Return to overview
Systemy odwróconej osmozy Dulcosmose<sup>®</sup>

Systemy odwróconej osmozy Dulcosmose®

Odwrócona osmoza jest odwrotnością naturalnego procesu osmozy. Ta technologia stosowana jest do odsalania roztworów wodnych. Zastosowanie wysokiej jakości membran pozwala na usunięcie z roztworów ponad 99% wszystkich soli.

Wśród stosowanych technologii filtracji membranowych odwrócona osmoza charakteryzuje się najwyższym stopniem rozdziału.  Odsalana woda wprowadzana jest do komory zamkniętej półprzepuszczalną membraną. W komorze wytwarzane zostaje   ciśnienie, w kierunku przeciwnym do ciśnienia osmotycznego. Ponieważ membrana przepuszcza tylko czystą wodę (bez rozpuszczonych w niej jonów i cząstek), z wody surowej uzyskuje się część czystej, odsolonej wody (permeat) oraz część bardziej zatężonego roztworu (retentat). W oferowanych systemach odwróconej osmozy Ducosmose®  ProMinent stosuje najwyższej jakości membrany niskociśnieniowe.

Korzyści

  • Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki nowoczesnemu, sterownikowi mikroprocesorowemu  zintegrowanym pomiarem przewodnictwa oraz czytelnym wyświetlaczem statusu pracy systemu
  • Wysoka efektywność: odzysk wody do 80%,  stopień odsalania powyżej 99% 
  • Niskie zapotrzebowanie energii dzieki stosowaniu membran „Low Energy“ oraz odzysku energii z przepływu koncentratu (w przypadku odsalania wody morskiej)
  • Długa żywotność membran dzięki zintegrowanej funkcji przemywania
  • Przemyślane, zabudowane na stalowych ramach, dogodne do serwisowania konstrukcje
  • Niskie koszty inwestycyjne dzięki zastosowaniu małych pomp wysokiego ciśnienia
  • Na życzenie proponujemy kompletne rozwiązania, obejmujące przygotowanie wody surowej oraz dalszą obróbkę permeatu.

Zastosowania

Typowymi obszarami zastosowań są: przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł spożywczy i napojów, przemysł metalowy, galwanizerski oraz uzdatnianie wody kotłowej w elektrowniach. Odsalaniu poddaje się zasadniczo trzy rodzaje wody surowej, różniące się koncentracją soli:

  • woda pitna
  • woda o podwyższonym zasoleniu
  • woda morska

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, nasi specjaliści proponują zawsze optymalny wariant jednostki odwróconej osmozy oraz nabardziej odpowiednie technologie wstępnej i końcowej obróbki wody. W ten sposób klienci otrzymują całościowe rozwiązanie z jednego źródła. Specjalnością firmy są kompletne systemy zainstalowane w standardowych kontenerach transportowych.

Dla uzyskania szczególnie wysokiej jakości permeatu ProMinent oferuje jednostki z odsalaniem dwustopniowym. 

Print this page