Karty charakterystyki produktów

Poniższa strona zawiera wszystkie karty produktów firmy ProMinent Dosiertechnik GmbH.
Wszystkie dostępne karty charakterystyki produktu chemicznego dostępne są przez kliknięcie na "+" oraz na flagę narodową (wybór odpowiedniego języka). Prawodawstwo UE wymaga Karty Charakterystyki bezpieczeństwa dla każdego produktu chemicznego, która opisuje jego właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne. Instrukcje obsługi, plany ratunkowe i inne środki (metody magazynowania, transportu i unieszkodliwiania) mające na celu zmniejszenie ryzyka korzystania z danego produktu powinny być opracowane na podstawie informacji zawartych w tych dokumentach.

Prosimy o bezpośredni kontakt jeśli pojawią się dodatkowe pytania dotyczące kart charakterystyki.

WAŻNE:
Ze względów technicznych obecnie nie są dostepne do pobrania wszystkie Karty Charakterystyki.
W razie potrzeby otrzymania dodatkowych dokumentów prosimy o kontakt poprzez
email.

 

Material safety data sheets