Propozycje wyszukiwania

Polityka prywatności

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej i cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami. Ochrona Państwa danych ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym przedstawiamy Państwu poniżej, jakie dane z wizyt na stronie są wykorzystywane i do jakich celów. Dane osobowe to wszelkie dane służące do identyfikacji osoby, np. nazwa, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych w państwach członkowskich, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych jest:

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
ul.Jagiellońska 2 B
55-095 Mirków k/Wrocławia
Polska
Tel.: +48 71 39 80 600/602
E-mail: prominent@prominent.pl
Strona www: https://www.prominent.com

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy zasadniczo tylko, gdy jest to wymagane do udostępnienia poprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. W pozostałych przypadkach dane osobowe naszych użytkowników są rejestrowane i wykorzystywane wyłącznie za ich zgodą

2. Okres przechowywania danych i ich usuwanie

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, jeżeli zakończy się cel ich przechowywania. Dane mogą być ponadto przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawa unijnego, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Blokada lub usunięcie takich danych następuje, gdy upłynie okres przechowywania uregulowany w normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

III. Udostępnianie witryny i tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasz serwer sieciowy rejestruje automatycznie następujące dane:

• adres IP użytkownika

• nazwa hosta (którą stronę firmy ProMinent przeglądano, np. www.prominent.de lub inne)

• data i godzina dostępu (Time)

• rodzaj i miejsce zapytania (Request)

• informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji

Dane są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do tymczasowego przechowywania adresu IP w systemie, aby umożliwić dostawę witryny na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia poprawnego działania strony. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny oraz zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych nie jest w tym przypadku przeprowadzana.

Dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do celów, w jakich je przechowywano. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony ma to miejsce po zakończeniu sesji. Jeżeli dane są zapisywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po 30 dniach. Ponadto pliki dziennika są przechowywane w plikach kopii zapasowej przez maks. 12 miesięcy. Dostęp do tych kopii zapasowych jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach.

IV. Zastosowanie plików cookie („ciasteczek”)

Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z witryny na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane z przeglądarki w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie zawierają ciąg charakterystycznych znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wyświetleniu witryny. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika. Wykorzystywanie plików cookie pomaga nam zoptymalizować ofertę internetową pod kątem przyjazności dla użytkownika i efektywności. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane do nas. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można dokonać tego również w zautomatyzowany sposób. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane dla naszej witryny, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

Niniejsza witryna korzysta z plików cookie w następującym zakresie:

• Tymczasowe pliki cookie (zastosowanie tymczasowe)

• Stałe pliki cookie (zastosowanie ograniczone czasowo)

• Pliki cookie podmiotów zewnętrznych (innych oferentów)

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności sesyjnych plików cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą których można przyporządkować różne zapytania przeglądarki użytkownika do wspólnej sesji. W ten sposób komputer użytkownika może zostać rozpoznany po powrocie do witryny.

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie ustawionego okresu, który może się różnić w zależności od danego pliku cookie. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

Postawę prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przy tym umożliwienie użytkownikom łatwiejszego korzystania z witryny.

V. Google Analytics

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interesu dotyczącego analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszych stron internetowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f RODO) stosujemy Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianą przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania użytkowników ze stron internetowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane zebrane w ten sposób przez pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie 14 miesięcy raz w miesiącu.

Google wykorzysta te informacje na nasze zlecenie w celu analizy korzystania z naszych stron internetowych przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na oferowanych stronach oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz internetu. Z przetworzonych danych mogą być przy tym tworzone profile użytkowników pod pseudonimem.

Stosujemy Google Analytics, aby wyświetlać reklamy sporządzone w ramach usług reklamowych Google i jej partnerów tylko tym użytkownikom, którzy interesują się naszą stroną internetową lub wykazują określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami bądź produktami, ustalanymi na podstawie odwiedzanych stron), które przekazujemy do Google (tzw. „remarketing” lub „listy odbiorców Google Analytics”). Za pomocą listy odbiorców remarketingu chcemy zapewnić, aby nasze reklamy były zgodne z potencjalnymi zainteresowaniami użytkowników i nie były odczuwane jako uciążliwe.

W przypadku użytkowników korzystających z funkcji reklamy Google Analytics aktywowane są za pomocą plików cookie Google dla preferencji reklamy takie funkcje jak remarketing w sieci reklamowej Google dla produktów takich jak AdWords. Więcej informacji na temat stosowania takich plików cookie przez Google zamieszczono w dodatku FAQ do Polityki prywatności Google. W ustawieniach reklamy można zmieniać ustawienia plików cookie lub dezaktywować te funkcje.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Adres IP użytkownika, przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę, nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookie dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; ponadto użytkownicy mogą zablokować rejestrowanie oraz przetwarzanie danych zapisywanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania ze stron internetowych, bezpośrednio przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i wycofania zgody zamieszczono na stronach internetowych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl („Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”), https://policies.google.com/technologies/ads („Jak Google używa plików cookie do wyświetlania reklam”), https://adssettings.google.com/authenticated („Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam”).

Usługi marketingowe Google

Na podstawie naszego prawnie uzasadnianego interesu (tzn. interesu dotyczącego analizy, optymalizacji i ekonomiczności naszych stron internetowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) stosujemy usługi marketingu i remarketingu (w skrócie „Usługi marketingowe Google”) oferowane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

Usługi marketingowe Google umożliwiają nam bardziej celowe wyświetlanie reklam na naszej stronie i dla naszej strony, aby oferować użytkownikom tylko te reklamy, które odpowiadają potencjalnie ich zainteresowaniom. Jeżeli użytkownikowi będą wyświetlać się reklamy produktów, które przeglądał na innych stronach internetowych, mowa jest o „remarketingu”. W tym celu po wejściu na nasze lub inne strony internetowe, na których aktywowane są usługi marketingowe Google, zostanie wykonany bezpośrednio przez Google kod i na stronie zostaną zaimplementowane tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, określane również jako „web beacons” (sygnały nawigacyjne)). Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie można użyć również podobnych technologii). Pliki cookie mogą być zapisywane przez różne domeny, m.in. przez google.com , doubleclickbygoogle.com , adwords.com ,itd., więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl . W tym pliku zapisywane są informacje o tym, jakie strony internetowe są odwiedzane przez użytkowników, jakie treści ich interesują oraz jakie oferty były przez nich klikane, ponadto zapisywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, powiązanych witryn, czas trwania odwiedzin oraz inne dane odnośnie użytkowania strony internetowej. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być łączone przez Google również z podobnymi informacjami z innych źródeł. Jeżeli użytkownik będzie następnie odwiedzał inne strony internetowe, mogą się mu wyświetlać reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkowników są przetwarzane w ramach usług marketingowych Google pod pseudonimem. Tzn. Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwy, czy adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza istotne dane w odniesieniu do plików cookie w obrębie profili użytkowników pod pseudonimem. Tzn. z perspektywy Google zarządzanie i wyświetlanie reklam nie odbywa się dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, lecz dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli użytkownik Google wyraził zgodę na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Informacje o użytkownikach gromadzone w ramach usług marketingowych Google są przekazywane do Google i zapisywane na serwerach Google w USA.

Ponadto stosujemy narzędzie „Google Tag Manager”, aby wdrażać usługi analizy i marketingu Google na naszej stronie i nimi zarządzać.

Więcej informacji odnośnie wykorzystania danych do celów marketingowych przez Google zamieszczono na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads , Polityka prywatności Google jest dostępna na stronie https://policies.google.com/privacy .

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z reklamy dopasowanej do zainteresowań, oferowanej przez usługi marketingowe Google, może skorzystać z możliwości ustawień i Opt-Out oferowanych przez Google: https://adssettings.google.com/authenticated .

VI. Newsletter

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość bezpłatnej rejestracji na newsletter. Podczas rejestracji otrzymujemy dane wprowadzone w oknie formularza. Są to:

• Adres e-mail

• Tytuł

• Tytuł akademicki

• Imię

• Nazwisko

• Kraj

• Pola obowiązkowe to tylko adres e-mail i kraj

• Zakres tematyczny (branża, pozostałe)

• Źródło

Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

• adres IP użytkownika

• data i godzina rejestracji

• wskazówka odnośnie zapoznania się z Polityką prywatności

W celu przetwarzania danych w trakcie procesu rejestracji użytkownik musi wyrazić zgodę oraz zostaje poinformowany o Polityce prywatności. Do zamówienia newslettera stosujemy tzw. metodę Double-opt-in, tzn. zamówienie zostanie zakończone po wcześniejszym potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w mailu potwierdzającym, wysłanym w tym celu. Potwierdzenie oznacza wyrażenie zgody. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 100 dni, rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. W ten sposób możemy zagwarantować, że nikt inny nie wykorzysta adresu użytkownika do rejestracji na newsletter.

W procesie przetwarzania danych do wysyłki newslettera nie następuje przekazywanie danych podmiotom trzecim. W procesie przetwarzania danych do wysyłki newslettera nie następuje przekazywanie danych podmiotom trzecim. Podczas śledzenia stron z potwierdzeniem otrzymywania newslettera przez Google Analytics, adres e-mail użytkownika jest usuwany z danych wejść na stronę przed przesłaniem ich do Google. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera. Rejestrowanie adresu e-mail użytkownika służy wyłącznie do dostarczenia newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych w procesie rejestracji służy do zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

Podstawę prawną przetwarzania danych po rejestracji użytkownika do newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził zgodę.

Dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do celów, w jakich je przechowywano. Zgodnie z powyższym adres e-mail użytkownika jest przechowywany przez okres, w którym aktywny jest abonament newslettera.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z abonamentu newslettera w dowolnym momencie. W tym celu w każdym newsletterze dostępny jest odpowiedni link. Pozwala to również na cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji.

1. Śledzenie reakcji newslettera w systemie newslettera Inxmail

Pod pojęciem śledzenia w programie Inxmail Professional rozumie się śledzenie lub zapisywanie zachowania odbiorców. Zachowanie odbiorców odnosi się przy tym do trzech następujących działań:

• otwieranie mailingu

• klikanie na linki tekstowe i graficzne

• pobieranie obrazów w programie e-mail

2. Śledzenie w odniesieniu do użytkownika (Unique-Count-tracking)

Jeżeli odbiorca otworzy mailing, kliknie w link lub pobierze obrazy w swoim programie e-mail, może zostać to zarejestrowane lub zapisane przez Inxmail Professional. Takie działania odbiorców są określane przez narzędzie Inxmail Professional jako reakcje odbiorców. W oparciu o reakcje odbiorców narzędzie Inxmail Professional może sporządzić profil zainteresowań odbiorcy. Pozwala to np. ustalić, którzy odbiorcy klikają w określone linki. Na podstawie tych kliknięć można utworzyć grupy docelowe, przesyłać odbiorcom dodatkowe informacje, dopasowane do ich zakresu zainteresowań. Opcja śledzenia w odniesieniu do użytkownika nie jest obecnie stosowana. Jeżeli nastąpią zmiany, poinformujemy o tym niezwłocznie odbiorców naszego newslettera.

Udzielając zgody podczas zamawiana subskrypcji newslettera użytkownik akceptuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, że jego zachowanie będzie śledzone w odniesieniu do osoby. W celu optymalizacji treści oraz tematyki newslettera porównujemy ogólnie częstotliwość otwierania i reakcje odbiorców różnych mailingów. Zapisywane dane osobowe są niezwłocznie usuwane z systemu, jeżeli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji newslettera.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, którego można użyć do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w oknie formularza zostaną przekazane do nas i zapisane. Są to następujące dane:

• Tytuł, imię, nazwisko

• Nazwa firmy

• Numer klienta

• Adres e-mail

• Numer telefonu

• Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj

• Tytuł akademicki

• Zainteresowania dot. produktów

• Twoja wiadomość

• Załączniki (dokumenty)

• Prośba o kontakt zwrotny, jeżeli zaznaczono tę opcję

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:

• data i godzina rejestracji

• adres IP użytkownika

Alternatywnie możliwy jest kontakt przez e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane przez e-mail. W tym procesie nie następuje przekazywanie jakichkolwiek danych podmiotom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

Dane osobowe, wprowadzone w formularzu, są wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną przez e-mail stanowi to również wymagany uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit f RODO. Jeżeli kontakt przez e-mail nawiązywany jest w celu zawarcia umowy, podstawę prawną do dalszego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Pozostałe dane osobowe, przetwarzane w trakcie wysyłki służą do zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do celów, w jakich je przechowywano. W odniesieniu do danych osobowych z okna formularza kontaktowego oraz przesłanych przez e-mail ma to miejsce, gdy konwersacja z danym użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersacja jest uznawana za zakończoną, jeżeli z okoliczności wynika, że przedmiotowa sprawa została ostatecznie zakończona.

Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt przez e-mail, może w dowolnym momencie wycofać zgodę na zapisywanie danych osobowych. W takim przypadku nie ma jednak możliwości kontynuowania konwersacji.

VIII. Rejestracja na szkolenia

Na naszej stronie dostępna jest możliwość rejestracji na szkolenia. Dane z okna rejestracji są przekazywane do nas. Są to:

• Tytuł, imię, nazwisko

• Nazwa firmy

• Adres e-mail

• Numer telefonu

• Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj

• Numer klienta

• Tytuł akademicki

• Uczestnicy szkolenia (inni uczestnicy)

Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

• data i godzina rejestracji

• adres IP użytkownika

W celu przetwarzania danych w trakcie procesu rejestracji użytkownik zostaje poinformowany o Polityce prywatności.

Podstawę prawną przetwarzania danych po rejestracji na szkolenie przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przekazane dane są niezbędne do wykonania umowy.

Ma to miejsce w przypadku działań w trakcie procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już wymagane do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych strony umowy, w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można zmienić w każdej chwili.

Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe, tylko gdy nie występują zobowiązania umowne lub ustawowe, stanowiące inaczej.

IX. GetSiteControl

Na naszych stronach internetowych zainstalowaliśmy widżet „GetSiteControl” firmy GetWebCraft Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cypr. Jest to widżet umożliwiający nam wyświetlanie informacji w formie „layover”. Okna typu „layover” mogą się wyświetlać według określony zasad (np. czas trwania wizyty na stronie), tak że konieczne jest ustawienie pliku cookie. Po wywołaniu okna typu „layover” dane są przekazywane na serwer GetWebCrat Limited w taki sposób, jak podczas odwiedzania ich własnej strony internetowej. Więcej informacji na temat ochrony danych przez GetWebCraft można znaleźć w Polityce prywatności firmy pod adresem: getsitecontrol.com/privacy/

Za pomocą widżetu „GetSiteControl” treści z naszych stron internetowych mogą być udostępniane w portalach społecznościowych Facebook Ireland Ltd. lub Facebook Inc., Google Inc. Twitter Inc. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company. Integracja plików cookie przechowywanych na komputerze użytkownika z naszymi stronami internetowymi umożliwia nawiązanie połączenia z serwerami odpowiednich serwisów społecznościowych. Po kliknięciu danego przycisku adres IP jest przesyłany do odpowiedniego portalu społecznościowego. Można temu zapobiec korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego profilu w jednym z powyższych portali społecznościowych podczas wizyty na naszych stronach internetowych operator tej sieci może zbierać i przechowywać dalsze dane o wizycie na naszych stronach internetowych. Jeżeli takie przypisywanie nie jest pożądane, zalecamy wylogowanie się z portali społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Informacje o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych użytkowników można uzyskać u poszczególnych operatorów portali społecznościowych. Informacje operatorów dotyczące polityki prywatności i ew. możliwych ustawień odnośnie ochrony prywatności można znaleźć tutaj:

• Facebook Ireland Ltd. lub Facebook Inc.: https://pl-pl.facebook.com/policy.php

• Twitter Inc.: https://twitter.com/en/privacy

• LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl

X. Prawa osoby, której dane dotyczą

W odniesieniu do danych osobowych użytkownik ma względem nas następujące prawa:

– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę;

– zgodnie z art. 15 RODO prawo do uzyskania dostępu;

– zgodnie z art. 16 i 17 RODO prawo do sprostowania i usunięcia danych;

– zgodnie z art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania;

– zgodnie z art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

– zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z naszym przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres objection@prominent.com Korzystając z prawa do wniesienia sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w taki sposób, w jaki to uczyniliśmy. Następnie sprawdzimy sytuację i ustawimy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy użytkownikowi ważne i uzasadnione prawnie powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O wycofaniu zgody można nas poinformować pod adresem:

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Niemcy
Tel.: +49 6221 842 0
E-mail: objection@prominent.com

XI. Zmiana Polityki prywatności

W celu ochrony danych użytkowników będziemy od czasu do czasu aktualizować Politykę prywatności. Należy okresowo sprawdzać treść niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy dane użytkowników oraz poprawiamy treści na naszej stronie internetowej. Korzystanie z witryny www.prominent.pl oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszej Polityki prywatności w celu ochrony danych osobowych.

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz