Propozycje wyszukiwania

Czasem trzeba stawiać przed ludźmi wyzwania

Takie wymaganie postawił już szef senior grupy Prominent, prof. dr h. c. Viktor Dulger (* 18.12.1935; † 21.03.2016) wobec prelekcji, jakie odbywają się w regularnie w pomieszczeniach producenta pomp w Heidelbergu.

Tak swoim wykładem na temat bezrobocia opat prymas dr Notker Wolf pobudził do refleksji swoich słuchaczy. Wolf powiedział, że powinniśmy troszczyć się o każdą bezrobotną osobę. To należy do wspólnej odpowiedzialności, by ludzie otrzymywali godną pracę. „Ludzie potrzebują konstruktywnej działalności po to, by byli wewnętrznie zadowoleni, usatysfakcjonowani i mogli spełniać się w życiu.”

Opat prymas popiera przedsiębiorców, którzy, by móc inwestować i osiągać dochody, muszą jednocześnie myśleć o dobrobycie swoich pracowników. Jest to ogromna odpowiedzialność. „Wielu przedsiębiorców w czasie kryzysu nie zwolniło swoich pracowników, z prawdziwej troski o los ich rodzin, co również powinno znaleźć nasze uznanie.” Każdy pracownik musi odczuwać, jak wiele jest wart.

Wolf zaapelował podczas tego wieczoru również do odpowiedzialności własnej osób bezrobotnych, które zbyt łatwo przerzucają odpowiedzialność na państwo i społeczeństwo. Odpowiedzialność i przezwyciężenie bezrobocia spoczywa jednak w pierwszej kolejności na samym bezrobotnym. „Czasem trzeba stawiać przed ludźmi wyzwania i właśnie w ten sposób ich wspierać.” Dlatego w przyszłości należy kłaść szczególny nacisk na edukację”, mając na myśli edukację całościową i na wolę przezwyciężenia problemów.

On sam nie posiada żadnej recepty na bezrobocie. „Bezrobocie jest czymś przygnębiającym, wadą, która nie może pozostawiać nas obojętnymi.

Może ona zostać pokonana wyłącznie poprzez trud wszystkich ludzi: przedsiębiorców, rządzących, społeczeństwa, ale również przez samych bezrobotnych. Musimy współpracować ze sobą w duchu solidarności, by odnaleźć drogę prowadzącą ku przyszłości.”

Pozostałe przykłady zaangażowania

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz