Propozycje wyszukiwania

Uzyskiwanie gazu szlachetnego: Poproszę dobrze schłodzone!

Grupa Messer odzyskuje w temperaturze do -196°C gazu szlachetne z powietrza, takie jak neon, ksenon i hel. Proces ten wymaga wydajnego chłodzenia. I działa jedynie w połączeniu z wodą chłodzącą optymalnej jakości - dzięki ProMinent.

Aż zamarznie powietrze

Działająca na arenie międzynarodowej Grupa Messer produkuje gazy do celów przemysłowych i medycznych, m.in. gazy szlachetne, takie jak neon, argon i krypton. Gazy szlachetne wykazują szczególną odporność na reakcje, dlatego są wykorzystywane często w przemyśle jako gazy ochronne. Grupa Messer odzyskuje gazy szlachetne z normalnego powietrza otoczenia w instalacjach do rozkładu powietrza. Powietrze jest schładzane stopniowo pod ciśnieniem przez wymienniki ciepła do temperatury -196°C. Przy tym przedostają się do powietrza różne gazy, w gazowej lub płynnej formie, w zależności od temperatury. Osadzają się jako kropelki i można je „zebrać”, jak np. argon przy temperaturze -186°C. Podstawa wydajnego chłodzenia są optymalna woda chłodząca oraz prawidłowe rury bez biofilmu i korozji. Od 2009 r. technika firmy ProMinent gwarantuje jakość wody chłodzącej w lokalizacji firmy Messer - Siegen.

Najważniejsze fakty

  • System chłodzenia dla instalacji do rozkładu powietrza: Zapobieganie osadom i korozji
  • Dopasowany, gotowy do podłączenia system do dozowania i regulacji firmy ProMinent
  • Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca delta® dozuje biocydy i inhibitory korozji
  • Czujniki wartości pH i przewodności, zintegrowany odcinek do pomiaru korozji
  • Urządzenie pomiarowo-regulacyjne DULCOMETER® reguluje dozowanie

Czysta woda chłodząca dla czystych gazów szlachetnych

Grupa Messer zainstalowała urządzenie do dozowania i regulacji ze zintegrowanym odcinkiem do pomiaru korozji firmy ProMinent, które przejmuje wszystkie zadania - w sposób dopasowany, precyzyjny i całkowicie automatyczny. Czujniki DULCOTEST® dokonują pomiaru wartości pH i przewodności. Zarejestrowane dane dotyczące jakości wody są przesyłane do urządzenia pomiarowo-regulacyjnego DULCOMETER®, które wyzwala dozowanie inhibitora korozji oraz chloru i bromu jako biocydów, w zależności od zapotrzebowania. Zapobiega to rozwojowi alg, bakterii i grzybów, które mogą utworzyć biofilm w rurach. Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca delta® dozuje dodatki do wody nawet w najmniejszych ilościach w niezwykle precyzyjny sposób, a dzięki napędowi optoDrive® ciągłym strumieniem, zapewniającym dobre rozmieszanie w wodzie. Urządzenie ProMinent gwarantuje zawsze optymalną wodę chłodzącą, obniżając przy tym koszty.

Doskonała woda, eksploatacja niewymagająca konserwacji, mniejsze koszty

  • Niezawodne i w pełni automatyczne uzdatnianie wody chłodzącej
  • Komfortowa realizacja projektu: dopasowane, gotowe do podłączenia urządzenie, wszystkie komponenty z jednej ręki
  • Precyzyjne pomiary, precyzyjne dozowanie
  • Eksploatacja urządzenia praktycznie niewymagająca konserwacji
  • Obniżenie kosztów dzięki bezproblemowej eksploatacji, mniejszemu zużyciu chemikaliów, mniejszemu zapotrzebowaniu na czystą wodę

Zastosowane produkty - Uzyskiwanie gazu szlachetnego: Poproszę dobrze schłodzone!

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 663 300 400  Wyślij zapytanie   

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz