Propozycje wyszukiwania

Wspieranie nauki

Zgodnie z zamiarem zmarłego założyciela firmy i Honorowego Senatora prof. dr h.c. Viktora Dulger młodzi ludzie odznaczani są za ich wybitne prace i osiągnięcia w naukach przyrodniczych.

Od wielu lat na Akademii Nauk w Heidelbergu przyznawana jest nagroda za osiągnięcia w dziedzinie ekologii, ufundowana przez Fundację Viktora & Sigrid Dulger. Nagroda ta przyznawana jest młodym naukowcom z dziedziny nauk przyrodniczych, którzy niezależnie od dyscypliny wnoszą istotny wkład w ochronę przyrody i środowiska.

Ponadto corocznie fundowana jest nagroda, którą Uniwersytet w Heidelbergu wyróżnia wybitne prace egzaminacyjne lub magisterskie, rozprawy doktorskie lub habilitacje, w dziedzinie badań środowiska.

W ramach uznania dla najlepszych uczniów roku Izba Przemysłowo-Handlowa IHK Rhein-Neckar wręcza nagrodę honorową Fundacji Viktora & Sigrid Dulger za najlepsze wyniki egzaminów kształcenia pierwszego stopnia i kształcenia ustawicznego.

Pozostałe przykłady zaangażowania

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz