Aparatura pomiarowo–regulacyjna, sondy pomiarowe

Aparatura pomiarowo–regulacyjna, sondy pomiarowe

Dozowanie w oparciu o pomiary i regulację określamy jako „inteligentne dozowanie“. Wybór właściwej techniki pomiarowo – regulacyjnej pozwala na znaczną optymalizację dozowania ciekłych chemikaliów.

Dzięki zastosowaniu do dozowania ciekłych chemikaliów sprawdzonej techniki pomiarowo-regulacyjnej, osiąga się cały szereg korzyści:

 • Większe bezpieczeństwo procesu
 • Większą efektywność prowadzenia procesu (np. podniesienie jakości produktów)
 • Oszczędności w zużyciu dozowanych środków
 • Oszczędności  w usuwaniu namiaru dozowanych środków (ścieki)
 • Przejrzystość uzyskiwanych na bieżąco danych pomiarowych

Asortyment naszych wyrobów z zakresu techniki pomiarowo-regulacyjnej stanowi kompletną i optymalną ofertę tej techniki, optymalnie dopasowanej do wymagań wynikających z zadań związanych z dozowaniem.

Sondy pomiarowe

Nasza oferta obejmuje następujące sondy pomiarowe:

 • pH
 • Redox
 • Chlor
 • Przewodnictwo (mierzone galwanicznie lub indukcyjnie)
 • Dwutlenek chloru
 • Chloryny
 • Brom
 • Ozon
 • Nadtlenek wodoru
 • Kwas nadoctowy
 • Fluorki
 • Tlen rozpuszczony
 • Temperatura

Duży wybór odpowiedniej armatury umożliwia bezproblemowe wprowadzenie sond do procesów. Instalalowanie sond może być dokonywana następująco:

 • w by-passie głównego strumienia wody procesowej
 • w armaturze zanurzeniowej do zbiorników lub rynien
 • bezpośrednio w rurociągach

Odpowiednio do powyższego proponujemy następujące rodzaje armatury:

 • naczynie przepływowe
 • armatura zanurzeniowa
 • armatura umożliwiająca wymianę sond bez przerywania procesu
 • adaptery

Aparatura pomiarowo-regulacyjna

Nasza aparatura  pomiarowo- regulacyjna odpowiada ściśle wymaganiom wynikającym z zadań dozowania. W zależności od potrzeb spełnia ona zróżnicowane wymagania techniczne. Oferta zaczyna się od urządzeń, których zadaniem jest proste przetworzenie sygnału pomiarowego, celem jego dalszej transmisji do centralnej jednostki sterującej, po dające się skalibrować urządzenia pomiarowe z wyświetlaczem, a także regulatory, przygotowane zarówno do prostych, jak i bardzo złożonych zadań regulacji. Integrację lokalnej pętli regulacyjnej z siecią zakładową umożliwiają urządzenia z interfejsami PROFIBUS®-DP i CANopen-BUS.

Regulatory

 • 1 kanałowy: D1C
 • 2 kanałowy: D2C
 • wielo-kanałowy: Dulcomarin II

Przetworniki

 • z wyświetlaczem i możliwością kalibracji: DMT
 • przetwornik pH: PH V1
 • przetwornik T: Pt 100 V1
 • przetwornik potencjału redox: RH V1

Oprócz pojedynczych komponentów, dla niektórych parametrów, oferujemy również gotowe, zmontowane układy pomiarowe. Jeszcze wiele lat po uruchomieniu systemów stoi do Państwa dyspozycji bogaty wybór osprzętu i części zamiennych.

Print this pageForward this page