Propozycje wyszukiwania

READY to Help: Firma ProMinent wspiera finansowo projekt „Heidelberg pomaga!”

Projekt „Heidelberg pomaga!” to akcja Heidelberger Service Clubs oraz miasta Heidelberg pod patronatem nadburmistrza Dr. Würzner. Akcja wspiera dzieci i młodzież bez opieki w mieście Heidelberg, które uciekły do Niemiec bez swoich rodziców.

Pod hasłem READY to Help firma ProMinent przekazała w grudniu 2015 r. 3000 euro na ten fundusz pomocy. Dodatkowo w akcji uczestniczyli nasi pracownicy, a kwota została zwiększona o 500 euro!

Fundusz „Heidelberg pomaga!” wspiera integrację dzieci uchodźców np. poprzez:

  • pomoc w nauce (materiały szkolne, korepetycje, itp.)
  • comiesięczne kieszonkowe na wyposażenie umożliwiające uprawianie hobby (sport, itp.)
  • meble i wyposażenie mieszkań wspomaganych
  • doradztwo prawne w zakresie pytań dotyczących pozwolenia na pobyt

Więcej informacji na temat akcji „Heidelberg hilft!” oraz możliwości wsparcia otrzymają Państwo pod adresem www.heidelberghilft.de

Pozostałe przykłady zaangażowania

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz