Download Service

Tytuł
Pełny tekst
Język
Typ dokumentu
Typ pliku
Start Search

Katalog produktów firmy ProMinent

PDF Flipbooks
 
 
Przegląd produktów
Produkty do transferu chemikaliów
Produkty do uzdatniania i dezynfekcji wody
 
Pompy dozujące, elementy i systemy dozujące
Niskociśnieniowe pompy dozujące
Zbiorniki magazynowe, pompy transferowe i perystaltyczne
Systemy dozowania
 
Technologia pomiarowo-regulacyjna, sondy
Sondy
Technologia pomiarowo-regulacyjna
Panelowe systemy dozujące i stacje regulacyjne
 
Pompy z napędem silnikowym i procesowe pompy dozujące
pompy do wszystkich zakresów wydajności

Pompy dozujące z napędem silnikowym
Procesowe pompy dozujące
 
Uzdatnianie i dezynfekcja wody
Systemy UV, systemy ozonu, systemy dwutlenku chloru, systemy elektrolizy, technologia membranowa, filtry grawitacyjne
 

ProMinent jest mobilny!
Aplikacja ProMinent App dla iPad'ów jest już dostepna w App Store. Więcej informacji na stronie www.prominent.com/app

Drukowane katalogi produktów można zamówić bezpośrednio na stronie www.prominent.com/en/catalogue-request