[l_prom_previousheader] [l_prom_nextheader] [l_prom_indexheader]
Myjki butelek

Myjki butelek

Myjki butelek są nieustannie ulepszane, szczególnie pod katem poprawy jakości i redukcji kosztów mycia butelek. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań firmy ProMinent sprzyja poprawie efektywności pracy myjek.

Bez względu na to czy jest to jedno czy dwustrefowa, mała czy duża, każda myjka butelek posiada zaplanowane strefy mycia.

  • Wstępne namaczanie
  • Wstępne wstrzykiwanie
  • Zasadniczy roztwór alkaliczny
  • Kolejny roztwór alkaliczny
  • Gorąca woda 1
  • Gorąca woda 2
  • Zimna woda
  • Woda świeża

Chemia do mycia musi być dozowana do poszczególnych stref myjących. Dlatego też wymagane są niezawodne i dokładne urządzenia kontrolne i dozujące.

W strefach roztworów alkalicznych, do dozowania sody, dodatków wspomagających oraz antypieniaczy, dla pomiaru i kontroli przewodnictwa stosuje się urządzenia typu DMT i D1C w kombinacji z pompami dozującymi ProMinent, typu Beta, Gamma lub Sigma.

Szczególnie zaawansowanym i higienicznym rozwiązaniem jest moduł dozujący, z podłączonymi pompami i zbiornikami dziennego zużycia chemikaliów. Zbiorniki te są uzupełniane w chemię z centralnego magazynu a jej poziom jest monitorowany. Rozwiązanie to eliminuje ze strefy produkcji opakowania z chemią i oszczędza miejsce na ich składowanie. Linie dozujące powinny być maksymalnie krótkie, zapewniając dodatkowo precyzję dozowania.

Dwutlenek chloru, ze wględu na niskie koszty, jest stosowany w strefie zimnej wody, zastępując o wiele droższy kwas nadoctowy. Zależnie od wartości pomiarowej, dwutlenek chloru jest dozowany do strefy zimnej wody w stężeniu około 2,0 ppm oraz proporcjonalnie do przepływu, dozowany do świeżej wody, w stężeniu dopuszczalnym dla wody pitnej. Zawór do dezynfekcji czoła myjki, jest montowany na cyrkulacji zimnej wody. Z powodu pewnej ilości aerozoli zawierających dwutlenek chloru, poziom czystości mikrobiologicznej tej strefy jest lepszy.

Koncepcja firmy Prominent, centralnego wytwarzania dwutlenku chloru oraz jego dystrybucji, pozwala obsługiwać z jednego źródła kilka myjek lub inne aplikacje w hali rozlewu.

[l_prom_print]