Propozycje wyszukiwania

Zastrzeżenie

1. Prawa autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia, schematy, animacje, filmy wideo, zapisy dźwięku i pozostałe treści zamieszczane na niniejszej witrynie są chronione prawem autorskim, a wszystkie prawa przysługują wyłącznie Grupie ProMinent (ProMinent GmbH i przedsiębiorstwom powiązanym). Bez pisemnej zgody firmy ProMinent GmbH nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać lub przekazywać osobom trzecim treści tej strony do celów komercyjnych. Zwracamy uwagę, że zdjęcia zawarte na stronach internetowych mogą podlegać prawom autorskim osób trzecich.

2. Prawo znaków towarowych

Wszystkie znaki firmowe i towarowe przedstawione na stronie internetowej są prawnie chronione, o ile nie określono inaczej. Dotyczy to w szczególności znaków firmowych, oznaczeń typu, logotypów i symboli.

3. Odpowiedzialność

Treść niniejszej strony oraz udostępnione informacje są starannie wybierane i regularnie aktualizowane. Mimo to autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, bezbłędność i dokładność zawartych informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania niniejszej witryny, o ile nie powstały w wyniku działań zamierzonych lub rażąco niedbałych.

Grupa przedsiębiorstw ProMinent (ProMinent GmbH i powiązane przedsiębiorstwa) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień bez wcześniejszego zawiadomienia.

4. Linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie przejmujemy odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialność ponosi zawsze usługodawca lub operator danej strony. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem treści naruszających prawo w momencie wstawiania odnośnika. Treści naruszające prawo nie były widoczne w momencie wstawiania odnośnika. W przypadku braku konkretnych dowodów naruszenia prawa, nie ma obowiązku stałej kontroli zawartości ww. stron zewnętrznych. W przypadku stwierdzenia naruszenia, linki zawierające odnośniki do danej strony zostaną niezwłocznie usunięte.

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz