Propozycje wyszukiwania

DULCONNEX Platform

Internetowa platforma IIoT do cyfrowego zarządzania płynami

Platforma DULCONNEX Platform to internetowa platforma IIoT do cyfrowego zarządzania płynami. Aplikacja internetowa oferuje prosty i niezależny od lokalizacji dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących instalacji i procesu, a tym samym zwiększa dostępność instalacji. Ciągły monitoring ważnych parametrów może zoptymalizować jakość procesu i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Kompleksowe rejestrowanie i automatyczne generowanie raportów ułatwia wypełnianie obowiązków dokumentacyjnych.

Opis produktu

Niezależny od lokalizacji monitoring i dokumentacja danych instalacji i procesu

Platforma DULCONNEX Platform to internetowa platforma IIoT firmy ProMinent do bezpiecznego i niezależnego od lokalizacji monitorowania stanu instalacji i danych procesowych w chmurze.

Jako aplikacja internetowa, platforma DULCONNEX Platform charakteryzuje się m.in. szybkim i wygodnym dostępem przez przeglądarkę internetową. Przez smartfon, tablet lub komputer i całkowicie bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Interfejs użytkownika, który automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu używanego urządzenia końcowego („Responsive Design”) i może być używany intuicyjnie, zapewnia użytkownikom szybkie i łatwe korzystanie z licznych funkcji platformy IIoT.

Wszystkie ważne dane systemowe i wartości pomiarowe z różnych instalacji lub faz procesu można łatwo przeglądać na konfigurowalnych pulpitach. Stan urządzenia i krytyczne dane procesowe można w ten sposób wygodnie monitorować w każdej chwili, będąc z dala od urządzenia. Konfigurowalne alarmy i powiadomienia będą informować Cię na życzenie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu o ważnych zdarzeniach.

Dzięki ciągłemu rejestrowaniu wszystkich istotnych danych użytkownik może wygenerować wiarygodną dokumentację, a tym samym wygodnie spełnić wymagania urzędowe. Raporty mogą być generowane automatycznie w regularnych odstępach czasu i bez większego wysiłku przekazywane właściwym organom lub klientom jako dokumenty potwierdzające prawidłowe działanie.

Aktualne lub historyczne informacje o stanie instalacji i mierzonych wartościach, takich jak czas pracy, dozowane dawki lub współczynniki ciśnienia, można w każdej chwili wywołać i wyświetlić na wykresach w dowolnej kombinacji. Wykwalifikowani operatorzy lub autoryzowani serwisanci mogą dzięki temu szybko uzyskać kompleksowy obraz sytuacji. Znacznie uproszczone są analizy mające na celu optymalizację wydajności urządzeń i jakości procesów, a także działania w zakresie konserwacji i serwisowania.

Niezależnie, czy woda jest chłodząca, basenowa, pitna, ściekowa czy przemysłowa i procesowa: platforma DULCONNEX Platform ułatwia operatorom wydajną, bezproblemową i zgodną z przepisami eksploatację instalacji i stanowi cenne wsparcie dla konsekwentnie niezawodnego uzdatniania płynów.

Zalety dla użytkownika

 • Zawsze o krok przed zdarzeniami – Kontroluj przez cały czas stan i funkcjonalność instalacji i bądź w stanie zareagować na wczesnym etapie dzięki konfigurowalnym alarmom z funkcją powiadamiania e-mail. W nagłych wypadkach twórz i udostępniaj dokumentację w nieskomplikowany sposób, aby jak najszybciej uzyskać kompetentną pomoc.
 • Plus za przejrzystość i bezpieczeństwo – Zdobądź dokładne informacje na temat procesu i stanu instalacji na miejscu przed wejściem do potencjalnie niebezpiecznego środowiska. Kompletna historia wszystkich wartości pomiarowych i danych instalacji oraz ich niezawodne przechowywanie w chmurze zapewniają również dodatkową ochronę przed manipulacją i utratą danych.
 • Bardziej efektywne planowanie zgłoszeń serwisowych i ich bardziej skuteczne przygotowywanie – Dzięki niezależnemu od lokalizacji dostępowi do danych o stanie i wydajności można zminimalizować podróże w celach czysto kontrolnych i dokumentacyjnych. Znajomość dokładnego stanu instalacji przed przybyciem na miejsce pozwala również na optymalne przygotowanie działań serwisowych.
 • Zwiększona dostępność instalacji i zoptymalizowana jakość procesu – Wizualizacja dowolnie łączonych parametrów na diagramach umożliwia szczegółową analizę procesów i wspiera identyfikację potencjału optymalizacyjnego.
 • Ułatwia spełnienie wymagań dotyczących dokumentacji regulacyjnej – Dzięki ciągłemu rejestrowaniu, automatycznemu generowaniu raportów i prostej funkcji eksportu, ręczne wysiłki w celu udokumentowania prawidłowego działania ulegają znacznemu zredukowaniu.

Zakres zastosowania

Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.

 • Większa transparentność – Niezależnie od tego, czy chodzi o pompy, sterowniki, czujniki czy systemy, aktualne dane dotyczące stanu i wydajności są pobierane ze wszystkich miejsc instalacji w czasie rzeczywistym i bezpiecznie przechowywane w chmurze DULCONNEX Cloud. Za pomocą platformy DULCONNEX Platform operatorzy mają w każdej chwili i z każdego miejsca dostęp do kompletnej historii danych procesowych i mogą w każdej chwili w prosty sposób kontrolować krytyczne wartości pomiarowe, takie jak wydajność dozowania, poziom napełnienia czy ciśnienie w instalacji.
 • Zabezpieczenie dyspozycyjności instalacji – Kompleksowe rejestrowanie stanu instalacji, w tym wszystkich występujących błędów, ostrzeżeń i zdarzeń, opłaca się szczególnie w sytuacjach krytycznych czasowo. Szczegółową dokumentację można wygenerować za naciśnięciem przycisku oraz szybko i łatwo udostępnić lokalnym kontaktom serwisowym. Gwarantuje to najszybszą możliwą pomoc w sytuacji awaryjnej i minimalizuje ryzyko dłuższych przestojów.
 • Optymalizacja wody procesowej – Aktualne stany napełnienia mogą być w wyraźny sposób wyświetlane na konfigurowalnych pulpitach i niezawodnie monitorowane za pomocą konfigurowalnych alarmów. W razie potrzeby automatyczne powiadomienia informują odpowiedzialnych pracowników lub dostawców chemikaliów o osiągnięciu krytycznych wartości granicznych, tak aby mogli oni w odpowiednim czasie zapewnić dostawy. Dzięki temu chemikalia o krytycznym znaczeniu dla procesu mogą być dostarczane i magazynowane z wyjątkową dokładnością.
 • Ochrona pracowników – Za pośrednictwem platformy DULCONNEX Platform operatorzy, pracownicy lub serwisanci uzyskują dokładne informacje o stanie procesu i systemu na miejscu przed wejściem do potencjalnie niebezpiecznego środowiska. W ten sposób można optymalnie przygotować każdą operację i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo.
 • Dokumentacja zgodności – Ciągłe rejestrowanie wszystkich istotnych danych eksploatacyjnych ułatwia spełnienie wymagań dotyczących dokumentacji regulacyjnej. Dzięki automatycznie generowanym raportom wysiłek manualny jest znacznie ograniczony, a prawidłowe działanie instalacji może być łatwo zweryfikowane w dowolnym momencie.

  Szczegóły techniczne

  Responsywny design i intuicyjny interfejs użytkownika aplikacji internetowej zapewniają użytkownikom szybkie i łatwe korzystanie z licznych funkcji platformy IIoT:

  • Pulpity – Dostosowywane do potrzeb pulpity nawigacyjne pokazują najważniejsze informacje dotyczące różnych instalacji lub sekcji procesu.
  • Alarmy – Dowolnie konfigurowane komunikaty alarmowe poprzez e-mail informują o przekroczeniu lub spadku poniżej indywidualnie ustawianych wartości granicznych oraz o innych ważnych zdarzeniach.
  • Dziennik – Ciągłe rejestrowanie wszystkich danych i zdarzeń systemowych zapewnia większą przejrzystość i dodatkowe bezpieczeństwo
  • Historia danych – Kompletna historia danych operacyjnych i wartości pomiarowych wspiera operatorów w wypełnianiu obowiązków związanych z dokumentacją regulacyjną i stanowi podstawę do kompleksowych analiz
  • Wizualizacja – Zarówno bieżące, jak i historyczne wartości pomiarowe mogą być dowolnie łączone i wyświetlane na wykresach, co ułatwia szczegółowe analizy wydajności instalacji i jakości procesu.
  • Raporty – Za pomocą automatycznego raportowania i prostego generowania indywidualnej dokumentacji w eksportowalnych formatach plików, dowód prawidłowego działania jest uzyskiwany przy minimalnym wysiłku.

  Pliki do pobrania dla DULCONNEX Platform

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według Typ dokumentu
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Niezależny od lokalizacji monitoring i dokumentacja danych instalacji i procesu

  Platforma DULCONNEX Platform to internetowa platforma IIoT firmy ProMinent do bezpiecznego i niezależnego od lokalizacji monitorowania stanu instalacji i danych procesowych w chmurze.

  Jako aplikacja internetowa, platforma DULCONNEX Platform charakteryzuje się m.in. szybkim i wygodnym dostępem przez przeglądarkę internetową. Przez smartfon, tablet lub komputer i całkowicie bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Interfejs użytkownika, który automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu używanego urządzenia końcowego („Responsive Design”) i może być używany intuicyjnie, zapewnia użytkownikom szybkie i łatwe korzystanie z licznych funkcji platformy IIoT.

  Wszystkie ważne dane systemowe i wartości pomiarowe z różnych instalacji lub faz procesu można łatwo przeglądać na konfigurowalnych pulpitach. Stan urządzenia i krytyczne dane procesowe można w ten sposób wygodnie monitorować w każdej chwili, będąc z dala od urządzenia. Konfigurowalne alarmy i powiadomienia będą informować Cię na życzenie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu o ważnych zdarzeniach.

  Dzięki ciągłemu rejestrowaniu wszystkich istotnych danych użytkownik może wygenerować wiarygodną dokumentację, a tym samym wygodnie spełnić wymagania urzędowe. Raporty mogą być generowane automatycznie w regularnych odstępach czasu i bez większego wysiłku przekazywane właściwym organom lub klientom jako dokumenty potwierdzające prawidłowe działanie.

  Aktualne lub historyczne informacje o stanie instalacji i mierzonych wartościach, takich jak czas pracy, dozowane dawki lub współczynniki ciśnienia, można w każdej chwili wywołać i wyświetlić na wykresach w dowolnej kombinacji. Wykwalifikowani operatorzy lub autoryzowani serwisanci mogą dzięki temu szybko uzyskać kompleksowy obraz sytuacji. Znacznie uproszczone są analizy mające na celu optymalizację wydajności urządzeń i jakości procesów, a także działania w zakresie konserwacji i serwisowania.

  Niezależnie, czy woda jest chłodząca, basenowa, pitna, ściekowa czy przemysłowa i procesowa: platforma DULCONNEX Platform ułatwia operatorom wydajną, bezproblemową i zgodną z przepisami eksploatację instalacji i stanowi cenne wsparcie dla konsekwentnie niezawodnego uzdatniania płynów.

  Zalety dla użytkownika

  • Zawsze o krok przed zdarzeniami – Kontroluj przez cały czas stan i funkcjonalność instalacji i bądź w stanie zareagować na wczesnym etapie dzięki konfigurowalnym alarmom z funkcją powiadamiania e-mail. W nagłych wypadkach twórz i udostępniaj dokumentację w nieskomplikowany sposób, aby jak najszybciej uzyskać kompetentną pomoc.
  • Plus za przejrzystość i bezpieczeństwo – Zdobądź dokładne informacje na temat procesu i stanu instalacji na miejscu przed wejściem do potencjalnie niebezpiecznego środowiska. Kompletna historia wszystkich wartości pomiarowych i danych instalacji oraz ich niezawodne przechowywanie w chmurze zapewniają również dodatkową ochronę przed manipulacją i utratą danych.
  • Bardziej efektywne planowanie zgłoszeń serwisowych i ich bardziej skuteczne przygotowywanie – Dzięki niezależnemu od lokalizacji dostępowi do danych o stanie i wydajności można zminimalizować podróże w celach czysto kontrolnych i dokumentacyjnych. Znajomość dokładnego stanu instalacji przed przybyciem na miejsce pozwala również na optymalne przygotowanie działań serwisowych.
  • Zwiększona dostępność instalacji i zoptymalizowana jakość procesu – Wizualizacja dowolnie łączonych parametrów na diagramach umożliwia szczegółową analizę procesów i wspiera identyfikację potencjału optymalizacyjnego.
  • Ułatwia spełnienie wymagań dotyczących dokumentacji regulacyjnej – Dzięki ciągłemu rejestrowaniu, automatycznemu generowaniu raportów i prostej funkcji eksportu, ręczne wysiłki w celu udokumentowania prawidłowego działania ulegają znacznemu zredukowaniu.

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz