Propozycje wyszukiwania

urządzenie pomiarowe i regulacyjne DULCOMETER diaLog DACb

Czy chcesz posiadać prosty przetwornik pomiarowo-regulacyjny do analizy wody? Taki, który jest łatwy w obsłudze oraz w którym dla każdego kanału można dowolnie wybierać wszystkie znane wielkości pomiarowe? Takie urządzenie istnieje: nasze wszechstronny przetwornik DULCOMETER diaLog DACb! Dodatkowo obsługuje Ethernet i LAN, umożliwiając prostą integrację w istniejących sieciach.

Opis produktu

Prosta analiza parametrów wody - za pomocą DULCOMETER diaLog DACb

Przetwornik pomiarowo-regulacyjny DULCOMETER diaLog DACb jest wszechstronnym urządzeniem do analizy wody. Dzięki specjalnie zaprogramowanym funkcjom, np. przetwarzanie wielkości zakłócających i przełączanie parametrów regulacji zamyka obieg regulacji między czujnikami DULCOTEST i pompami dozującymi ProMinent. Kanały pomiarowo-regulacyjne urządzenia DULCOMETER diaLog DACb można skonfigurować indywidualnie zgodnie z wymaganiem klienta. Wszystko, czego potrzeba do niezawodnego uzdatniania wody przemysłowej i technologicznej, wody pitnej, jak również basenowej.

Zalety dla użytkownika

 • Prosta obsługa dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi
 • Lepsza oferta: dwa kanały pomiarowe i regulacyjne wchodzą teraz w skład wyposażenia podstawowego
 • Wszechstronne zastosowanie: wszystkie powszechne wielkości pomiarowe regulowane dla kanału i z możliwością zmiany w późniejszym czasie
 • Sterowanie – gdziekolwiek jesteś: Możliwość połączenia przez LAN i wygodny zdalny dostęp poprzez zintegrowany serwer sieciowy
 • Największa elastyczność: możliwość indywidualnego dostosowania do różnych trybów pracy, np. w dzień i w nocy
 • Wysoka niezawodność procesu: Eliminacja błędnego dozowania dzięki czasowemu monitorowaniu ustawionych parametrów

Zakres zastosowania

Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.

 • Pomiar i regulacja parametrów wody w instalacji do uzdatniania wody przemysłowej i technologicznej
 • Kontrola parametrów wody pitnej
 • Pomiar wartości pH i parametrów dezynfekcji w przemyśle produkcji napojów i żywności
 • Pomiar i regulacja parametrów higienicznych w basenach kąpielowych
 • Kontrola stężenia dwutlenku chloru w instalacjach do zwalczania i zapobiegania rozwojowi legionelli, np. w szkołach, hotelach i szpitalach
 • Pomiar parametrów dezynfekcji w wodzie do podlewania i wodzie opadowej w ogrodnictwie

  Szczegóły techniczne

  • Wielkości mierzone: pH, redoks, chlor, dwutlenek chloru, chlorek, brom, przewodność, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, ozon, tlen rozpuszczony i fluorek
  • Montaż, stopień ochrony: Obudowa kombi (montaż na ścianie, tablicy rozdzielczej, maszcie), IP 67 i IP 66
  • Regulacja: trzy kanały pomiarowe i regulujące, każdy z niezależnym 1-kierunkowym regulatorem PID (opcjonalnie: dwa dwukierunkowe regulatory PID)
  • Zasilanie za pomocą niskiego napięcia ochronnego 24 V DC, np. za pomocą instalacji solarnej lub w mokrych obszarach przedsiębiorstw wodociągowych
  • Kompensacja temperatury dla pH i czujnika procesowego dwutlenku chloru CDO, kompensacja pH dla chloru
  • Wejścia cyfrowe do przetworzenia sygnałów sterowania, np. styków granicznych wody pomiarowej, regulacji zdalnego zatrzymania i monitorowania stanów napełnienia zbiorników substancji chemicznych
  • Wyjścia nastawcze do sterowanych elektronicznie pomp dozujących i zaworów elektromagnetycznych
  • Przetwarzanie nieprawidłowych parametrów: prosta regulacja parametrów wody w wodzie bieżącej poprzez przetworzenie przepływu w algorytmie sterowania
  • Dostosowanie wartości zadanej regulatora do zmiennych warunków procesowych poprzez zdalne sterowanie możliwe za pomocą sygnału mA sterownika PLC lub w przypadku większych wymagań za pomocą opcji magistrali

  Dane techniczne

  Wielkości pomiarowe i zakresy pomiaru

  Rodzaj przyłącza mV:
  pH: od 0,00 do 14,00
  Napięcie redoks: od -1500 do +1500 mV
  Rodzaj przyłącza mA (wielkości amperometryczne, zakresy pomiaru zgodnie z czujnikami):
  Chlor
  Dwutlenek chloru
  Chloryn
  Brom
  Ozon
  Nadtlenek wodoru (PER 1 i PEROX H-3E)
  Nadtlenek wodoru (czujnik PEROX H2.10 P z przetwornicą PEROX V2, nr zam. 1047979)
  Kwas nadoctowy
  rozpuszczony tlen
  Rodzaj przyłącza mA (potencjometryczne wielkości pomiarowe, zakresy pomiarowe zgodnie z nadajnikami):
  pH
  Napięcie redoks
  Fluorek:
  za pomocą modułu VA i rozszerzenia funkcji pakiet 3 i 4
  Przewodność mA przez czujnik CCT 1-mA-20 mS/cm
  Temperatura:
  ponad Pt 100/Pt 1000, zakres pomiarowy od 0 do 150°C

  Rozdzielczość

  pH: 0,01
  Napięcie redoks: 1 mV
  Temperatura: 0,1°C
  Amperometria (chlor itp.): 0,001/0,01 ppm, 0,01% obj., 0,1% obj.

  Dokładność

  0,3 % w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego

  Wejście pomiarowe

  pH/redoks (opór wejściowy >0,5 x 1012 Ω)

  Kompensacja temperatury

  Pt 100/Pt 1000 dla pH, sonda dwutlenku chloru (CDP) i fluorek

  Zakres korekty temp.

  0…100 °C

  Zakres korekty pH dla chloru

  Czujnik CLE 3 i CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, czujnik CBR: 6,5 ... 9,5

  Wielkość zakłócająca

  Przepływ za pomocą sygnału 0/4...20 mA lub wodomierza kontaktowego 1 - 500 Hz. Multiplikatywna wielkość zakłócająca może wpływać na wszystkie kanały, addytywna wielkość zakłócająca wpływa tylko na jeden kanał.

  Reakcja regulatora

  Regulacja P/PID

  Regulacja

  2 lub 3 regulatory dwukierunkowe

  Wyjścia analogowe

  2 (3) x od 0/4 do 20 mA oddzielony galwanicznie, maks. obciążenie wtórne 450 Ω, ustawiany zakres i przyporządkowanie (wielkość pomiarowa, korekty, nastawcza)

  Wyjście nastawcze

  2 (4) wyjścia częstotliwości impulsów do sterowania pomp dozujących
  2 przekaźniki (wartość graniczna lub regulacja długości impulsu)

  Przekaźnik alarmowy

  250 V ~3 A, 700 VA rodzaj zestyku - zestyk przełączny

  Cyfrowe wejścia sterowania

  4 (7) jako wejście zdalnego sterowania dla funkcji: przerwa, regulacja / błąd wody pomiarowej, przełączenie parametrów, monitorowanie poziomu w zbiorniku chemikaliów

  Przyłącze elektryczne

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, opcja 24 V DC

  Podłączenie magistrali polowej

  PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET

  Temperatura otoczenia

  0 ... 50°C (do ustawienia wewnątrz lub z obudową ochronną)

  Stopień ochrony

  Montaż ścienny: IP 66 i IP 67 (NEMA 4X)
  Montaż w szafie rozdzielczej: IP 54 do drzwi szafy rozdzielczej

  Kontrole i zezwolenia

  CE i MET (zgodnie z UL wg IEC 61010)

  Tworzywo obudowy

  PC z wyposażeniem ogniochronnym

  Wymiary

  250 x 220 x 122 mm (szer. x wys. x gł.)

  Ciężar

  1,3 kg

  Wyposażenie seryjne, podstawowa wielkość pomiarowa

  • Regulator PID ze sterowaniem pompą dozującą przy pomocy częstotliwości impulsu dla dwóch pomp dozujących.
  • 2 wyjścia analogowe wartości pomiaru, korekty i ustawiania parametrów (w zależności od wyposażenia opcjonalnego).
  • 4 wejścia cyfrowe do rozpoznawania błędów wody pomiarowej, czujnik poziomu, przerwy i przełączania parametrów.
  • 2 przekaźniki robocze programowalne, do wyboru jako wyjścia przekaźnikowe wartości granicznej, czasu cyklu, czasu rzeczywistego lub nastawcze nieciągłe (w zależności od wyposażenia opcjonalnego).
  • Wartości mierzone i wybór języka podczas uruchamiania.
  • Kompensacja temperatury dla pomiaru pH, dwutlenku chloru (CDP) i fluorku przez Pt100/Pt1000.
  • 24 języki obsługi: wszystkie języki europejskie oraz chiński, rosyjski, tajski, koreański. Język obsługi wybiera się podczas uruchamiania i można go zawsze zmienić poprzez właściwą kombinację klawiszy. Język dokumentowania wybiera się za pomocą kodu ID. Dodatkowo dostarczany jest nośnik danych, który zawiera wszystkie pozostałe języki.
  • Zapisywanie i przenoszenie parametrów urządzenia za pomocą karty SD.
  • Rejestrator kalibracji i zdarzeń (bez karty SD, dane są zapisywane w regulatorze).
  • Przetwarzanie wielkości zakłócających (przepływ) za pomocą częstotliwości (wodomierz kontaktowy).
  • Możliwość późniejszego rozszerzenia funkcji oprogramowania za pomocą klucza aktywacyjnego lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Opis możliwych wielkości pomiarowych jako podstawowych wielkości pomiarowych:

  Moduł VA mV/temperatura + wejście czujnika mA:

  • 1 wejście sondy pH i redox oraz czujnika temperatury Pt100/Pt1000
  • 1 wejście czujnika do podłączenia, przykładowo, czujników chloru, np. CBR lub przetwornik pH pHV1 i fluorku z wielkością zakłócającą lub kompensacją pH dla chloru.

  Moduł AA mA/mA wejście czujnika:

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia, przykładowo, czujników chloru, np. CBR lub przetwornik pH pHV1 z wielkością zakłócającą lub kompensacją pH dla chloru.

  Moduł VV mV/mV temperatura + wejście czujnika:

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia sond pH i redox oraz czujników temperatury Pt100/Pt1000, np. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Moduł L3 przewodność, temperatura, wejście czujnika:

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia konduktywnych czujników przewodności oraz czujników temperatury Pt100/Pt1000, np. typu LFT, LMP

  Wyposażenie opcjonalne dla trzeciego kanału pomiarowego pH

  Pakiet 2

  • Trzecia wielkość pomiarowa i regulacyjna za pomocą mV lub mA, bądź kompensacja chloru bez zewnętrznej wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego dla kanału 1 bez wielkości zakłócającej przepływ lub za pomocą mA dla kanału 1
  • Trzecie wyjście analogowe.
  • Trzy dodatkowe wejścia cyfrowe, np. do monitorowania poziomu, przerwy i alarmu wody pomiarowej.
  • Sterowanie dwoma dodatkowymi pompami dozującymi.

  Pakiet 3

  • Trzeci, kompletny kanał pomiarowy i regulacyjny, dowolna wielkość pomiarowa, z regulatorem PID.
  • Trzecie wyjście analogowe dla wartości pomiarowej, wartości korekty lub wielkości nastawczej (w zależności od wyposażenia opcjonalnego).
  • Trzy dodatkowe wejścia cyfrowe, np. do monitorowania poziomu, przerwy i alarmu wody pomiarowej.
  • Kompensacja temperatury dla pomiaru pH, dwutlenku chloru (CDP) i fluorku.

  Pakiet 4

  • Kombinacja 2 lub 3 pakietów (przy wielkości mA dostępny jest tylko jeden kanał dla czujników amperometrycznych).

  Opcje komunikacji

  • Rejestrator danych pomiarowych z kartą SD.
  • Wizualizacja danych pomiarowych za pomocą serwera sieciowego przez sieć LAN oraz komputer/tablet i przeglądarkę sieciową.
  • PROFIBUS-DP, Profinet lub Modbus RTU.

  Rozbudowa konfiguracji sprzętowej

  • Układ ochronny RC przekaźnika roboczego: Chroni przekaźnik roboczy podczas załączenia obciążenia o charakterze indukcyjnym (np. zawory elektromagnetyczne lub silniki). Nie w przypadku przyłącza elektrycznego 24 V DC.

  Pliki do pobrania dla urządzenie pomiarowe i regulacyjne DULCOMETER diaLog DACb

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według Typ dokumentu
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Prosta analiza parametrów wody - za pomocą DULCOMETER diaLog DACb

  Przetwornik pomiarowo-regulacyjny DULCOMETER diaLog DACb jest wszechstronnym urządzeniem do analizy wody. Dzięki specjalnie zaprogramowanym funkcjom, np. przetwarzanie wielkości zakłócających i przełączanie parametrów regulacji zamyka obieg regulacji między czujnikami DULCOTEST i pompami dozującymi ProMinent. Kanały pomiarowo-regulacyjne urządzenia DULCOMETER diaLog DACb można skonfigurować indywidualnie zgodnie z wymaganiem klienta. Wszystko, czego potrzeba do niezawodnego uzdatniania wody przemysłowej i technologicznej, wody pitnej, jak również basenowej.

  Zalety dla użytkownika

  • Prosta obsługa dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi
  • Lepsza oferta: dwa kanały pomiarowe i regulacyjne wchodzą teraz w skład wyposażenia podstawowego
  • Wszechstronne zastosowanie: wszystkie powszechne wielkości pomiarowe regulowane dla kanału i z możliwością zmiany w późniejszym czasie
  • Sterowanie – gdziekolwiek jesteś: Możliwość połączenia przez LAN i wygodny zdalny dostęp poprzez zintegrowany serwer sieciowy
  • Największa elastyczność: możliwość indywidualnego dostosowania do różnych trybów pracy, np. w dzień i w nocy
  • Wysoka niezawodność procesu: Eliminacja błędnego dozowania dzięki czasowemu monitorowaniu ustawionych parametrów

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

  Odpowiednie produkty

  CHLORINSITU® IIa to kompaktowy elektrolizer do stosowania na miejscu w celu produkcji niskochloranowego roztworu podchlorynu z soli przy użyciu energii elektrycznej. Do szczególnych zalet należy prosta kontrola procesu i wysokie bezpieczeństwo systemu za sprawą zintegrowanego napowietrzania i odpowietrzania.

  dowiedz się więcej

  Dezynfektant o wysokiej czystości lub z niewielką zawartością chlorynu lub chloranu wymaga specjalistycznej techniki montażu. Rozwiązaniem jest elektrolizer CHLORINSITU III.

  dowiedz się więcej

  Wytwarzanie roztworu podchlorynu sodu dla mniejszych basenów kąpielowych:

  dowiedz się więcej

  Produkcja chloru gazowego o wysokiej czystości w procesie próżniowym. Ekonomiczny, trwały i zapewniający oszczędność miejsca.

  dowiedz się więcej

  Elektrolizery CHLORINSITU V zastępują instalację chloru gazowego w basenach, wymagając jedynie soli, wody i energii elektrycznej.

  dowiedz się więcej

  Elektrolizery CHLORINSITU V Plus wytwarzają chlor gazowy o wysokiej czystości bezpośrednio na miejscu, wymagając jedynie soli, wody i energii elektrycznej. Instalacje te są w stanie pokryć szczytowe zapotrzebowania (system Plus). Nadają się szczególnie do dezynfekcji wody pitnej, ścieków, wody technologicznej oraz wody w basenach i wieżach chłodniczych.

  dowiedz się więcej

  Wydajne wytwarzanie wysoce skutecznego środka dezynfekcyjnego DULCOLYT 400 o bardzo niewielkiej zawartości chlorków i chloranów. Idealna do szczególnie wrażliwych zastosowań w przemyśle produkcji napojów i żywności, np. do produkcji żywności dla niemowląt. Maksymalna ochrona antykorozyjna i największa rentowność.

  dowiedz się więcej

  Elektromagnetyczna pompa dozująca do uniwersalnych zastosowań dozowania płynnych mediów w obszarze uzdatniania wody oraz w procesach chemicznych: Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca beta. Ekonomiczna, odporna na obciążenia.

  dowiedz się więcej

  Poznaj pompę dozującą, która tworzy nowe standardy w zakresie produktywności, niezawodności i ekonomiczności.

  dowiedz się więcej

  Pompa gamma/ XL to inteligentna, gotowa do połączenia elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca, która tworzy nowe standardy w zakresie produktywności, niezawodności i ekonomiczności.

  dowiedz się więcej

  Membranowa pompa dozująca o napędzie silnikowym jest pompą dozującą do płynnych mediów oraz optymalnym rozwiązaniem do prostych zastosowań. Trwała, cicha, odporna na działanie chemikaliów, z dokładnym dozowaniem oraz dobrą mocą zasysania.

  dowiedz się więcej

  Bardzo wytrzymała silnikowa membranowa pompa dozująca z opatentowaną wielowarstwową membraną bezpieczeństwa, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo procesu to Sigma/ 1 Basis. Dostępne są różnorodne warianty napędu, takie jak silniki trójfazowe lub 1-fazowe silniki prądu przemiennego, także do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem.

  dowiedz się więcej

  Typ sterownika Sigma to inteligentna, elastyczna silnikowa membranowa pompa dozująca, która tworzy nowe standardy w zakresie komfortu obsługi, niezawodności i bezpieczeństwa.

  dowiedz się więcej

  Wytrzymałe silnikowe, membranowe pompy dozujące, takie jak Sigma/ 2 Basis zapewniają wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki opatentowanej wielowarstwowej membranie bezpieczeństwa. Dla membranowej pompy dozującej oferowane są różnorodne warianty napędu, także do obszarów zagrożonych wybuchem.

  dowiedz się więcej

  Typ sterownika Sigma to inteligentna, elastyczna silnikowa membranowa pompa dozująca, która tworzy nowe standardy w zakresie komfortu obsługi, niezawodności i bezpieczeństwa.

  dowiedz się więcej

  Opatentowana wielowarstwowa membrana bezpieczeństwa, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo procesu, jest tylko jedną z funkcji tej bardzo wytrzymałej silnikowej membranowej pompy dozującej Sigma/ 3 Basis. Ponadto dostępne są różnorodne warianty napędu, takie jak silniki trójfazowe lub 1-fazowe silniki prądu przemiennego, także do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem, strefa ATEX.

  dowiedz się więcej

  Typ sterownika Sigma to inteligentna, elastyczna silnikowa membranowa pompa dozująca, która tworzy nowe standardy w zakresie komfortu obsługi, niezawodności i bezpieczeństwa.

  dowiedz się więcej

  Do przechowywania i dozowania płynnych chemikaliów. System dozujący można dopasować łatwo, szybko i elastycznie do zadań dozowania korzystając z systemu wyboru (kod identyfikacyjny).

  dowiedz się więcej

  DULCODOS panel jest kompletnym systemem do niezawodnego dozowania chemikaliów. Oferuje on jeszcze większą oszczędność miejsca i jest szybko dostępny – zapewniają to nasze nowe standardy. W zależności od odporności materiału, wydajności dozowania oraz funkcji można wybierać perfekcyjnie dopasowane do siebie komponenty.

  dowiedz się więcej

  Urządzenie pomiarowo-regulacyjne DULCOMETER D1Cb/D1Cc może być stosowane do uzdatniania wody pitnej, uzdatniania ścieków lub w wielu innych obszarach wymagających regulacji. Bezpiecznie, komfortowo, przejrzyście dzięki dużemu, podświetlanemu wskaźnikowi graficznemu, tekstowemu menu obsługi i kontroli czujnika pH.

  dowiedz się więcej

  System pomiaru i regulacji DULCOMARIN 3 to cyfrowe rozwiązanie łączące użytkownika z technologią przyszłości. Steruje całym basenem – od basenów rekreacyjnych po prywatne – i jest używany jako system wielobasenowy dla maksymalnie 16 obwodów filtracyjnych.

  dowiedz się więcej

  Fotometry dokonują zgodnie z zasadą fotometryczną pomiar większości środków dezynfekcyjnych oraz wartości pH. Są przenośne, kompaktowe i umożliwiają bezpieczny, prosty pomiar.

  dowiedz się więcej

  Monitorowanie i uzdatnianie wody pitnej lub podobnej za pomocą DULCOTROL woda pitna/F&B - kompaktowego systemu pomiarowego i regulacyjnego, dopasowanego specjalnie do uzdatniania wody w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz w przemyśle produkcji żywności i napojów.

  dowiedz się więcej

  Monitorowanie i uzdatnianie ścieków przy użyciu DULCOTROL ścieki – kompaktowego systemu pomiarowego i regulacyjnego, specjalnie dopasowanego do aplikacji w obszarze uzdatniania ścieków komunalnych i przemysłowych.

  dowiedz się więcej

  DULCOSMOSE NF to system nanofiltracji, który przejmuje częściowe odsalanie w zastosowaniach przemysłowych w kompaktowy i niedrogi sposób. Maksymalna wydajność permeatu przy niskich wartościach ciśnienia roboczego zapewnia niewielkie koszty eksploatacji dzięki membranie „Ultra low pressure”.

  dowiedz się więcej

  System ultrafiltracji DULCOCLEAN UF usuwa dzięki zastosowaniu technologii membranowej, substancje zmętniające, cząsteczki i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

  dowiedz się więcej

  Pomiary redoks za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Stosowane zarówno do uzdatniania wody, jaki i dla przemysłowych wód technologicznych z wysokimi wymaganiami.

  dowiedz się więcej

  Pomiar wartości pH za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Sterowanie, regulacja i kontrola procesów chemicznych dzięki sterowaniu precyzyjnymi wartościami pomiarowymi.

  dowiedz się więcej

  Czujniki wolnego chloru DULCOTEST gwarantują dokładne wartości pomiarowe i wysokie bezpieczeństwo procesu w każdym zadaniu dezynfekcji oraz działają w oparciu o aplikację.

  dowiedz się więcej

  Pomiar temperatury za pomocą sond DULCOTEST: Stosowane do bezpośredniego określania temperatury lub kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wartości pH, wartości fluorku, przewodności, wartości dwutlenku chloru lub wartości nadtlenku wodoru.

  dowiedz się więcej

  Pompa perystaltyczna DULCOFLEX DF2a dozuje chemikalia w sposób funkcjonalny, oszczędny i cichy – optymalnie do zastosowania w basenach kąpielowych, basenach z wirem wodnym i strefach SPA.

  dowiedz się więcej

  Pompa perystaltyczna DULCOFLEX DF4a do dozowania środków flokujących i węgla aktywnego zapewnia dokładne uzdatnianie wody. Jest optymalna do zastosowania w basenach kąpielowych, basenach z wirem wodnym lub strefach SPA. Możliwe ciśnienie robocze do 4 bar.

  dowiedz się więcej

  Czujniki przewodności dla optymalnego wdrożenia w procesie: Czujniki DULCOTEST spełniają szerokie spektrum wymagań dotyczących pomiaru i umożliwiają każdorazowo najlepsze rozwiązanie zadania pomiarowego.

  dowiedz się więcej

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz