyszczeń, biofilmy, środki powierzchniowo czynne
  Zasada pomiaru, technologiaamperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną
  Zakres pomiarowyNr katalogowy
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Pliki do pobrania dla Czujniki bromu DULCOTEST®

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według A do Z
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Niezawodny pomiar online bromu - przy użyciu sond DULCOTEST®

  Alternatywnie do związków chloru, mimo wyższych kosztów odczynników, do dezynfekcji wody stosowane są coraz częściej związki bromu.

  W porównaniu do związków chloru, brom stosowany do dezynfekcji oferuje kilka korzyści:

  • Duża skuteczność dezynfekcji w przypadku wyższych wartości pH.
  • Mniejsza lotność w przypadku wyższych temperatur.
  • Mniejsza podatność na korozję.
  • Słabszy zapach i mniejsze podrażnienie błon śluzowych pochodzących z reakcji związków bromu (związany brom).

  W naszej linii produktowej czujników bromu DULCOTEST® dostępne są trzy typy sond do realizacji zadań pomiarowych.

  Typy sond CBR1-mA i BCR1-mA są odporne na zabrudzoną wodę i stosowane docelowo do uzdatniania wody chłodzącej. Typ CBR1 jest przystosowany do wolnego bromu z nieorganicznych procesów bromowania, jak np. bromek sodu + podchloryn sodu lub do zastosowania BrCl.

  Czujnik typu BCR1-mA jest zoptymalizowany do pomiaru organicznych środków do bromowania (np. BCDMH).

  Czujnik typu BRE3-CAN jest oferowany do uzdatniania wody basenowej za pomocą BCDMH dla urządzenia pomiarowo-regulacyjnego DULCOMARIN® II.

  Zalety dla użytkownika

  • Wydajna realizacja procesu dzięki precyzyjnemu pomiarowi amperometrycznemu w rzeczywistym czasie (krótki czas wzbudzenia).
  • Zastosowanie w wodach o różnej jakości (stopień zanieczyszczenia, pH, zawartość soli, temperatura).
  • Brak zakłóceń wskutek zmętnienia lub zmiany barwy dzięki zastosowaniu amperometrycznej metody pomiarowej.
  • Brak przemieszczania dzięki stabilnemu punktowi zerowemu.
  • Brak usterek spowodowanych temperaturą ze względu na zintegrowaną kompensację temperatury.
  • Zredukowana zależność od przepływu i składników zawartych w wodzie oraz mediów tworzących osady ze względu na elektrody pokryte membraną.

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

  Części zamienne oraz akcesoria

  Odpowiednie produkty

  1 2 3

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz