Armatorzy i stocznie

Armatorzy i stocznie

Na statkach handlowych, turystycznych i promach istnieje wiele zadań związanych z uzdatnianiem wody: uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody basenowej (baseny kąpielowe, whirlpool'e, sauny itp.) i wody procesowej ( chłodzenie urządzeń w maszynowni). Do takich zadań ProMinent oferuje szeroki zakres urządzeń do pomiarów, regulacji i dozowania.

Duże statki muszą być zdolne do samo zaopatrywania się w wodę pitną. W tym celu są one wyposażone w systemy odwróconej osmozy, które odsalają wodę morską i przygotowują tak potrzebną wodę pitną. Statki mogą pobierać wodę morską w odległości przynajmniej 15 mil morskich od brzegu

Zanim woda morska podana zostanie do jednostki odwróconej osmozy jest ona dezynfekowana chlorem, a następnie magazynowana w zbiornikach. Aby nie uszkodzić wrażliwych membran odwróconej osmozy, tuż przed  odsalaniem wody morskiej,  znajdujący się w niej chlor musi być usunięty. Po odsoleniu woda jest ponownie chlorowana i pompowana do dużych zbiorników magazynowych. Tam pozostaje ona do czasu jej zużycia. Chwilowe zużycie wody na statku zależy w dużej mierze od pory dnia.

Zarówno chlorowanie, jak i eliminacja chloru (z użyciem wodorosiarczynu sodowego) wiąże się z określaniem parametrów wody, do czego stosowana jest aparatura pomiarowo-regulacyjna ProMinenta. Natomiast nasze pompy oraz kompletne systemy dozujące umożliwiają dozowanie różnych chemikaliów.

Inną możliwością zaopatrywania się statków  w wodę pitną jest jej pobieranie z portowych zbiorników magazynowych. Napełnianie znajdujących się na statkach zbiorników następuje przy użyciu systemu węży, z sieci wodociągowych. Dla zapewnienia wymaganej czystości mikrobiologicznej, również i w tym przypadku wodę poddaje się dezynfekcji chlorem, dozowanym proporcjonalnie do ilości podawanej do zbiorników wody. To zadanie jest także wykonywane przez pompy i systemy dozowania ProMinenta. Nasze systemy pomiarowo-regulacyjne monitorują cały przebieg tego procesu.

Oprócz uzdatniania wody pitnej, na statkach występuje wiele innych zadań z zakresu uzdatniania wody:

  • uzdatnianie ścieków
  • uzdatnianie wody basenowej (baseny kąpielowe, whirlpool'e, sauny itp.)
  • uzdatnianie wody  procesowej (chłodzenie napędu statku, wody kotłowej)

Również i do tych zadań jesteśmy gotowi zaproponować odpowiednią aparaturę pomiarowo-kontrolną, a także układy dozowania chemikaliów.

Print this page