Systemy filtracji membranowej

Systemy filtracji membranowej

Filtracja membranowa jest najbardziej ekonomiczną technologią usuwania zanieczyszczeń i soli z wody. W tej dziedzinie ProMinent oferuje wiele systemów o wysokiej jakości.

Filtracja membranowa jest zjawiskiem fizycznym polegającym na zatrzymyawniu cząsteczek przez półprzepuszczalne membrany. Wyróżniamy 4 typy tej technologii, w zależności od wielkości cząsteczek które chcemy usunąć:

  • mikrofiltracja
  • ultrafiltracja
  • nanofiltracja
  • odwrócona osmoza

W poniższej tabelce opisane są główne cechy poszczególnych technologii:

Mikrofiltracja Ultrafiltracja   Nanofiltracja Odwrócona osmoza
Wielkość cząsteczek

> 0.1 µm

> 500 000 Da

0.1 - 0.01 µm 

1 000 - 500 000 Da

 0.01 - 0.001 µm

100 - 1 000 Da

< 0.001 µm

< 100 Da

Typ cząsteczek

zawiesiny,

zawiesiny koloidalne,

emulsje olejowe

Makro moleluły,

bakterie, czerwone krwinki, wirusy, proteiny 

Mikro molekuły związków organicznych jony 

Z wyżej wymienionych technologii ProMinent specjalizuje sie w nanofiltracji i odwróconej osmozie. Nasi specjaliści ze swoja szczególową wiedzą mogą przygotować nie tylko optymalne urządzenie do konkretnej aplikacji, ale także kompletny system uzdatniania wody przy wykorzystaniu szerokiej gamy produktów firmy ProMinent.

Print this page