Propozycje wyszukiwania

Urządzenie pomiarowe i regulacyjne DULCOMETER® diaLog DACb

Czy chciałbyś posiadać prosty przetwornik pomiarowo-regulacyjny do analizy wody? Takie, które jest łatwe w obsłudze oraz w którym dla każdego kanału można dowolnie wybierać wszystkie znane wielkości pomiarowe? Takie urządzenie istnieje: wszechstronny przetwornik DULCOMETER® diaLog DACb! Dodatkowo obsługuje Ethernet i LAN, umożliwiając prostą integrację w istniejących sieciach.

Opis produktu

Prosta analiza parametrów wody - za pomocą DULCOMETER® diaLog DACb

Przetwornik pomiarowo-regulacyjny DULCOMETER® diaLog DACb jest wszechstronnym urządzeniem do analizy wody. Dzięki specjalnie zaprogramowanym funkcjom, np. przetwarzanie wielkości zakłócających i przełączanie parametrów regulacji zamyka obieg regulacji między czujnikami DULCOTEST® i pompami dozującymi ProMinent®. Obydwa kanały pomiarowo-regulacyjne urządzenia DULCOMETER® diaLog DACb można skonfigurować indywidualnie zgodnie z wymaganiem klienta. Wszystko, czego potrzeba do niezawodnego uzdatniania wody przemysłowej i technologicznej, wody pitnej, jak również basenowej.

Zalety dla użytkownika

 • Prosta obsługa dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi
 • Lepsza oferta: dwa kanały pomiarowe i regulacyjne wchodzą teraz w skład wyposażenia podstawowego
 • Wszechstronne zastosowanie: wszystkie powszechne wielkości pomiarowe regulowane dla kanału i z możliwością zmiany w późniejszym czasie
 • Sterowanie z każdego miejsca: Obsługa LAN i wygodny dostęp zdalny za pomocą zintegrowanego serwera sieciowego
 • Większa elastyczność: indywidualne dopasowanie do różnych stanów eksploatacji, np. praca dzień-noc
 • Wysokie bezpieczeństwo procesu: Unikanie błędnego dozowania dzięki czasowemu monitorowaniu wielkości nastawczych

Zakres zastosowania

 • Pomiar i regulacja parametrów wody w urządzenia do uzdatniania wody przemysłowej i technologicznej
 • Kontrola parametrów wody pitnej
 • Pomiar wartości pH i parametrów dezynfekcji w przemyśle produkcji napojów i żywności
 • Pomiar i regulacja parametrów higienicznych w basenach kąpielowych
 • Kontrola stężenia dwutlenku chloru w urządzeniach do zwalczania i zapobiegania rozwojowi legionelli, np. w szkołach, hotelach i szpitalach
 • Pomiar parametrów dezynfekcji w wodzie do podlewania i wodzie opadowej w ogrodnictwie
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Szczegóły techniczne

  • Wielkości pomiarowe: pH, redoks, chlor, dwutlenek chloru, chloryn brom, przewodność, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, ozon, rozpuszczony tlen i fluorek
  • Montaż, rodzaj ochrony: Obudowa łączona (montaż ścienny, na tablicy rozdzielczej, na maszcie) IP 67 i IP 66
  • Regulacja: dwa kanały pomiarowe i regulujące, każdy z niezależnym 1-kierunkowym regulatorem PID (opcjonalnie: dwa dwukierunkowe regulatory PID)
  • Zasilanie za pomocą niskiego napięcia ochronnego 24 V DC, np. za pomocą instalacji solarnej lub w mokrych obszarach przedsiębiorstw wodociągowych
  • Kompensacja temperatury dla pH i czujnika procesowego dwutlenku chloru CDO, kompensacja pH dla chloru
  • Wejścia cyfrowe do przetwarzania sygnałów sterujących, np. styki graniczne wody pomiarowej, regulacji zdalnego zatrzymania i do kontroli poziomów napełnienia w zbiornikach chemikaliów
  • Wyjścia nastawcze: do sterowanych elektronicznie pomp dozujących i zaworów elektromagnetycznych
  • Przetwarzanie wielkości zakłócających: prosta regulacja parametrów wody w wodzie płynącej poprzez przetwarzanie przepływu w algorytmie regulacji
  • Dopasowanie wartości zadanej regulatora do zmienionych warunków procesowych możliwe za pomocą zdalnego sterowania przy użyciu sygnału mA urządzenia PLC lub przy wyższych wymaganiach za pomocą opcji magistrali polowej
  Wielkości pomiarowe i zakresy pomiaru

  Przyłącze mV:

  pH: 0,00 ... 14,00

  Napięcie redoks: -1500 ... +1500 mV

  Rodzaj przyłącza mA (wielkości amperometryczne, zakresy pomiaru zgodnie z czujnikami):

  Chlor

  Dwutlenek chloru

  Chloryn

  Brom

  Ozon

  Nadtlen. wodoru (czujnik PER)

  Nadtlen. wodoru (czujnik PEROX z przetwornicą PEROX V2, nr zam. 1047979)

  Kwas nadoctowy

  rozpuszczony tlen

  Rodzaj przyłącza mA (potencjometryczne wielkości pomiarowe, zakresy pomiarowe zgodnie z nadajnikami):

  pH

  Napięcie redoks

  Fluorek:

  za pomocą modułu VA i rozszerzenia funkcji pakiet 3 i 4

  Przewodność mA za pomocą czujnika CCT 1-mA-20 mS/cm

  Temperatura:

  za pomocą Pt 100/Pt 1000, zakres pomiarowy 0 ... 150 °C

  Rozdzielczość

  pH: 0,01

  Napięcie redoks: 1 mV

  Temperatura: 0,1°C

  Amperometria (chlor itp.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 % obj., 0,1 % obj.

  Dokładność0,3 % w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
  Wejście pomiarowepH/redoks (opór wejściowy > 0,5 x 1012 Ω)
  Kompensacja temperaturyPt 100/Pt 1000 dla pH, sonda dwutlenku chloru (CDP) i fluorek
  Zakres korekty temp.0 … 100 °C
  Zakres korekty pH dla chloruCzujnik CLE 3 i CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, czujnik CBR: 6,5 ... 9,5
  Wielkość zakłócającaPrzepływ za pomocą sygnału 0/4...20 mA lub wodomierza kontaktowego 1 - 500 Hz. Multiplikatywna wielkość zakłócająca może wpływać na wszystkie kanały, addytywna wielkość zakłócająca wpływa tylko na jeden kanał.
  Reakcja regulatoraRegulacja P/PID
  Regulacja2 lub 3 regulatory dwukierunkowe
  Wyjścia analogowe2 (3) x 0/4 ... 20 mA oddzielony galwanicznie, maks. obciążenie wtórne 450 Ω, ustawiany zakres i przyporządkowanie (wielkość pomiarowa, korekty, nastawcza)
  Wyjścia nastawnika

  2 (4) wyjścia częstotliwości impulsów do sterowania pomp dozujących

  2 przekaźniki (wartość graniczna lub regulacja długości impulsu)

  Przekaźnik alarmowy250 V ~3 A, 700 VA rodzaj zestyku - zestyk przełączny
  Cyfrowe wejścia sterowania4 (7) jako wejście zdalnego sterowania dla funkcji: przerwa, regulacja / błąd wody pomiarowej, przełączenie parametrów, monitorowanie poziomu w zbiorniku chemikaliów
  Przyłącze elektryczne100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, opcja 24 V DC
  Podłączenie magistrali polowejPROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET
  Temperatura otoczenia

  0 ... 50°C (do ustawienia wewnątrz lub z obudową ochronną)

  Stopień ochrony

  Montaż ścienny: IP 66 i IP 67 (NEMA 4X)

  Montaż w szafie rozdzielczej: IP 54 do drzwi szafy rozdzielczej

  Kontrole i zezwoleniaCE i MET (zgodnie z UL wg IEC 61010)
  Tworzywo obudowyPC z wyposażeniem ogniochronnym
  Wymiary250 x 220 x 122 mm (szer. x wys. x gł.)
  Ciężar1,3kg

  Wyposażenie seryjne, podstawowa wielkość pomiarowa

  • Regulator PID ze sterowaniem pompą dozującą przy pomocy częstotliwości impulsu dla dwóch pomp dozujących.
  • 2 wyjścia analogowe dla wartości pomiarowej, wartości korekty lub wielkości nastawczej (w zależności od wyposażenia opcjonalnego).
  • 4 wejścia cyfrowe do rozpoznawania błędów wody pomiarowej, czujnik poziomu, przerwy i przełączania parametrów.
  • 2 przekaźniki mocy opcjonalnie do zaprogramowania jako wyjście wartości granicznej, timera cyklu, timera czasu rzeczywistego lub nieciągłe wyjście nastawcze (w zależności od opcjonalnego wyposażenia).
  • Wielkości pomiarowe i wybór języka podczas uruchomienia.
  • Kompensacja temperatury dla pomiaru pH, dwutlenku chloru (CDP) i fluorku za pomocą Pt100/Pt1000.
  • 24 języki obsługi: wszystkie języki europejskie oraz chiński, rosyjski, tajlandzki, koreański. Język obsługi jest wybierany w trakcie uruchomienia i można go zmienić w każdym momencie za pomocą kombinacji przycisków. Język dokumentacji wybiera się za pomocą kodu identyfikacyjnego. Dodatkowo dostarczany jest nośnik zawierający wszystkie pozostałe języki.
  • Zapisywanie i przesyłanie parametrów urządzenia za pomocą karty SD.
  • Rejestrator danych kalibracji i zdarzeń (bez karty SD, dane są zapisywane w regulatorze).
  • Przetwarzanie wielkości zakłócających (przepływ) za pomocą częstotliwości (wodomierz kontaktowy).
  • Uzupełniające rozszerzenie funkcji oprogramowania za pomocą klucza aktywacji lub aktualizacji oprogramowania.

  Opis możliwych wielkości pomiarowych jako podstawowych wielkości pomiarowych:

  Moduł VA mV/temperatura + wejście czujnika mA:

  • 1 wejście sondy pH i redox oraz czujnika temperatury Pt100/Pt1000
  • 1 wejście czujnika do podłączenia, przykładowo, czujników chloru, np. CBR lub przetwornik pH pHV1 i fluorku z wielkością zakłócającą lub kompensacją pH dla chloru.

  Moduł AA mA/mA wejście czujnika:

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia, przykładowo, czujników chloru, np. CBR lub przetwornik pH pHV1 z wielkością zakłócającą lub kompensacją pH dla chloru.

  Moduł VV mV/mV temperatura + wejście czujnika:

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia sond pH i redox oraz czujników temperatury Pt100/Pt1000, np. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Moduł L3 przewodność, temperatura, wejście czujnika:

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia konduktywnych czujników przewodności oraz czujników temperatury Pt100/Pt1000, np. typu LFT, LMP

  Wyposażenie opcjonalne dla trzeciego kanału pomiarowego pH

  Pakiet 2

  • Trzecia wielkość pomiarowa i regulacyjna za pomocą mV lub mA, bądź kompensacja chloru bez zewnętrznej wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego dla kanału 1 bez wielkości zakłócającej przepływ lub za pomocą mA dla kanału 1
  • Trzecie wyjście analogowe.
  • Sterowanie dwoma dodatkowymi pompami dozującymi.

  Pakiet 3

  • Trzeci, kompletny kanał pomiarowy i regulacyjny, dowolna wielkość pomiarowa, z regulatorem PID.
  • Trzecie wyjście analogowe dla wartości pomiarowej, wartości korekty lub wielkości nastawczej (w zależności od wyposażenia opcjonalnego).
  • Trzy dodatkowe wejścia cyfrowe, np. do monitorowania poziomu, przerwy i alarmu wody pomiarowej kanał 2.
  • Kompensacja temperatury dla pomiaru pH, dwutlenku chloru (CDP) i fluorku.

  Pakiet 4

  • Kombinacja 2 lub 3 pakietów (przy wielkości mA dostępny jest tylko jeden kanał dla czujników amperometrycznych).

  Opcje komunikacji

  • Rejestrator danych pomiarowych z kartą SD.
  • Wizualizacja danych pomiarowych za pomocą serwera sieciowego przez sieć LAN oraz komputer / tablet i przeglądarkę sieciową.
  • PROFIBUS®-DP, Profinet i Modbus RTU.

  Rozszerzenie sprzętu

  • Układ ochronny RC przekaźnika mocy: Chroni przekaźnik mocy, jeżeli mają być podłączone obciążenia indukcyjne (np. zawory elektromagnetyczne lub silniki). Nie dotyczy przyłącza elektrycznego 24 V DC.

  Pliki do pobrania dla Urządzenie pomiarowe i regulacyjne DULCOMETER® diaLog DACb

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według A do Z
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Prosta analiza parametrów wody - za pomocą DULCOMETER® diaLog DACb

  Przetwornik pomiarowo-regulacyjny DULCOMETER® diaLog DACb jest wszechstronnym urządzeniem do analizy wody. Dzięki specjalnie zaprogramowanym funkcjom, np. przetwarzanie wielkości zakłócających i przełączanie parametrów regulacji zamyka obieg regulacji między czujnikami DULCOTEST® i pompami dozującymi ProMinent®. Obydwa kanały pomiarowo-regulacyjne urządzenia DULCOMETER® diaLog DACb można skonfigurować indywidualnie zgodnie z wymaganiem klienta. Wszystko, czego potrzeba do niezawodnego uzdatniania wody przemysłowej i technologicznej, wody pitnej, jak również basenowej.

  Zalety dla użytkownika

  • Prosta obsługa dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi
  • Lepsza oferta: dwa kanały pomiarowe i regulacyjne wchodzą teraz w skład wyposażenia podstawowego
  • Wszechstronne zastosowanie: wszystkie powszechne wielkości pomiarowe regulowane dla kanału i z możliwością zmiany w późniejszym czasie
  • Sterowanie z każdego miejsca: Obsługa LAN i wygodny dostęp zdalny za pomocą zintegrowanego serwera sieciowego
  • Większa elastyczność: indywidualne dopasowanie do różnych stanów eksploatacji, np. praca dzień-noc
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: Unikanie błędnego dozowania dzięki czasowemu monitorowaniu wielkości nastawczych

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

  Odpowiednie produkty

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz