Propozycje wyszukiwania

Polityka prywatności

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i produktami. Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego poniżej informujemy, które dane dotyczące Państwa wizyty wykorzystujemy i do jakich celów. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być powiązane z Państwem osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
ul.Jagiellońska 2 B
55-095 Mirków k/Wrocławia
Polska
Tel.: +48 71 39 80 600
E-Mail: biuro@prominent.com
Website: www.prominent.pl

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
ul.Jagiellońska 2 B
55-095 Mirków k/Wrocławia
Polska
Tel.: +48 71 39 80 600
E-Mail: biuro@prominent.com

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz treści i usług tam oferowanych. W przeciwnym razie gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko dane te nie będą już potrzebne i nie będzie dalszego obowiązku przechowywania danych. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej w celach informacyjnych, okresy przechowywania danych znajdą Państwo w poniższych informacjach. W przypadku aktywnego korzystania z naszej strony internetowej, początkowo przechowujemy Państwa dane osobowe na czas odpowiedzi na Państwa zapytanie lub na czas trwania naszych stosunków handlowych. Obejmuje to również zainicjowanie umowy lub przedumownego stosunku prawnego oraz jego przetwarzanie. Przechowujemy Państwa dane osobowe w celu zachowania dowodów do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń prawnych wynikających z relacji z Państwem. Usuwamy Państwa dane osobowe po upływie okresu przedawnienia, chyba że istnieje prawny obowiązek zachowania tych danych, na przykład na podstawie niemieckiego kodeksu handlowego (§§ 238, 257 ust. 4 HGB)lub niemieckiego kodeksu podatkowego (§ 147 ust. 3, 4 AO). Obowiązek ten może wynosić od dwóch do dziesięciu lat.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logowania

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz serwer automatycznie zapisuje następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Nazwa hosta (jaka strona ProMinent została odwiedzona, np. https://www.prominent.pl lub podobna)
 • Data i godzina dostępu (Time)
 • Rodzaj i lokalizacja wniosku
 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji

Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, ponieważ tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca użycie danych do celów marketingowych.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, następuje to po zakończeniu danej sesji. W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po 30 dniach. Ponadto pliki dziennika zapisywane są w plikach zapasowych na okres do 12 miesięcy. Dostęp do tych kopii zapasowych jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach.

V. Korzystanie z plików cookie i powiązanych funkcji/technologii

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są również pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Pliki te zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Ponadto "cookies" określamy również jako web beacons, jak również inne porównywalne technologie zapisu służące do śledzenia aktywności użytkownika. Sygnały nawigacyjne to najczęściej przezroczyste elementy graficzne/obrazkowe, zwykle nie większe niż 1 x 1 piksel, które są osadzone na stronie internetowej i mogą być wykorzystywane do wykrywania plików cookie na Państwa urządzeniach.

Pliki cookie są wykorzystywane przez nas z jednej strony do przechowywania informacji związanych z daną sesją na stronie internetowej. Te pliki cookies tracą ważność po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. transient cookies) i nie są zapisywane na stałe. Inne cookies pozostają na Państwa komputerze po zakończeniu danej sesji przeglądarki i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera przy następnej wizycie (tzw. persistent/permanent cookies). Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku cookie.

Pliki cookie można podzielić w szczególności na następujące kategorie/rodzaje plików cookie:

 • Istotne pliki cookies
  Niezbędne pliki cookies są wymagane do realizacji określonych funkcjonalności strony internetowej.
 • Ciasteczka wydajnościowe
  Pliki cookie wydajności zbierają informacje na temat korzystania z witryny. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, lecz są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru wydajności naszej strony internetowej i poprawy komfortu korzystania z niej.
 • Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia żądanych usług i funkcji (np. odtwarzanie filmów) na stronie internetowej i/lub w celu zwiększenia "użyteczności".
 • Kierunkowe pliki cookie
  Targetujące pliki cookie mogą być wykorzystywane przez strony trzecie (np. partnerów reklamowych) do profilowania zainteresowań użytkownika i wyświetlania na tej podstawie odpowiednich reklam i promocji na innych stronach internetowych.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych
  Pliki cookie mediów społecznościowych z serwisów społecznościowych umożliwiają udostępnianie treści znajomym i sieciom społecznościowym. Usługi te mogą śledzić użytkowników na różnych stronach internetowych i profilować ich zainteresowania.

Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić również automatycznie. Procedurę dezaktywacji plików cookie można regularnie uzyskać za pomocą funkcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że te ustawienia mogą potencjalnie wpłynąć na pełną dostępność i funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Aby zapewnić, że nasze wykorzystanie plików cookie jest zgodne z wymogami prawnymi, korzystamy z narzędzia do obsługi plików cookie dostarczanego przez OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Londyn, Wielka Brytania ("OneTrust"). Możesz przeglądać i zarządzać swoimi zgodami na pliki cookie oraz dokonywać ustawień i dezaktywacji plików cookie pod poniższym linkiem:

Centrum preferencji prywatności

Niektóre z plików cookie używanych na naszej stronie internetowej pochodzą od stron trzecich, które pomagają nam analizować wpływ zawartości naszej strony internetowej i zainteresowania odwiedzających, mierzyć moc i wydajność naszej strony internetowej lub komunikować się z Państwem. W ramach naszej strony internetowej używamy zarówno plików cookie pierwszej strony (widocznych tylko z domeny, którą odwiedzasz), jak i plików cookie stron trzecich (widocznych we wszystkich domenach i ustawianych regularnie przez strony trzecie).

Dalsze szczegóły dotyczące poszczególnych dostawców plików cookie można znaleźć w Centrum Preferencji Prywatności, tam pod odpowiednimi kategoriami plików cookie. Prywatności, tam pod odpowiednimi kategoriami plików cookie. Przetwarzanie danych w oparciu o pliki cookie odbywa się dla absolutnie niezbędnych plików cookie na podstawie art. 6 Para. 1 lit. f GDPR (podstawa prawna) ze względu na nasz uzasadniony interes w udostępnianiu oferty informacyjnej na naszej stronie internetowej. W przypadku pozostałych rodzajów plików cookie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR (podstawa prawna). Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie zgody do momentu jej odwołania. W szczególności mogą Państwo skorzystać z poniższego linku, aby zresetować ustawienia plików cookie i tym samym cofnąć udzieloną zgodę:

Centrum preferencji prywatności

VI. Matomo Analytics (On-Premise)

Używamy narzędzia open source Matomo Analytics na naszej stronie internetowej, aby analizować zachowanie naszych użytkowników podczas surfowania. Korzystamy również z Matomo Tag Manager. Matomo Tag Manager jest rozszerzeniem oprogramowania Matomo Analytics. Menedżer tagów służy do integracji Matomo Analytics, śledzenia zdarzeń i kontrolowania integracji kodu stron trzecich. Podczas wywoływania naszej strony internetowej przetwarzane są w szczególności następujące dane:

 • 2 bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
 • wywołana strona internetowa (URL)
 • strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do wywoływanej strony internetowej (referrer)
 • kpodstrony wywołane z wywołanej strony internetowej
 • czas spędzony na stronie internetowej
 • częstotliwość odwiedzania strony internetowej

Używamy Matomo Analytics w wariancie on-premise i hostujemy oprogramowanie na naszych własnych serwerach w Niemczech. Powyższe dane są przechowywane wyłącznie tam. Używamy Matomo Analytics bez plików cookie. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. Oprogramowanie Matomo jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są przechowywane w całości, ale ostatnie 2 bajty adresu IP są maskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Przetwarzanie danych umożliwia nam analizowanie zachowań odwiedzających witrynę internetową. Informacje te pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć pod adresem: https://matomo.org/privacy/ .

Usługi marketingowe Google

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie Google Marketing Services) firmy Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). My lub Google będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym kontekście tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Usługi marketingowe Google pozwalają nam kierować reklamy do i na naszej stronie internetowej w celu prezentowania użytkownikom wyłącznie reklam, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi wykazał zainteresowanie na innych stronach internetowych, jest to znane jako "remarketing". W tym celu, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, kod jest wykonywany bezpośrednio przez Google, a tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, znane również jako "web beacons") są zintegrowane ze stroną internetową, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie).

Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ itp. Więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/types . Plik ten rejestruje, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Adres IP nie będzie łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Google może również łączyć powyższe informacje z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą mu zostać wyświetlone reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład imienia i nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w sposób powiązany z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz pliku cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://policies.google.com/technologies/ads , Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy .

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, może skorzystać z opcji ustawień określonych przez Google: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

Korzystamy z wtyczek platformy wideo YouTube do osadzania filmów i odtwarzania ich bezpośrednio na tej stronie internetowej. Operatorem platformy wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube jest spółką powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Filmy na YouTube są zintegrowane w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych", który według dostawcy powoduje zapisywanie informacji o użytkowniku tylko wtedy, gdy film jest odtwarzany. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Podczas aktywacji osadzonych filmów wideo na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i rozpoczyna się transmisja danych. Nie mamy wpływu na zakres i treść danych, które są przekazywane do YouTube i ewentualnie innych partnerów YouTube poprzez aktywację wtyczki. Serwer YouTube jest informowany między innymi o tym, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Według YouTube informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom. YouTube używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich stosowanie. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed uruchomieniem przycisku odtwarzania.

Informacje generowane przez pliki cookie YouTube na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer YouTube w USA i tam zapisywane. Informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć pod następującym linkiem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

VIII. Biuletyn informacyjny

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. Podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu przekazywane są nam i przetwarzane dane, które wprowadzają Państwo w formularzu wprowadzania danych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres). Jeżeli jakieś pole nie jest oznaczone jako "obowiązkowe", to dane te są opcjonalne. Ponadto podczas rejestracji pobierane są dane dotyczące daty i godziny rejestracji.

Podczas procesu rejestracji uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych i odwołujemy się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Przy rejestracji do newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in, tzn. rejestracja jest zakończona dopiero po ponownym potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie na link w wysłanym w tym celu e-mailu potwierdzającym. Potwierdzenie to uważa się za wyrażenie zgody. Jeżeli w ciągu 100 dni nie otrzymamy potwierdzenia, Państwa rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. Dzięki temu nikt inny nie będzie mógł zapisać Cię do naszego newslettera.

Dane te są wykorzystywane do wysyłania newslettera. Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera. Zbieranie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mai.

Podstawą prawną do przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera jest zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywny jest zapis do newslettera.

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez zainteresowanego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. W ten sposób odwołuje się również zgodę na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

1. Śledzenie reakcji na newsletter w systemie newsletterowym Inxmail

Przez śledzenie w Inxmail Professional rozumie się śledzenie lub zapisywanie zachowań odbiorców. Inxmail Professional jest obsługiwany przez Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail"). Zachowanie odbiorcy odnosi się do następujących trzech działań Państwa odbiorców:

 • Otwieranie biuletynu
 • Klikanie na linki tekstowe i obrazkowe
 • Pobieranie obrazów w programie pocztowym

2. Śledzenie związane z osobą (śledzenie unikalnej liczby)

Kiedy odbiorca otwiera newsletter, klika na link lub pobiera obrazy w swoim programie pocztowym, może to zostać zarejestrowane i zapisane przez Inxmail Professional. Te działania odbiorców są określane w programie Inxmail Professional jako reakcje odbiorców. Inxmail Professional może być używany do tworzenia profilu zainteresowań odbiorcy w oparciu o reakcje odbiorcy. Na przykład można określić, którzy odbiorcy kliknęli na określone linki. Na podstawie tych kliknięć można utworzyć grupy docelowe i wysyłać odbiorcom dalsze informacje dostosowane do ich obszarów zainteresowań.

Rejestrując się w celu otrzymywania newslettera, mogą Państwo wyrazić zgodę na śledzenie Państwa zachowań w oparciu o dane osobowe zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a GDPR w następujący sposób.

„Tak, niniejszym potwierdzam, że ProMinent GmbH może rejestrować i oceniać moje osobiste zachowanie użytkownika w newsletterze w celu lepszego dopasowania treści do moich osobistych zainteresowań. W każdej chwili mogę cofnąć swoją zgodę poprzez link w newsletterze.“

W celu optymalizacji treści newsletterów tematycznych porównujemy wskaźniki otwarć i reakcji odbiorców na różne mailingi. Zapisane dane osobowe są natychmiast usuwane z systemu, gdy odbiorca zrezygnuje z subskrypcji newslettera.

IX. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Na naszej stronie internetowej znajdują się różne formularze kontaktowe, które mogą być wykorzystywane do kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w formularzu wprowadzania danych zostaną nam przekazane i przetworzone (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, szczegóły dotyczące systemu związanego ze zgłoszeniem serwisowym (w tym rodzaj usługi, typ systemu, lokalizacja systemu, branża, kraj, język i wiadomość), szczegóły dotyczące zgłoszenia seminarium i wymaganej rezerwacji hotelowej, a w przypadku zwróconych towarów szczegóły dotyczące produktu i sposobu jego użytkowania). W przypadku zapytań o produkt, zapytań o części zamienne, zapytań serwisowych i zwróconych towarów - załączniki do plików dostarczone przez użytkownika.

Jeśli pole nie jest oznaczone jako "obowiązkowe", informacja jest opcjonalna.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również data, godzina i adres IP wysyłania. Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym kontekście dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wprowadzania danych służy nam wyłącznie do opracowania zapytania o kontakt. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z podstawą prawną art. 6 (1) lit. f GDPR. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, art. 6 par. 1 lit. b GDPR służy jako podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych.

W tym kontekście żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, ale możemy przekazać Państwa zapytanie do opracowania przez odpowiedzialną firmę ProMinent lub odpowiedzialnego partnera handlowego ProMinent.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a obowiązujące okresy przechowywania danych wygasły.

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być jednak kontynuowana.

X. Linki do App Store

Nasza strona internetowa zawiera linki do sklepów z aplikacjami (np. Google Play Store dla systemu Android lub Apple App Store dla systemu iOS). Usługi te są obsługiwane wyłącznie przez osoby trzecie. Jeśli skorzystasz z tych linków, informacje mogą zostać przekazane do tych dostawców. Dzieje się to tylko wtedy, gdy klikną Państwo na jeden z przycisków App Store. Cel i zakres przetwarzania danych, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień można znaleźć w polityce prywatności danego dostawcy:

XI. Usługi zdalnego wsparcia

Gdy użytkownik korzysta z naszych usług zdalnego wsparcia, przetwarzamy jego dane osobowe (imię i nazwisko, funkcję/stanowisko, kwalifikacje, firmę (kontrahenta), numer telefonu, adres e-mail) w celu świadczenia odpowiednich zakontraktowanych usług na rzecz pracodawcy lub klienta. Możemy również korzystać ze służbowego numeru telefonu w celu wcześniejszej koordynacji i dokonania niezbędnych ustaleń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wypełnienie zobowiązań umownych w zakresie świadczenia usług konserwacji cyfrowej na rzecz pracodawcy lub klienta. Jeśli użytkownik jako klient sam korzysta z naszych usług zdalnego wsparcia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W razie potrzeby korzystamy z oprogramowania "Help Lightning" dostawcy o tej samej nazwie w USA w celu świadczenia usług zdalnego wsparcia. Nie można wykluczyć, że dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, nagrania wideo i audio) zostaną przesłane do USA podczas korzystania z tego narzędzia. Help Lightning jest jednak umownie związany z ProMinent standardowymi klauzulami umownymi UE w celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych.

XII. Odbiorcy danych / przekazywanie danych do państw trzecich

Przede wszystkim wiedzę na temat danych osobowych użytkowników otrzymują wyłącznie nasi pracownicy zajmujący się wsparciem technicznym, handlowym lub redakcyjnym.

Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w zakresie przetwarzania danych opisanego powyżej lub, w razie potrzeby, zlecamy im odpowiednie usługi. W zakresie, w jakim usługodawcy otrzymują dane osobowe użytkownika jako podmioty przetwarzające zamówienia, są oni ściśle związani naszymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkownika. W szczególności udostępniliśmy dane osobowe następującym kategoriom usługodawców:

 • Dostawcy usług IT, np. w ramach administrowania i hostingu naszej strony internetowej lub w celu analizy/pomiaru strony internetowej, zarządzania dostawcami, raportów whistleblowingowych
 • Usługi i infrastruktura IT,
 • wsparcie i konserwacja IT, w tym wsparcie zdalne;
 • Spółkom, które są z nami powiązane zgodnie z art. 15 i nast. AktG i z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług, a także partnerzy handlowi;
 • Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, przekażemy jego odpowiednie dane osobowe odbiorcom wskazanym w zgodzie.
 • Dostawcy usług w zakresie wsparcia aplikacji i zarządzania personelem

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika odbiorcom w krajach spoza Unii Europejskiej ("UE") i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki ("USA"). Jeśli, tak jak w przypadku USA, poziom ochrony danych w tym kraju nie odpowiada poziomowi ochrony danych w UE, zapewniamy odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 RODO. Może to obejmować uzgodnienie standardowych klauzul umownych Komisji UE oraz wszelkie dodatkowe środki wymagane do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W indywidualnych przypadkach uzależniamy przekazywanie danych do krajów trzecich od zgody użytkownika na takie przekazywanie danych zgodnie z art. 49 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO.

XIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych:

 • cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) GDPR. Skutkuje to tym, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę;
 • zgodnie z Art. 15 GDPR, prawo do informacji;
 • zgodnie z Art. 16 i 17 GDPR prawo do korekty lub usunięcia danych;
 • zgodnie z Art. 18 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • zgodnie z Art. 20 GDPR, prawo do przenoszenia danych;
 • zgodnie z Art. 77 GDPR, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

XIV. Wyrażenie sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 GDPR. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie II. lub wyślij wiadomość e-mail na adres biuro@prominent.com

XV. Zmiana polityki prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. O ile nie określono inaczej, takie zmiany będą obowiązywać natychmiast. Powinni Państwo od czasu do czasu przeglądać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy informacje i stale ulepszamy zawartość naszej strony internetowej.

Sierpień 2023 r.

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz