Propozycje wyszukiwania

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Zażegnywanie sporów: Dostawca nie jest gotowy ani zobowiązany do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.