Galwanotechnika

Galwanotechnika

W galwanotechnice używanych jest wiele rodzajów chemikaliów. W związku z tym ich dozowanie jest ważną częścią każdego procesu. Firma ProMinent dostarcza od lat Klientom z tego działu przemysłu bardzo niezawodne, łatwe w obsłudze komponenty i systemy.

Obszerne spektrum produktów w powiązaniu ze znajomością procesów przez naszych inżynierów czyni z firmy ProMinent® idealnego partnera dla przemysłu galwanicznego.  Najczęściej stosowane są następujące produkty :

  • zborniki magazynowe na chemikalia
  • pompy do przetałaczania chemii (pompy beczkowe i transferowe)
  • pompy dozujące
  • technika pomiarowa, regulacyjna i sondy
  • kompletne systemy dozujące

Produkty te są idealnie dopasowane do zastosowań w przemyśle galwanicznym i zapewniają one:

  • wysoką niezawodność i w związku z tym niskie koszty obsługi
  • bezpieczeństwo dla obsługi i dla samego procesu
  • materiały odporne na agresywne chemikalia
  • różne typy sond odporne na warunki procesowe
  • wykonania niskonapięciowe (12 – 24 V), do montażu przy wannach

Aplikacje w galwanotechnice

Etap procesu Produkty i systemy firmy ProMinent
Odtłuszczanie
dozowanie stabilizatorów pH w zamkniętych instalacjach oczyszczających PER

pompy typu Beta® i gamma/L z głowicami dozującymi wykonanymi z PVDF, PTFE

zapewnienie dobrej jakości alkalicznych kąpieli płuczących pompy typu Beta® i gamma/L z głowicami dozującymi wykonanymi z polipropylenu
korekta koncentracji NaOH przy zastosowaniu układów regulacji urządzenie sterująco-kontrolne D1C z sondą indukcyjną do pomiaru przewodności do montażu zanurzeniowego i przepływowego
Oczyszczanie bębnowe
dozowanie dodatków czyszczących przy użyciu zewnętrznego sterowania pompy dozującej przez przepływomierz pompy typu Beta® i gamma/L z głowicami dozującymi wykonanymi z polipropylenu
Aktywacja
dozowanie aktywatorów bezpośrednio ze zbiorników handlowych pompy typu Beta® i gamma/L z głowicami dozującymi wykonanymi z polipropylenu lub PVDF
Zapewnienie wysokiej jakości kąpieli
dozowanie z godzinowym licznikem Ah lub ręczne ustawienie pompy dozującej pompy typu Beta® i gamma/L z głowicami dozującymi wykonanymi z polipropylenu lub PVDF
Wanny płuczące (płuczki)
dodawanie wody płuczącej przy zastosowaniu zamkniętej pętli regulacji jednokanałowy regulator D1C wraz z indukcyjną lub konduktometryczną sondą pomiarową przewodności do montażu przepływowego lub zanurzeniowego
obieg (cyrkulacja)

przy mniejszym zapotrzebowaniu na wydajność pompy membranowe serii Sigma, dla wiekszych wydajności pompy wirowe Von Taine

Woda procesowa
uzdatnianie

uzdatnianie wody z sieci, z zastosowaniem sytemów odwróconej osmozy. Przepustowość: 1-2 m³/ h, resztkowe
przewodnictwo 10 µS, jednokanałowe urządzenie sterująco-kontrolne D1C wraz indukcyjną lub konduktometryczną sondą pomiarową przewodności do montażu przepływowego lub zanurzeniowego

magazynowanie zbiorniki magazynowe
Uzdatnianie (neutralizacja) ścieków
pomiar i regulacja wartości pH i Redox

jednokanałowe urządzenie pomiarowo-regulacyjne D1C do pomiaru pH i Redox.

Dozowanie i korekta chemiczna przy użyciu pomp typu Beta®, gamma/L i Sigma®, w zależności od przepustowości instalacji lub kompletne systemy dozujące

dozowanie flokulantów

stacje przygotowywania polielektrolitów ULTROMAT®.

Pompy typu Spectra do dozowania flokulantów.

Print this page