Propozycje wyszukiwania

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne AEGIS II

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne AEGIS II mierzy i reguluje wydajność w sposób ciągły oraz steruje stężeniem biocydów, a tym samym utrzymuje czystość przewodów rurowych oraz wymienników ciepła.

Opis produktu

Uzdatnianie wody chłodzącej w wyparkach - zgodnie z VDI 2047 i 42. Zgodność z rozporządzeniem o ochronie przed awariami (BImSchV)

AEGIS II rejestruje wszystkie parametry pomiarowe wymagane do uzdatniania wody chłodzącej i steruje funkcjami, które są konieczne do prawidłowej pracy:

 • Pomiar przewodności elektrolitycznej – steruje odsalaniem
 • Dozowanie biocydów - czasowe lub w ramach pomiaru i regulacji, zgodnie z VDI 2047 i 42. Zgodność z rozporządzeniem o ochronie przed awariami BImSchV (np. chlor)
 • Pomiar korozji – stwierdza, czy jest dozowana wystarczająca ilość inhibitora korozji
 • Pomiar pH – mierzy i reguluje wartość pH

Zalety dla użytkownika

 • Sterowanie dozowaniem biocydów przez 1, 7 lub 28 dni w czasie rzeczywistym
 • Jeśli będzie taka potrzeba, stężenie biocydów można mierzyć i nastawiać online
 • Pomiar przewodności i temperatury oraz monitorowanie przepływu za pomocą czujnika cyfrowego typu CTFS
 • Seryjny interfejs internetowy do konfigurowania urządzenia oraz sterowania zdalnego i otrzymywania powiadomień alarmowych na e-maila (w celu otrzymywania ww. powiadomień regulator musi być podłączony do Internetu). WLAN/Wi-Fi jako opcja
 • Odsalanie wymuszone: odsalanie jest wykonywane przed dozowaniem biocydów, cyklicznie lub zależnie od zmierzonych wartości
 • Blokada odsalania: blokuje odsalanie po zakończeniu dozowania biocydów

Zakres zastosowania

Poniższa lista jest ogólnym przedstawieniem zasadniczo odpowiednich zastosowań dla tego produktu. Prosimy o kontakt z osobistą osobą kontaktową w celu omówienia wykorzystania produktu w indywidualnym zastosowaniu.

 • Regulacja odsalania w chłodniach wentylatorowych
 • Ilościowe sterowanie lub regulacja dozowania inhibitora korozji, dozowania środka przeciwpieniącego oraz dyspergatorów proporcjonalnie do ilości
 • Pomiar i regulacja stężenia inhibitora poprzez zastosowanie czujnika fluorescencyjnego
 • Pomiar i regulacja wartości pH oraz napięcia redoks
 • Dozowanie biocydów, w zależności od czasu i wartości pomiarowej

  Szczegóły techniczne

  • 8 wejść cyfrowych do wodomierza kontaktowego, czujnika przepływu oraz sygnałów sterujących
  • 10 diod LED statusu wskazujących stan eksploatacji
  • 9 elastycznych wejść przekaźników: do sterowania aktorami w zależności od wartości zadanej, proporcjonalnej ilości przepływu oraz czasu
  • Wielkości pomiarowe: Przewodność, pH, redoks, chlor, brom, dwutlenek chloru i inne

  Dane techniczne

  Zakresy pomiarowe

  Przewodność:
  z czujnikiem cyfrowym CTFS za pośrednictwem modułu szeregowego D1: 0,1–10 mS/cm
  moduł przewodności L3 w zależności od stosowanego czujnika (LMP, LFT): 50 µS/cm–20 mS/cm
  moduł mA AA z indukcyjną sondą przewodności ICT: 8 do 2 mS/cm, 20 mS/cm, 200 mS/cm

  Rodzaj przyłącza mV:
  pH: 0,00 ... 14,00
  Napięcie redoks: od -1500 do +1500 mV

  Rodzaj przyłącza mA (amperometryczne wielkości mierzone, zakresy pomiaru odpowiednie dla czujników, 2 ppm, 10 ppm):
  Chlor
  Dwutlenek chloru
  Brom

  Temperatura:
  za pomocą Pt 100/Pt 1000, zakres pomiarowy 0 ... 150°C

  Rozdzielczość

  pH: 0,01
  Napięcie redoks: 1 mV
  Temperatura: 0,1°C
  Amperometria (chlor itp.): 0,001/0,01 ppm, 0,01% obj., 0,1% obj.

  Wejścia i wyjścia

  3 miejsca modułu wtykowego dla 2-kanałowych modułów wtykowych, zgodnie z kodem identyfikacyjnym
  Wejście 1 mA dla dowolnych sygnałów analogowych
  5 przekaźników mocy P-REL jako zestyk przełączny, z tego 3 bezpotencjałowe i 2 włączające napięcie
  4 wyjścia częstotliwości impulsów do uruchomienia pomp dozujących
  2 seryjne wejścia dla czujników przewodności CTFS i czujników korozji CRS
  8 wejść cyfrowych układu sterowania do pomiaru wody kontaktowej, czujników przepływu i przerywania blokady

  Dokładność

  0,3 % w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego

  Kompensacja temperatury

  Pt 100/Pt 1000 dla pH

  Reakcja regulatora

  Regulacja P/PID

  Przyłącze elektryczne

  90 – 253 V, 50/60 Hz, 25 VA, 24 V DC

  Podłączenie magistrali polowej

  Modbus RTU, poprzez bramy sieciowe kolejne magistrale polowe

  Temperatura otoczenia

  0 ... 50°C (do ustawienia wewnątrz lub z obudową ochronną)

  Stopień ochrony

  Montaż ścienny: IP 67

  Kontrole i zezwolenia

  CE, MET (zgodnie ze standardem UL według IEC 61010)

  Tworzywo obudowy

  PPE z wyposażeniem ogniochronnym

  Wymiary wys. x szer. x gł.

  240 x 360 x 110 mm

  Opis modułów

  Moduł AA mA/mA wejście czujnika (slot 1–3):

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia, przykładowo, czujników chloru, np. CBR lub przetwornik pH pHV1

  Moduł V2 mV/mV temperatura + wejście czujnika (slot 2–3):

  • 2 wejścia czujnika do podłączenia sond pH i redoks oraz czujników temperatury Pt100/
   /Pt1000, np. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Moduł H1 mA/mA wyjście (slot 1–3):

  • 2 oddzielone galwanicznie wyjścia analogowe 0/4–20 mA do wyprowadzania wartości pomiarowych lub nastawczych

  Moduł D1, seryjny czujniku, moduł monitoringu (slot 1–3):

  • Moduł 2 cyfrowe wejścia czujnika, do podłączenia czujników antykorozyjnych CTFS lub CRS

  Moduł V1 mV/temperatura + moduł mA (slot 2–3):

  • 1 wejście sondy pH i redox oraz czujnika temperatury Pt100/Pt1000
  • 1 wejście czujnika do podłączenia, przykładowo, czujników chloru, np. CBR lub przetwornik pH pHV1

  Pliki do pobrania dla Urządzenie pomiarowo-regulacyjne AEGIS II

  Więcej w centrum pobrań

  0 Wyniki
  filtruj według typu dokumentu
  Artykuł specjalistyczny (0)
  Broszura / Ulotka (0)
  Certyfikat / Objaśnienie (0)
  Informacja prasowa (0)
  Instrukcja obsługi (0)
  Karta charakterystyki produktu (0)
  Karta danych (0)
  Katalog (0)
  Oprogramowanie (0)
  Pozostałe (0)
  Przykład zastosowania / Referencje (0)
  Rysunek / Arkusz wymiarowy / 3D (0)
  Rysunek rozłożeniowy / części zamienne (0)
  Schemat połączeń (0)

  Wybrane filtry:

  Pasujące pliki do pobrania

  Sortuj według Typ dokumentu
  wczytaj pozostałe wyniki wyszukiwania ...
  Brak innych wyników wyszukiwania!

  Niestety nie znaleźliśmy pasującego wyniku.

  Czy wszystkie słowa są poprawnie napisane?
  Spróbować ponownie z mniejszą liczbą haseł lub innym hasłem wyszukiwania?

  Proszę spróbować później

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Przegląd

  Uzdatnianie wody chłodzącej w wyparkach - zgodnie z VDI 2047 i 42. Zgodność z rozporządzeniem o ochronie przed awariami (BImSchV)

  AEGIS II rejestruje wszystkie parametry pomiarowe wymagane do uzdatniania wody chłodzącej i steruje funkcjami, które są konieczne do prawidłowej pracy:

  • Pomiar przewodności elektrolitycznej – steruje odsalaniem
  • Dozowanie biocydów - czasowe lub w ramach pomiaru i regulacji, zgodnie z VDI 2047 i 42. Zgodność z rozporządzeniem o ochronie przed awariami BImSchV (np. chlor)
  • Pomiar korozji – stwierdza, czy jest dozowana wystarczająca ilość inhibitora korozji
  • Pomiar pH – mierzy i reguluje wartość pH

  Zalety dla użytkownika

  • Sterowanie dozowaniem biocydów przez 1, 7 lub 28 dni w czasie rzeczywistym
  • Jeśli będzie taka potrzeba, stężenie biocydów można mierzyć i nastawiać online
  • Pomiar przewodności i temperatury oraz monitorowanie przepływu za pomocą czujnika cyfrowego typu CTFS
  • Seryjny interfejs internetowy do konfigurowania urządzenia oraz sterowania zdalnego i otrzymywania powiadomień alarmowych na e-maila (w celu otrzymywania ww. powiadomień regulator musi być podłączony do Internetu). WLAN/Wi-Fi jako opcja
  • Odsalanie wymuszone: odsalanie jest wykonywane przed dozowaniem biocydów, cyklicznie lub zależnie od zmierzonych wartości
  • Blokada odsalania: blokuje odsalanie po zakończeniu dozowania biocydów

  Zastosowanie

  Dane techniczne

  Pliki do pobrania

  Skontaktuj się z nami

  Maciej Tołściuk

  Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

  »Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

  +48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

  Odpowiednie produkty

  Bramka DULCONNEX przesyła bezpiecznie i niezawodnie do chmury DULCONNEX Cloud dane wszystkich wspieranych standardowo urządzeń.

  dowiedz się więcej

  Elektromagnetyczna pompa dozująca do uniwersalnych zastosowań dozowania płynnych mediów w obszarze uzdatniania wody oraz w procesach chemicznych: Elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca beta. Ekonomiczna, odporna na obciążenia.

  dowiedz się więcej

  Poznaj pompę dozującą, która tworzy nowe standardy w zakresie produktywności, niezawodności i ekonomiczności.

  dowiedz się więcej

  Pomiar wartości pH za pomocą sond DULCOTEST: Dokładne, niezawodne i dopasowane do aplikacji wartości pomiarowe w czasie rzeczywistym. Sterowanie, regulacja i kontrola procesów chemicznych dzięki sterowaniu precyzyjnymi wartościami pomiarowymi.

  dowiedz się więcej

  Czujniki przewodności dla optymalnego wdrożenia w procesie: Czujniki DULCOTEST spełniają szerokie spektrum wymagań dotyczących pomiaru i umożliwiają każdorazowo najlepsze rozwiązanie zadania pomiarowego.

  dowiedz się więcej

  Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz