Propozycje wyszukiwania

Generator ozonu OZONFILT OZMa

Wydajność generatora 70–420 g ozonu/h

OZONFILT OZMa zapewnia najwyższe bezpieczeństwo przy minimalnych kosztach eksploatacji. Generator ozonu nie wymaga konserwacji i generuje do 420 g/h ze sprężonego powietrza.

Opis produktu

Silny, a mimo to przyjazny dla środowiska. Ekologiczna i oszczędna dezynfekcja i utlenianie.

Generatory ozonu DULCOZON Podczas wytwarzania i stosowania ozonu powstaje znacznie mniej ... więcej w glosariuszu OZMa są zbiornikami ciśnieniowymi, w których gaz roboczy w formie powietrza jest wtłaczany pod ciśnieniem do ozonatora.

Tlen jako gaz roboczy w generatorze ozonu OZONFILT OZMaA od typu 1 do 6

Ozon Podczas wytwarzania i stosowania ozonu powstaje znacznie mniej ... więcej w glosariuszu jest wytwarzany z tlenu otaczającego powietrza i jednocześnie dozowany. Osuszanie zmiennociśnieniowe – sterowane w zależności od zapotrzebowania, z samodzielną optymalizacją – redukuje do minimum zużycie sprężonego powietrza. W ten sposób również przy wysokiej wilgotności powietrza można zapewnić niezawodne wytwarzanie ozonu o stężeniu 20 g/Nm3, . Dzięki zastosowaniu właściwych przyrządów do mieszania, zwartość ozonu w uzdatnianej wodzie może – w zależności od temperatury – wynosić od 3 do 12 ppm.

Adnotacja prawna dotycząca eksploatacji generatorów ozonu w Europie:

Zgodne z prawem użytkowanie generatorów ozonu w Europie wymaga pozwolenia lub rejestracji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 lub rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006. Odnośnie zastosowania środków biobójczych, ProMinent w ramach swojego członkostwa w EurO3,zon uzyskuje automatycznie w imieniu swoich Klientów pozwolenia wymagane w ramach rozporządzenia w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Inne przypadki zastosowań wymagają rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH, której dokonuje sam użytkownik, ale w tym względzie może liczyć na wsparcie EurO3,zon. Więcej informacji: https://www.prominent.de/resources/Other/German/26231/20210216-Kunden-Info-BPR-REACH.pdf.

Zalety dla użytkownika

 • Ekonomiczność: koncepcja generatora niewymagającego konserwacji o praktycznie nieograniczonej żywotności
 • Oszczędność energii do 30% w porównaniu do tradycyjnego uzdatniania powietrza – dzięki suszeniu sterowanemu w zależności od zapotrzebowania, z samodzielną optymalizacją.
 • Automatyczna regulacja gazu roboczego uzależniona od wydajności ozonu, dzięki której zredukowane jest zużycie gazu roboczego przygotowanego w energochłonnym procesie.
 • Wysokie stężenie ozonu zapewnia optymalną rozpuszczalność ozonu w wodzie
 • Bezpośrednie wstrzykiwanie bez systemu inżektorów przy maks. przeciwciśnieniu 2 bar
 • Automatyczne wytwarzanie ozonu, w dużym stopniu niezależne od wahań napięcia w sieci i ciśnienia

Zakres zastosowania

Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.

 • Zaopatrzenie w wodę pitną: Utlenianie żelaza, manganu i arsenu, poprawa wyglądu i ulepszenie smaku oraz dezynfekcja
 • Uzdatnianie ścieków: Niszczenie / redukcja CSB i mikrozanieczyszczeń, redukcja osadów ściekowych
 • Przemysł produkcji napojów i żywności: Utlenianie żelaza i manganu, dezynfekcja wody mineralnej i wody z płukania
 • Baseny kąpielowe: Niszczenie produktów ubocznych dezynfekcji, niezawodna bariera mikrobiologiczna oraz wytwarzanie krystalicznie czystej wody dzięki działaniu mikroflokulacji
 • Przemysł: Zwalczanie legionelli i dezynfekcja wody chłodzącej

  Szczegóły techniczne

  • Stabilna konstrukcja gotowa do podłączenia w lakierowanej szafie stalowej lub opcjonalnie w szafie ze stali nierdzewnej
  • Ze zintegrowanym zestawem filtrów do usuwania pyłu i niewielkich ilości oleju resztkowego ze sprężonego powietrza
  • Specjalny dielektryk z doskonałym chłodzeniem: Mimo niewielkiego zużycia wody chłodzącej ciepło jest odprowadzane szybko i wydajnie, zanim wytworzony ozon rozpadnie się na skutek działania wysokiej temperatury.
  • PLC ze zintegrowanym pomiarem ozonu i regulacją PID
  • Panel dotykowy 7" z rejestratorem danych i rejestratorem ekranowym
  • Wielokrotne interfejsy komunikacyjne (np. LAN, PROFIBUS® DP, Modbus TCP)
  • Wysoki stopień działania: Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia do mieszania ponad 90% jest rozpuszczane w wodzie.
  • Integracja czujnika temperatury rosy do monitorowania jakości sprężonego powietrza
  • Integracja klimatyzatora do temperowania generatora ozonu
  • Wejście przerwy do zewnętrznego włączania/wyłączania
  • Wejście styku do blokady instalacji, np. przy brakującym przepływie
  • Wejście cyfrowe do podłączenia urządzenia ostrzegającego przed gazem
  • Wejście cyfrowe do sterowania dwoma stopniami wydajności
  • Wejście 0/4–20 mA do zewnętrznego sterowania wydajnością przepływu lub sterowana zależnego od wartości pomiarowej za pomocą regulatora PID
  • Drugie wejście 0/4–20 mA do dowolnej konfiguracji
  • Wyjście styku – komunikat roboczy
  • Wyjście styku – zbiorczy komunikat o usterce
  • Wyjście styku – naruszenie wartości granicznej – stężenia ozonu w wodzie zbyt małe
  • Wyjście 0/4–20 mA o dowolnej konfiguracji

  Dane techniczne

  Generatory ozonu OZONFILT typu OZMa 1–3 A (powietrze jako gaz roboczy)

  Parametry otoczenia

  maks. wilgotność powietrza otoczenia 85%, brak kondensacji, niekorozyjne, bezpyłowe, maks. temperatura otoczenia: 40°C (ze zintegrowanym klimatyzatorem: 50°C)

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Liczba modułów

  1

  1

  1

  Wydajność ozonu, mierzona zgodnie z DIN w temp. powietrza: 20 °C, temp. wody chłodzącej: 15°C

  g/h

  70

  105

  140

  Zapotrzebowanie na powietrze (tylko przy wytwarzaniu ozonu)

  Nm3,/h

  3,50

  5,25

  7,00

  Stężenie ozonu w fazie gazowej w odniesieniu do normalnych warunków

  g/Nm3

  20

  20

  20

  Specyficzne zapotrzebowanie na energię w przypadku wydajności znamionowej

  Wh/g

  16,5

  16,5

  16,5

  min. współczynnik wydajności przy pełnej mocy

  cos φ

  0,95

  0,95

  0,95

  Przyłącze ozonu

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Przyłącze elektryczne

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Parametry przyłącza sieciowego V/Hz/A

  V/Hz/A

  230 / 50; 60 / 10

  230 / 50; 60 / 16

  230 / 50; 60 / 16

  Stopień ochrony

  IP 54

  IP 54

  IP 54

  Rodzaj ochrony ze zintegrowanym klimatyzatorem (wewnętrzna/zewnętrzna)

  IP 54 / IP 34

  IP 54 / IP 34

  IP 54 / IP 34

  Całkowite wymiary (bez zespołu wprowadzająco-mieszającego)

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Szerokość

  mm

  1114

  1114

  1114

  Wysokość

  mm

  1961

  1961

  1961

  Głębokość

  mm

  405

  405

  405

  Ciężar

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Ciężar

  kg

  270

  280

  300

  Wprowadzanie i mieszanie ozonu

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Temperatura surowej wody maks.

  °C

  35

  35

  35

  Ciśnienie przy wylocie ozonu

  bar

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  Zasilanie powietrzem

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  wymagana ilość powietrza

  Nl/min.

  73

  110

  147

  Jakość powietrza

  niezawierający oleju i pyłu, niekorozyjny, stałe ciśnienie wstępne 4,5 - 10 bar, temperatura maks. 40°C

  Woda chłodząca

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą (15 °C)

  l/h

  90

  135

  180

  Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą (30 °C)

  l/h

  125

  190

  250

  Ciśnienie na wejściu wody chłodzącej

  bar

  2…5

  2…5

  2…5

  Odprowadzenie wody chłodzącej, wolny wylot

  mm

  8 x 5

  8 x 5

  12 x 9

  Wejście wody chłodzącej, przewód ciśnieniowy PE

  mm

  8 x 5

  8 x 5

  12 x 9

  Jakość wody chłodzącej

  Brak tendencji do tworzenia się kamienia, brak składników korozyjnych; substancje osiadające: <0,1 ml/l; brak cząsteczek >100 µm; żelazo: <0,2 mg/l; mangan: <0,05 mg/l; przewodnictwo: >100 µS/cm; chlorek: <250 mg/l

  Generatory ozonu OZONFILT typu OZMa 4–6 A (powietrze jako gaz roboczy)

  Parametry otoczenia

  maks. wilgotność powietrza otoczenia 85%, brak kondensacji, niekorozyjne, bezpyłowe, maks. temperatura otoczenia: 40°C (ze zintegrowanym klimatyzatorem: 50°C)

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  * Nm3, = m3, w warunkach normalnych (p = 1,013 x 105 Pa, T = 273 K)

  Liczba modułów

  2

  2

  3

  Wydajność ozonu, mierzona zgodnie z DIN w temp. powietrza: 20 °C, temp. wody chłodzącej: 15°C

  g/h

  210

  280

  420

  Zapotrzebowanie na powietrze (tylko przy wytwarzaniu ozonu)

  Nm3,/h

  10,50

  14,00

  21,00

  Stężenie ozonu w fazie gazowej w odniesieniu do normalnych warunków*

  g/Nm3

  20

  20

  20

  Specyficzne zapotrzebowanie na energię w przypadku wydajności znamionowej

  Wh/g

  16,5

  16,5

  16,5

  min. współczynnik wydajności przy pełnej mocy

  cos φ

  0,95

  0,95

  0,95

  Przyłącze ozonu

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Przyłącze elektryczne

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Parametry przyłącza sieciowego V/Hz/A

  V/Hz/A

  400 / 50; 60 / 16

  400 / 50; 60 / 16

  400 / 50; 60 / 16

  Stopień ochrony

  IP 54

  IP 54

  IP 54

  Rodzaj ochrony ze zintegrowanym klimatyzatorem (wewnętrzna/zewnętrzna)

  IP 54 / IP 34

  IP 54 / IP 34

  IP 54 / IP 34

  Całkowite wymiary (bez zespołu wprowadzająco-mieszającego)

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Szerokość

  mm

  1320

  1320

  1606

  Wysokość

  mm

  1961

  1961

  1961

  Głębokość

  mm

  605

  605

  605

  Ciężar

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Ciężar

  kg

  420

  445

  580

  Wprowadzanie i mieszanie ozonu

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Temperatura surowej wody maks.

  °C

  35

  35

  35

  Ciśnienie przy wylocie ozonu

  bar

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  Zasilanie powietrzem

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  wymagana ilość powietrza

  Nl/min.

  220

  293

  440

  Jakość powietrza

  niezawierający oleju i pyłu, niekorozyjny, stałe ciśnienie wstępne 4,5 - 10 bar, temperatura maks. 40°C

  Woda chłodząca

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą (15 °C)

  l/h

  270

  360

  540

  Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą (30 °C)

  l/h

  300

  400

  600

  Ciśnienie na wejściu wody chłodzącej

  bar

  2…5

  2…5

  2…5

  Odprowadzenie wody chłodzącej, wolny wylot

  mm

  12 x 9

  12 x 9

  12 x 9

  Wejście wody chłodzącej, przewód ciśnieniowy PE

  mm

  12 x 9

  12 x 9

  12 x 9

  Jakość wody chłodzącej

  Brak tendencji do tworzenia się kamienia, brak składników korozyjnych; substancje osiadające: <0,1 ml/l; brak cząsteczek >100 µm; żelazo: <0,2 mg/l; mangan: <0,05 mg/l; przewodnictwo: >100 µS/cm; chlorek: <250 mg/l

  Pliki do pobrania dla Generator ozonu OZONFILT OZMa

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według Typ dokumentu
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Silny, a mimo to przyjazny dla środowiska. Ekologiczna i oszczędna dezynfekcja i utlenianie.

  Generatory ozonu DULCOZON Podczas wytwarzania i stosowania ozonu powstaje znacznie mniej ... więcej w glosariuszu OZMa są zbiornikami ciśnieniowymi, w których gaz roboczy w formie powietrza jest wtłaczany pod ciśnieniem do ozonatora.

  Tlen jako gaz roboczy w generatorze ozonu OZONFILT OZMaA od typu 1 do 6

  Ozon Podczas wytwarzania i stosowania ozonu powstaje znacznie mniej ... więcej w glosariuszu jest wytwarzany z tlenu otaczającego powietrza i jednocześnie dozowany. Osuszanie zmiennociśnieniowe – sterowane w zależności od zapotrzebowania, z samodzielną optymalizacją – redukuje do minimum zużycie sprężonego powietrza. W ten sposób również przy wysokiej wilgotności powietrza można zapewnić niezawodne wytwarzanie ozonu o stężeniu 20 g/Nm3, . Dzięki zastosowaniu właściwych przyrządów do mieszania, zwartość ozonu w uzdatnianej wodzie może – w zależności od temperatury – wynosić od 3 do 12 ppm.

  Adnotacja prawna dotycząca eksploatacji generatorów ozonu w Europie:

  Zgodne z prawem użytkowanie generatorów ozonu w Europie wymaga pozwolenia lub rejestracji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 lub rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006. Odnośnie zastosowania środków biobójczych, ProMinent w ramach swojego członkostwa w EurO3,zon uzyskuje automatycznie w imieniu swoich Klientów pozwolenia wymagane w ramach rozporządzenia w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Inne przypadki zastosowań wymagają rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH, której dokonuje sam użytkownik, ale w tym względzie może liczyć na wsparcie EurO3,zon. Więcej informacji: https://www.prominent.de/resources/Other/German/26231/20210216-Kunden-Info-BPR-REACH.pdf.

  Zalety dla użytkownika

  • Ekonomiczność: koncepcja generatora niewymagającego konserwacji o praktycznie nieograniczonej żywotności
  • Oszczędność energii do 30% w porównaniu do tradycyjnego uzdatniania powietrza – dzięki suszeniu sterowanemu w zależności od zapotrzebowania, z samodzielną optymalizacją.
  • Automatyczna regulacja gazu roboczego uzależniona od wydajności ozonu, dzięki której zredukowane jest zużycie gazu roboczego przygotowanego w energochłonnym procesie.
  • Wysokie stężenie ozonu zapewnia optymalną rozpuszczalność ozonu w wodzie
  • Bezpośrednie wstrzykiwanie bez systemu inżektorów przy maks. przeciwciśnieniu 2 bar
  • Automatyczne wytwarzanie ozonu, w dużym stopniu niezależne od wahań napięcia w sieci i ciśnienia

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

  Odpowiednie produkty

  Zawierającą sól wodę morską lub termalną można dezynfekować bez problemu za pomocą urządzenia UV DULCODES LP-PE z tworzywa sztucznego. Instalacja UV składa się z reaktora i czujnika UV z tworzywa sztucznego o dużej odporności na promieniowanie UV.

  dowiedz się więcej

  Urządzenie pomiarowo-regulacyjne DULCOMETER D1Cb/D1Cc może być stosowane do uzdatniania wody pitnej, uzdatniania ścieków lub w wielu innych obszarach wymagających regulacji. Bezpiecznie, komfortowo, przejrzyście dzięki dużemu, podświetlanemu wskaźnikowi graficznemu, tekstowemu menu obsługi i kontroli czujnika pH.

  dowiedz się więcej

  Czy chcesz posiadać prosty przetwornik pomiarowo-regulacyjny do analizy wody? Taki, który jest łatwy w obsłudze oraz w którym dla każdego kanału można dowolnie wybierać wszystkie znane wielkości pomiarowe? Takie urządzenie istnieje: nasze wszechstronny przetwornik DULCOMETER diaLog DACb! Dodatkowo obsługuje Ethernet i LAN, umożliwiając prostą integrację w istniejących sieciach.

  dowiedz się więcej

  System pomiaru i regulacji DULCOMARIN 3 to cyfrowe rozwiązanie łączące użytkownika z technologią przyszłości. Steruje całym basenem – od basenów rekreacyjnych po prywatne – i jest używany jako system wielobasenowy dla maksymalnie 16 obwodów filtracyjnych.

  dowiedz się więcej

  System UV pracuje prawidłowo z wydajnością energetyczną w oparciu o regulowane bezstopniowo średniociśnieniowe lampy i może tym samym kompensować automatycznie wahania jakości wody lub zanieczyszczeń.

  dowiedz się więcej

  Unikatowe systemy UV DULCODES LP zapewniają przyszłościowe uzdatnianie wody – wydajnie i bez chemikaliów.

  dowiedz się więcej

  System UV DULCODES LP do dezynfekcji wody pitnej certyfikowany w szerokim zakresie według międzynarodowych, uznanych standardów DVGW / ÖVGW / SVGW / UVDGM Instalacje zostały już poddane badaniom typu zgodnie z najnowszą specyfikacją badań DIN 19294-1:2020-08. Pomyślna certyfikacja oficjalnie potwierdza precyzyjny zakres regulacji 50–100% wysokowydajnych lamp VARIO Flux z dynamicznym ogrzewaniem lampy.

  dowiedz się więcej

  System UV DULCODES MP do wydajnego niszczenia chloru związanego w basenach kąpielowych. Typowy zapach wody basenowej zostaje wyeliminowany, nie występują już podrażnienia oczu, nosa i skóry. Oprócz poprawy jakości wody małe koszty inwestycji oraz duża oszczędność w zakresie zapotrzebowania na czystą wodę i energię elektryczną przyczyniają się do krótkich okresów amortyzacji.

  dowiedz się więcej

  Pomiary redoks za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Stosowane zarówno do uzdatniania wody, jaki i dla przemysłowych wód technologicznych z wysokimi wymaganiami.

  dowiedz się więcej

  Pomiary ozonu do zadań utleniania i dezynfekcji: czujniki DULCOTEST dostarczają dokładnych, niezawodnych wartości pomiarowych, dopasowanych do aplikacji w czasie rzeczywistym.

  dowiedz się więcej

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz