Propozycje wyszukiwania

Jakość można zaplanować

Zaopatrzenie gospodarstw domowych w Bayerischer Wald w wodę pitną nie jest proste, ponieważ wahania jakości wody surowej, uwarunkowane porą roku, są prawdziwym wyzwaniem. Stadtwerke Deggendorf są pomysłowe i stawiają na zaawansowaną technologię z Heidelbergu.

Modernizacja z głową

Stacja zaopatrzenia w wodę z Deggendorf rozprowadza codziennie prawie 5500 metrów sześciennych wody przez sieć wodociągową o długości ok. 222 km jako sieć główna i rury przyłączeniowe o długości 142 km do prawie 7000 gospodarstw domowych. 40 % wody pochodzi z własnych źródeł, pozostała część ze stacji zaopatrzenia w wodę Bayerischer Wald. Do tego celu wykorzystywanych jest 12 zbiorników wysokich o pojemności łącznie 7 080 m³, dziewięć urządzeń do zwiększania ciśnienia oraz pięć urządzeń do odkwaszania o łącznej wydajności ok. 75 l/s.

W trakcie obszernej modernizacji, mającej na celu zapewnienie konkurencyjności Stadtwerke Deggendorf stawiają przede wszystkim na instalację urządzenia do ekologicznej dezynfekcji wody surowej. Jednocześnie dla prawie 7000 gospodarstw powinna być zagwarantowana stała i prawidłowa jakość wody - nawet w przypadku podwyższonych wartości SAK, spowodowanych wahaniami uwarunkowanymi porą roku ze względu na roztopy lub silne opady oraz płukaniem wstecznym urządzenia do odkwaszania.

Najważniejsze fakty

  • Codzienne zaopatrywanie 7000 gospodarstw domowych w 5500 metrów sześciennych wody pitnej
  • Wyrównanie jakości wody surowej ze względu na wahania uwarunkowane porą roku
  • Sterowanie przy użyciu DULCOMARIN® II i dezynfekcja za pomocą systemu UV Dulcodes Z

Staranna analiza zapewnia optymalne planowanie

Za pomocą fotometru marki Sigrist dokonano przy wykorzystaniu pomiaru absorpcji UV ważnych parametrów przy długości fal 254 Nm przez kilka miesięcy określono tymczasowe wahania jakości wody surowej oraz wartości SAK. Do rejestracji, analizy i zapisywania wartości SAK254 zastosowano system pomiarowo-regulacyjny DULCOMARIN® II firmy ProMinent. Następnie zaprojektowano precyzyjnie wymagane systemy dezynfekcji w oparciu o analizę zarejestrowanych wartości pomiarowych.

W Deggendorf zainstalowano teraz system UV serii Dulcodes Z marki ProMaqua® z czterema promiennikami dla przepływu do 100 m³/h. System UV, certyfikowany zgodnie z DVWG, wykazuje wydajność dezynfekcji dla określonego przepływu w występujących tutaj warunkach, udokumentowaną w badaniach biodozymetrycznych.

Wynik

  • Rozwiązanie dopasowane precyzyjnie do wymagań Stadtwerke Deggendorf
  • Wydajny i niezawodny system UV z systemem pomiarowo-regulacyjnym, ze stałym pomiarem online i kontrolą wszystkich istotnych parametrów
  • Gwarancja stale wysokiej jakości czystej wody dzięki efektywnej dezynfekcji, niezależnie od obciążeń uwarunkowanych porą roku
  • Ulepszona jakość wody dla zaopatrywanych gospodarstw domowych, a tym samym zapewnienie zadowolenia odbiorców
  • Ekologiczne rozwiązanie, nie jest konieczne zastosowanie chemikaliów
  • Obniżenie kosztów eksploatacji i zoptymalizowana ekonomiczność

Skontaktuj się z nami

Maciej Tolsciuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

Zamknij formularz

Twoje zapytanie

Dane osobowe


kolejny produkt +
Załączony plik
Wczytaj następny plik

Dane osobowe


Proszę sprawdzić podane informacje i wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
*Pola obowiązkowe

Sprawdź i wyślij


Dane osobowe:
Forma
Tytuł
Nazwisko  
Imię  
Firma
Numer klienta
Adres e-mail
Numer telefonu
Ulica
Numer domu
Miejsce  
Kraj
Telefoniczny kontakt zwrotny Tak

Krok wstecz

Pozostałe przykłady praktycznej dla tej branży

1 2

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .