Propozycje wyszukiwania

Przedsiębiorca, wynalazca, mecenas

Przejmowanie odpowiedzialności korporacyjnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesowej było zawsze istotną kwestią dla prof. dr h.c. Viktora Dulger (*18.12.1935; † 21.03.2016), założyciela i ówczesnego przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy ProMinent.

Viktor Dulger urodził się 18.12.1935 r. Jako młody człowiek ukończył już po trzech latach studium z zakresu budowy maszyn w państwowym technikum w Karlsruhe. Wiedzę praktyczną Viktor Dulger zdobywał pełniąc funkcję kierowniczą w działającej na całym świecie, amerykańskiej firmie Carnation Milk Corporation.

Własne rozwiązania problemów technicznych - to interesowało Viktora Dulger najbardziej. W 1960 r. założył własne biuro inżynierskie: Chemie und Filter GmbH. W krótkim czasie udało mu się dokonać realizacji przełomowego projektu pompy dozującej, sterowanej elektronicznie za pomocą tranzystora. Ponad 50 osobistych patentów, sygnowanych nazwiskiem Viktora Dulger w Niemczech i na całym świecie są dowodem ciągłego zmysłu wynalazczego.

W Heidelberg-Wieblingen Viktor Dulger zbudował w1969 r. pierwszą fabrykę z działem badań, projektowania, produkcji i administracji. Ekspansja na rynki światowe rozpoczęła się w 1970 r. Obecnie firma ProMinent jest reprezentowana w ponad 100 krajach na całym świecie poprzez własne spółki i przedstawicielstwa. Grupa przedsiębiorstw zatrudnia 2400 pracowników na całym świecie i jest uważana za lidera na rynku międzynarodowym w dziedzinie techniki dozowania.

Viktor Dulger przejmował również stale odpowiedzialność społeczną, angażując się w dużym stopniu dla społeczeństwa. Od 1975 r. Viktor Dulger wspierał m.in. takie instytucje jak: Niemieckie Centrum Badań nad Muzykoterapią (Deutsches Zentrum für Musiktherapieforschung (od 1997 r. Instytut Viktora Dulger)), Uniwersytet w Heidelbergu, Fundacja 600 lat Uniwersytetu, liczne stowarzyszenia, takie jak Heidelberger Hauspflegeverein oraz kluby sportowe. Fundacja Viktora i Sigrid Dulger przydziela co rok nagrody za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie techniki ochrony środowiska, doskonałe prace młodych naukowców oraz dla najlepszych absolwentów.

Nagrody i zaangażowanie Viktora Dulger

 • 1982 Niemiecki Krzyż Zasługi na Wstędze
 • 1985 Ufundowanie rzeźby plastycznej dla Bismarck-Platz w Heidelbergu
 • 1986 Mianowanie konsulem honorowym Republiki Malty w Badenii Wirtembergii
 • 1990 Zaszczytne stanowisko w Senacie Uniwersytetu w Heidelbergu
 • 1993 Medal Lorenza Werthmanna (najwyższe odznaczenie Niemieckiego Związku Caritas)
 • 1994 Tytuł Profesora Honorowego Politechniki Dalian w Chinach
 • 1995 Medal uniwersytecki Uniwersytetu w Heidelbergu
 • od 1995 członek wspierający Towarzystwa Maxa Plancka
 • Kurator Wydziału Nauk Ekonomicznych uniwersytetu w Heidelbergu
 • Członek Kuratorium Fundacji 600 lat Uniwersytetu w Heidelbergu
 • Członek Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo-Handlowej IHK Rhein-Neckar
 • Przez 19 lat sędzia w Izbie Handlowej Sądu Krajowego w Heidelbergu
 • 1996 Mianowanie na Overseas Merchant Consultant w Prowincji Liaoning w Chinach
 • 1996 Krzyż Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec
 • 1996 Tytuł Doctor honoris Politechniki Dalian w Chinach
 • 1997 Uznanie tytułu Profesora Honorowego przez Ministerstwo Nauki, Badań naukowych i Sztuki w Badenii-Wirtembergii
 • 1997 Tytuł Obywatela Honorowego 6,5-milionowego miasta Dalian w Chinach
 • 1997 Wyniesienie do godności Honorowego Konsula Generalnego Republiki Malty dla okręgu konsularnego Badenia-Wirtembergia
 • 1997 Przemianowanie Niemieckiego Centrum Badań nad Muzykoterapią w Heidelbergu na „Instytut Viktora Dulger”
 • 1998 Tytuł Profesora Honorowego Wyższej Szkoły Zawodowej w Heidelbergu
 • 2000 Medal Richarda Benza w mieście Heidelberg, za zasługi w dziedzinie sztuki i nauki
 • 2001 Medal Diesla w złocie wręczony przez Kuratorium Diesla, za szczególne dokonania w dziedzinie techniki dozowania i uzdatniania wody
 • 2001 Duży Medal Zasługi w złocie z brylantem przyznany przez Izbę Przemysłowo-Handlową IHK Rhein-Neckar, za szczególne zasługi w dziedzinie gospodarki regionu Rhein-Neckar
 • 2001 The National Order of Merit (Narodowy Order Zasługi), stopień Oficera Instytutu Maltańskiego Republiki Malty
 • 2002 Członek Zarządu Niemieckiego Instytutu Wynalazczości towarzystwo zarejestrowane (e.V.)
 • 2003 Nominacja na dalsze pięć lat na stanowisku Overseas Merchant Consultant w Prowincji Liaoning w Chinach
 • 2009 Medal Zasługi kraju związkowego Badenia-Wirtembergia
 • 2011 Nagroda za całokształt osiągnięć z okazji wręczania nagrody dla przedsiębiorców (Gründerpreis), Niemiecka Grupa Finansowa Sparkasse w Badenii-Wirtembergii
 • 2016 Dnia 21 marca 2016 umiera w wieku 80 lat założyciel firmy i przewodniczący Rady Nadzorczej spółki ProMinent GmbH prof. dr h.c. Viktor Dulger.

Pozostałe przykłady zaangażowania

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz