Previous Article Next article Return to overview
Dozowanie preparatów do smarowania przenośników taśmowych

Dozowanie preparatów do smarowania przenośników taśmowych

System transportu butelek jest łącznikiem pomiędzy poszczególnymi maszynami linii rozlewniczej. Zakłócenia w transporcie butelek powodują przestój całej linii rozlewniczej. Dlatego też niezwykle istotne staje się odpowiednie smarowanie przenośników taśmowych.

Preparaty do smarowania przenośników przygotowywane są przez centralną stację dozującą. Roztwór przetłaczany jest poprzez system rurociągów do dysz natryskowych i pod niskim ciśnieniem, równomiernie natryskiwany.

Systemy dysz natryskowych są często włączane i wyłączane przez zawory elektromagnetyczne, sterowane timer’em. Taki tryb pracy daje oszczędności wody i chemikaliów.  W celu utrzymania stałego stężenia, przy zmieniającym się przepływie, stosuje się systemy proporcjonalnego dozowania do przepływu.

Gamma/Dos: Innowacyjny i niezawodny system proporcjonalnego dozowania preparatów smarujących

Poza smarowaniem przenośników, Gamma/Dos stosowana jest do wielu innych aplikacji, mianowicie wszędzie tam,  gdzie ciecze muszą być dozowane proporcjonalnie do przepływu wody albo tam, gdzie wymagane jest dozowanie w funkcji czasu.

Także odpowiednie zaprogramowanie pompy, pozwala na automatyczne, zmiany stężenia dozowanych roztworów. Rejestracja ilości dozowanej cieczy jest standardową funkcją pompy dozującej. W tym celu, uruchamiana pompa zostaje skalibrowana i określona w ten sposób wydajność, wprowadzona w pamięć pompy. Z wprowadzonej wartości, ilości cykli oraz długości skoku, pompa sama wylicza  dawkę.

Poza smarowaniem przenośników, Gamma/Dos stosowana jest do wielu innych aplikacji, mianowicie wszędzie tam,  gdzie ciecze muszą być dozowane proporcjonalnie do przepływu wody albo tam, gdzie wymagane jest dozowanie w funkcji czasu.

Także odpowiednie zaprogramowanie pompy, pozwala na automatyczne, zmiany stężenia dozowanych roztworów. Rejestracja ilości dozowanej cieczy jest standardową funkcją pompy dozującej. W tym celu, uruchamiana pompa zostaje skalibrowana i określona w ten sposób wydajność, wprowadzona w pamięć pompy. Z wprowadzonej wartości, ilości cykli oraz długości skoku, pompa sama wylicza  dawkę.

Zalety

  • Tryb automatycznego startu: dla ciągłego dozowania w nastawionych odstępach czasu, automatycznego uruchomienie po zakończeniu zaprogramowanego czasu przerwy, funkcja okresowego podwyższenia stężenia

  • Elektrozawór z timer’em : regulowany czas załączenia i wyłączenia  

  • Zabezpieczenie pompy i elektrozaworu w przypadku braku chemii

  • Rejestracja ilości podawanego produktu : odczyt na wyświetlaczu pompy

  • Optymalne ustawienie wstępnego stężenia przy użyciu zintegrowanego przekaźnika impulsowego, ustawienia skoku membrany dla właściwej regulacji stężenia cieczy

  • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

  • Akcesoria w jednej obudowie: reduktor ciśnienia, elektrozawór i przepływomierz

  • Wysoka precyzja dozowania 

  • Łatwa nastawa głównych funkcji: podwyższenie stężenia, praca w trybie ręcznym, praca w trybie automatycznym, wyłączanie

  • Tryb automatycznego startu: dla ciągłego dozowania w nastawionych odstępach czasu, automatycznego uruchomienie po zakończeniu zaprogramowanego czasu przerwy, funkcja okresowego podwyższenia stężenia

  • Elektrozawór z timer’em : regulowany czas załączenia i wyłączenia  

  • Zabezpieczenie pompy i elektrozaworu w przypadku braku chemii

  • Rejestracja ilości podawanego produktu : odczyt na wyświetlaczu pompy

  • Optymalne ustawienie wstępnego stężenia przy użyciu zintegrowanego przekaźnika impulsowego, ustawienia skoku membrany dla właściwej regulacji stężenia cieczy

  • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

  • Akcesoria w jednej obudowie: reduktor ciśnienia, elektrozawór i przepływomierz

  • Wysoka precyzja dozowania 

  • Łatwa nastawa głównych funkcji: podwyższenie stężenia, praca w trybie ręcznym, praca w trybie automatycznym, wyłączanie

Funkcjonowanie systemu smarowania przenośników

Po umyciu przenośników ( ręcznie lub za pomocą CIP przenośników), taśmy wymagają wyższego stężenia i ilości preparatu smarującego. Jest to realizowane poprzez  zaprogramowane interwały czasowe, z ciągłym dozowaniem.

Przykład

 • Zawór elektromagnetyczny jest załączany na jedną godzinę – ciągłe dozowanie. W tym samym czasie, przez 30 minut, stężenie jest podwyższone o pewien procent.
 • Następnie urządzenie automatycznie przechodzi w normalny tryb pracy, np. czas dozowania 20 sekund, czas przerwy 40 sekund.
 • Podczas obu trybów pracy, pompa utrzymuje zadane stężenie, poprzez dozowanie proporcjonalne do przepływu i rejestruje ilość dozowanego preparatu. Ta informacja pojawia się na wyświetlaczu.
 • W momencie opróżnienia opakowania następuje sygnał dźwiękowy i pompa automatycznie wyłącza elektrozawór.
Print this page