Propozycje wyszukiwania

Cierpliwość odpłaca się czystością: Dezynfekcja wody chłodzącej

Dla wodociągów obowiązują surowe ustawowe wartości graniczne. Dopiero dzięki technice firmy ProMinent fabryka aluminium w Voerde mogła sprostać tym wytycznym dla wody chłodzącej - wcześniej inne metody nie przyniosły skutku.

Jeden, dwa, dwutlenek chloru!

Trimet Aluminium SE produkuje w dolnoreńskim Voerde czysty aluminium, który w odlewach kokilowych jest przetwarzany na wysokiej jakości wlewki walcowane i prasowane. Doskonałe właściwości materiału wlewki otrzymują dzięki szybkiemu odprowadzaniu ciepła podczas obróbki. W tym celu w trzech obiegach chłodzenia na godzinę przepompowywane jest łącznie 1600 m³ wody chłodzącej. W 2005 r. ustawodawca zaostrzył przepisy dotyczące wartości granicznych dla wprowadzanej wody, wskutek czego firma Trimet musiała zmienić metodę dezynfekcji wody chłodzącej. Jednak ani tabletki chlorujące, ani połączenie podchlorynu sodu z kwasem podbromawym nie odniosło skutku: Wartości graniczne dla adsorbowanych, związanych organicznie halogenów (AOX) były nadal przekraczane. W końcu przeprowadzono próbę z dwutlenkiem chloru (ClO2) i przetestowano generator dwutlenku chloru firmy ProMinent, najpierw w jednym obiegu wody chłodzącej.

Najważniejsze fakty

  • Dezynfekcja 1600 m³/h wody chłodzącej do produkcji aluminium
  • Zwiększone ustawowe wartości graniczne wymagają nowych metod dezynfekcji
  • Przeważające wyniki testu z dwutlenkiem chloru, dlatego zamontowano generator dwutlenku chloru Bello Zon® CDKc
  • Produkcja i zasilanie 1500 g ClO2/h
  • Prawidłowe wartości laboratoryjne i zmniejszone o połowę koszty chemikaliów

Opłacalne pod każdym względem

Wyniki były doskonałe: Wartości graniczne zostały prawidłowo zachowane, a jednocześnie zredukowano znacznie koszty dezynfekcji wody. Dodatkowa korzyść: ClO2 nie wpływa niekorzystnie na wysoką jakość aluminium. Dlatego wybór padł na dwutlenek chloru i firma Trimet zleciła zainstalowanie generatora dwutlenku chloru Bello Zon® CDKc. Instalacja produkuje 1500 g ClO2 na godzinę i jest umieszczona w oddzielnym kontenerze. Stąd ClO2 zasila obiegi wody chłodzącej w siedmiu punktach dozowania. Niezależne laboratorium bada co miesiąc wodę pod kątem AOX, legionelli i cząsteczek organicznych oraz potwierdza nienaganną jakość wody. A koszty? Podczas gdy podchloryn sodu i kwas podbromawy kosztowały rocznie ok. 90 000 euro, na dwutlenek chloru wydawana jest już tylko połowa. Instalacja firmy ProMinent jest zatem opłacalna pod każdym względem.

Przestrzeganie wartości granicznych i oszczędność kosztów

  • Niezawodne przestrzeganie ustawowych wartości granicznych dla AOX, legionelli i cząsteczek organicznych
  • Zagwarantowanie wysokich wymogów jakości w odniesieniu do aluminium
  • Redukcja kosztów chemikaliów o połowę
  • Bezpieczne przyrządzanie środka dezynfekującego dzięki przemyślanej konstrukcji instalacji
  • Dokumentowanie parametrów roboczych w generatorze dwutlenku chloru

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz