Propozycje wyszukiwania

Impressum

Jest to wizerunek internetowy firmy ProMinent GmbH

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość i struktura strony internetowej są chronione prawem autorskim. Informacje lub dane dotyczące naszej strony nie mogą być wykorzystywane w jakiejkolwiek formie, ani odtwarzane w całości lub we fragmentach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ProMinent GmbH (spółki macierzystej).

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 2 B
55-095 Mirków k/Wrocławia

Telefon: +48 71 398 06 00

Faks: +48 71 398 06 29

E-Mail: biuro@prominent.com

Prezes Zarządu: MACIEJ TOŁŚCIUK

NIP: 118-00-18-248

Numer KRS: 0000041841

Siedziba: MIRKÓW k/WROCŁAWIA

Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU

Siedziba główna grupy ProMinent
ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Germany

Telefon: +49 6221 842 0
Faks: +49 6221 842 215
E-mail: info@prominent.com

Dyrektor Zarządzający: Prof. Dr. Andreas Dulger (CEO), Dr.-Ing. Rainer Dulger, Thomas Koetzing, Dr. Michael Benedikt Nagel

Numer NIP UE: DE143452683
Siedziba spółki: Heidelberg
Sąd prowadzący rejestr: Mannheim HRB 331350

Wskazówki dotyczące ochrony danych

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .