Propozycje wyszukiwania

Systemy dozujące chloru gazowego DULCO®Vaq

W systemie dozowania DULCO®Vaq chlor gazowy jest obsługiwany bezpiecznie w próżni. W wyniku podciśnienia generowanego w próżni otwiera się regulator dozowania próżni, zamontowany na zbiorniku chloru gazowego i chlor gazowy przedostaje się do uzdatnianej wody. Zawory regulacyjne sterują ilością dozowania, a przepływomierze wskazują precyzyjną wartość strumienia chloru gazowego. Istnieje możliwość wielu różnych konstelacji przy wykorzystaniu dodatkowych komponentów, takich jak silnikowe zawory regulacyjne, inżektory lub przełączniki próżni.

W przypadku zastosowań w przemyśle i przy uzdatnianiu dużych ilości wody stosuje się komponenty DULCO®Vaq ProMinent do instalacji dozowania dużych ilości chloru gazowego. Ponadto stosowane są dodatkowe komponenty, takie jak wyparka, zawory redukcji ciśnienia, przełącznik ciśnieniowy, urządzenia dozujące oraz odpowiednie wyposażenie komory.

W przypadku wykonania według specyfikacji projektowej specjaliści z firmy ProMinent uwzględniają najnowsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Doskonałe bezpieczeństwo dla użytkowników dzięki systemowi dozowania chloru gazowego DULCO®Vaq firmy ProMinent.

 • Urządzenia dozujące chlor gazowy do 200 kg/h
 • Niezawodna wyparka do chloru w wodzie basenowej
 • Przełącznik ciśnieniowy i próżniowy
 • System wyłączania awaryjnego
 • Neutralizatory/ płuczki (skrubery)
 • Systemy wagowe w różnej konfiguracji
 • Pompy wody cyrkulacyjnej
 • Wyposażenie pomieszczeń zabezpieczających

Zalety dla użytkownika

 • Wypróbowana i zaawansowana technologia
 • Precyzyjne dozowanie również przy dużym natężeniu przepływu
 • Wysoki stopień automatyzacji
 • Solidna konstrukcja
 • Kompletny asortyment dla urządzeń zgodnych w DIN19606

Zakres zastosowania

 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Oczyszczanie ścieków
 • Uzdatnianie wody chłodzącej
 • Uzdatnianie wody basenowej

Produkty

Próżniowy regulator dozowania chloru gazowego DULCO®Vaq

Wydajności: do 200 kg/h

Próżniowy regulator DULCO®Vaq CGVa dozuje chlor gazowy skutecznie przy niewielkim koszcie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów takich jak tantal i srebro zapewniane jest najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi podciśnieniowemu
 • Bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak tantal i srebro
 • Dostosowane do siebie komponenty i elementy wyposażenia
 • Zintegrowana funkcja bezpiecznego odgazowania

Silnikowy zawór regulacyjny chloru gazowego DULCO®Vaq

Wydajność: 12 g/h do 15 kg/h

Silnikowy zawór regulacyjny chloru gazowego DULCO®Vaq typ PM 3531 zapewnia precyzyjne, sterowane elektronicznie dozowanie strumienia chloru gazowego. Liniowa reakcja regulatora jest zapewniana przez zewnętrznie sterowany silnik krokowy. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Liniowa reakcja regulatora zapewnia precyzyjne dozowanie
 • Różnorodne funkcje sterowania i komunikacji
 • Tryb automatyczny i ręczny
 • Przystosowany do kalibracji
 • Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
 • Proste sterowanie np. pośrednictwem DULCOMARIN® lub sterownika DACb

Przełącznik próżniowy dla chloru gazowego DULCO®Vaq

Wydajność: 12 g/h do 120 kg/h

Przełączniki próżniowe DULCO®Vaq PM 400 oraz 440 przełączają niezawodnie między dwoma zbiornikami chloru gazowego. Dzięki temu umożliwiają ciągłe zasilanie chlorem także wówczas, gdy zbiornik chloru gazowego zostanie opróżniony. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Automatyczne przełączanie źródeł chloru gazowego
 • System z samym napędem próżniowym bez zewnętrznych źródeł energii pomocniczej
 • Prosty montaż uruchomienie

Inżektor chloru gazowego DULCO®Vaq

Wydajność: 12 g/h do 200 kg/h

Inżektory chloru gazowego serii DULCO®Vaq wytwarzają stabilną próżnię, także przy wysokich ciśnieniach roboczych. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Bezpieczne wytwarzanie próżni
 • Przeciwciśnienie do 40 bar
 • Zintegrowany zawór zwrotny
 • Różne warianty montażu
 • Solidna konstrukcja

Wskazówka: W celu wybrania właściwej pompy wody cyrkulacyjnej dostępne są krzywe inżektora dla wszystkich modeli.

Automatyczne urządzenie dozowania chloru gazowego DULCO®Vaq

Wydajność: 12 g/h – 15 kg/h

Urządzenie dozowania chloru gazowego DULCO®Vaq typ PM 3610 do automatycznego, regulowanego dozowania chloru gazowego. Prosta obsługa oferuje bezpieczeństwo i precyzję, odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki, zgodnie z normą DIN. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Automatyczne dozowanie chloru gazowego
 • Plug & Play
 • Zgodny z DIN 19606
 • System zamontowany na płycie
 • Wielozadaniowy, regulowany silnikowy zawór regulacyjny
 • Funkcjonalna pokrywa

Automatyczny system wyłączania awaryjnego chloru gazowego DULCO®Vaq

Automatyczne zamykanie zaworów chloru gazowego w sekundach.

Elektryczny system wyłączania awaryjnego gwarantuje automatyczne odcięcie dopływu gazu jako dodatkowe zabezpieczenie osób i wyposażenia. System, dzięki własnemu panelowi obsługi i zasilaczowi bezprzerwowemu, odłącza niezawodnie zawory chloru w sytuacji awaryjnej, nawet w przypadku awarii zasilania. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Zamykany bezpośrednio na zaworze
 • W przypadku awarii, w ciągu kilku sekund zamykany jest każdy rodzaj zaworu chloru gazowego
 • Zasilanie elektryczne i zasilacz bezprzerwowy w wyposażeniu (UPS)
 • Regulowany moment obrotowy dla niezawodnego zamknięcia
 • Możliwość zmodernizowania istniejących instalacji chloru gazowego, niezależnie od systemu
 • Prosty montaż i demontaż bez użycia narzędzi, podczas wymiany zbiornika

Wyparka dla chloru gazowego DULCO®Vaq

Zakres wydajności 50 – 200 kg/h

Wyparka DULCO®Vaq, typ PM3100C – do zastosowań z ciekłym chlorem w instalacjach dozowania dużych ilości chloru gazowego – bezpiecznie i niezawodnie. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Bezpieczne postępowanie z dużymi ilościami chloru gazowego
 • Niezawodna wyparka do wody basenowej
 • Prosta instalacja
 • Długi okres eksploatacji dzięki katodowej ochronie antykorozyjnej
 • Wysoki stopień automatyzacji
 • Solidna konstrukcja

Neutralizator chloru gazowego DULCO®Vaq

Neutralizacja 50 - 500 kg chloru gazowego

Neutralizator DULCO®Vaq zasysa wyciekający chlor gazowy w sytuacji alarmowej z powietrzem z komory chloru gazowego i bezpiecznie go neutralizuje. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Neutralizuje chlor gazowy w przypadku przecieku
 • Neutralizacja 99,9% już w pompie wodnej
 • Bezpieczeństwo i ochrona wyposażenia
 • Eksploatacja automatyczna
 • Prosta obsługa i konserwacja

Przełącznik ciśnieniowy dla chloru gazowego DULCO®Vaq

Zakres wydajności maks. 200 kg/h

Przełącznik ciśnieniowy DULCO®Vaq, typ PM 481 do ciągłego zasilania chlorem gazowym przy dużych wydajnościach. dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Bezpieczna obsługa dzięki automatycznej eksploatacji i monitorowaniu ciśnienia
 • Eksploatacja bez przerw dzięki ciągłemu zasilaniu chlorem gazowym
 • Prosta obsługa
 • Proste podłączenie przy użyciu dostarczonego sterownika

Urządzenie dozowania chloru gazowego DULCO®Vaq

Wydajność: 20 – 200 kg/h

DULCO®Vaq, typ PMR540 i 550C – wydajne urządzenia stacjonarne do precyzyjnego dozowania chloru gazowego w obszarze uzdatniania wody dowiedz się więcej

Zalety dla użytkownika

 • Stabilny montaż dzięki obudowie GFK ze wzmocnioną ramą
 • Wskaźnik próżni umożliwiający bezpośrednią kontrolę eksploatacji
 • Próżniowy zawór zwrotny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
 • Precyzyjna regulacja dzięki zamontowanemu przepływomierzowi
 • Nowoczesny silnikowy zawór regulacyjny gwarantuje wysoki stopień automatyzacji

Skontaktuj się z nami

Maciej Tołściuk

Dyrektor zarządzający, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

»Razem z moim zespołem jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do wysłania zapytania.«

+48 71 39 80 600  Wyślij zapytanie   

Zastosowania

1 2

Newsletter ProMinent - najświeższe informacje, dopasowane do Ciebie! Subskrybuj teraz