Systemy dezynfekcji i utleniania

Systemy dezynfekcji i utleniania

Oferta firmy ProMinent obejmuje wszystkie stosowane systemy dezynfekcji : UV , ozon, dwutlenek chloru, elektroliza chloru, dozowanie ciekłych środków dezynfekujących.

Nasi specjaliści mogą zatem dla kazdej aplikacji zaproponować optymalną technologię. Przy doborze danej metody dezynfekcji lub utleniania, należy wziąć pod uwagę relacje miedzy niezbednymi nakładami oraz uzyskiwanymi korzyściami. W tym celu należy uwzględnić m.in. następujące czynniki:

  • Siła dezynfekcji lub utleniania
  • Koszty użytych chemikaliów 
  • Koszty energii 
  • Tworzenie się ubocznych produktów dezynfekcji

Sposoby dezynfekcji 

Chlor Dwutlenek chloru Ozon UV
Efekt remanencji kilka godzin kika dni kilka minut  nie dotyczy
Źródła  chlor gazowy, podchloryn lub elektroliza (ze zwykłej soli) HCl & NaClO2  powietrze lub tlen, energia elektryczna energia elektryczna

Siła dezynfekcji

średnia silna najsilniejsza średnia - silna

Zależność od wartości pH

bardzo wysoka nie zależy niska nie zależy
 DBP’s * trójhalometany THM, chloraminy, chlorofenole i inne AOX, chlorek chloryn bromiany w obecności brominów azotyny w obecności azotanów w lampach średniociśnieniowych

 * DBP’s  =  Produkty uboczne dezynfekcji

Sposoby utleniania

   Chlor Dwutlenek chloru  Ozon   UV 
Utlenianie  metali, np.: żelazo, magnez, arszenik w wodzie pitnej

+++

-

Utlenianie  organicznych zanieczyszczeń w wodzi pitnej

 -

+

+++

-

Usuwanie  zapachów w skruberach

 -

 ++

+++

-

Rozkład chloru, dwutlenku chloru lub ozonu przy produkcji wody

 -

 -

 -

 +++

Rozkład trójhalometanów THM w wodzie

 -

 -

+++

-

Rozkład chloramin w wodzie w basenach kąpielowych

 -

 -

+++

 +++

Objaśnienia:  nieodpowiedni (-), odpowiedni do bardzo odpowiedni (+++)

Print this page