Rozwiązania dla prawie każdej gałęzi przemysłu

Proponujemy Państwu rozwiązania związane z dozowaniem ciekłych chemikaliów dla prawie każdej gałęzi przemysłu.

Nasza oferta wykracza poza dziedziny wyszczególnione w menu „branże”.  Od wielu lat współpracujemy również z klientami takich branż, jak:

 • Górnictwo 
 • Energetyka
 • Myjnie pojazdów 
 • Szklarnie i ogrody
 • Przemysł półprzewodników
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł kosmetyczny 
 • Przemysł obróbki metali
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Hutnictwo
 • Huty szkła i obróbka kamieni 
 • Przemysł włókienniczy
 • Hodowla zwierząt

Jeśli Państwa dziedzina nie jest wyszczególniona w powyższej liście, prosimy mimo to skontaktować się z nami. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczeniu pozwoli nam pomóc również i Państwu !

Print this pageForward this page